Jaarrekening

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. Z

Wilt u meer weten over Jaarrekening ? Hieronder vind u een uitleg van het begrip Jaarrekening .

Een jaarrekening is het jaarlijkse eindverslag van een onderneming, waarin de financiële situatie staat beschreven. Het opstellen van een jaarrekening is voor ieder bedrijf verplicht. Het verslag bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening. Ook wordt hier een toelichting op gegeven.

Zelfstandig ondernemers die een hypotheek willen afsluiten, moeten vaak drie jaarrekeningen aan de geldverstrekker kunnen overleggen.

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat AEGON alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AEGON niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst gewijzigd: 15 oktober 2013