Disclaimer

Bij plezier in je werk horen daarom ook goede arbeidsvoorwaarden.

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In het geval dat u via deze website op een onderliggende site van AEGON wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met AEGON aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van het betreffende product.

Functioneren van deze website

AEGON stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor AEGON een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. AEGON vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

AEGON stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor AEGON de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, koersen, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met één van onze partners (uw assurantietussenpersoon, hypotheek adviseur, beleggingsadviseur of fiscaal juridisch adviseur) om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via adviseurs. De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, koersen, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze partners (uw assurantietussenpersoon, hypotheek adviseur, beleggingsadviseur of fiscaal juridisch adviseur), waarbij al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat AEGON niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Welke browsers en besturingssystemen ondersteunen de Aegon website of app?

Optimaal online uw bankzaken regelen? Dat kan als u de nieuwste versie van uw besturingssysteem en browser gebruikt. Wel zo veilig. Want een nieuwe versie ondersteunt vaak meer en betere beveiligingstechnieken. Bij oudere besturingssystemen en browsers loopt u het risico dat pagina's minder goed worden weergegeven. En wij kunnen volledig gebruik van de website en app niet garanderen.

De pagina's van Aegon zijn ontwikkeld met moderne internettechnologie en werken het beste met de volgende besturingssystemen en (mobiele) browsers:

Windows

  • Internet Explorer 8, 9 en 10
  • Chrome 28 en 29
  • Firefox 23 en 24

Apple OS X (Mac):

  • Safari 6
  • Chrome 29 en 30
  • Firefox 23 en 24

Mobiele besturingssystemen met browser

  • iOS 6: Safari 6 of Chrome 28
  • iOS 7: Safari 6 of Chrome 30
  • Android: Chrome 29 of Firefox 24

Is uw browser up-to-date?
Browsers worden vaak aangepast met meer en betere beveiligingstechnieken. Controleer daarom regelmatig of u de nieuwste versie van uw browser gebruikt. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om de versie te controleren.

Via onderstaande links kunt u de nieuwste versie van uw browser downloaden en installeren:

Is uw besturingssysteem up-to-date?
Zorg ervoor dat uw besturingssysteem voorzien is van de laatste updates. Via onderstaande links kunt u (automatische) updates instellen:

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AEGON worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AEGON geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.