Klantenservice icoonKoersplan

15 april 2014 - Uitbetaling aan deelnemers Stichting Koersplandewegkwijt

Sinds december heeft een grote groep deelnemers van Stichting Koersplandewegkwijt de compensatie van Aegon ontvangen. Hierbij gaat het om deelnemers met een al beëindigde KoersPlan. De laatste groep van deze deelnemers met een beëindigde KoersPlan ontvangt in april bericht over de compensatie. Vanaf april ontvangen ook de deelnemers met een nog lopende KoersPlan nieuws over de compensatie die zij ontvangen.

Voortgang gesprekken niet-deelnemers Stichting Koersplandewegkwijt

De Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben de noodzakelijke deelonderzoeken inmiddels afgerond en zijn op basis hiervan intensief met elkaar in gesprek over de hoogte van de redelijke premie voor klanten met een KoersPlan die niet hebben deelgenomen aan actie van Stichting Koersplandewegkwijt. Deze gesprekken verlopen goed en naderen de eindfase. De verwachting is dat de gesprekken vóór de zomer constructief kunnen worden afgerond

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Koersplandewegkwijt: www.koersplandewegkwijt.nl.

28 december 2013 - Eerste brieven deelnemers Stichting Koersplandewegkwijt verzonden

Deelnemers met een beëindigde Koersplan polis

Aegon is in december 2013 van start gegaan om de deelnemers van de Stichting Koersplandewegkwijt met een beëindigde polis per brief te informeren over de compensatie die zij zullen ontvangen van Aegon. De deelnemers ontvangen in de komende weken hun brief met daarin onder andere informatie over de wijze van betaling. De brieven worden in blokken verstuurd, waardoor een deel van de mensen de brief nog in december ontvangt en anderen in het begin van 2014.

Lees het volledige nieuwsbericht

21 september 2013 - Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het arrest inzake Koersplan, zoals op 14 juni 2013 bevestigd door de Hoge Raad.

Lees het volledige nieuwsbericht

Veelgestelde vragen Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met AEGON.

Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie. Wilt u aangeven waarom het antwoord u niet geholpen heeft? Zo kunnen wij het antwoord op de vraag verbeteren.

U heeft al gereageerd op deze vraag. Indien wenselijk kunt u nog feedback geven.

Bedankt voor uw toelichting. Wij nemen uw suggestie mee voor verbetering van onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de uitspraak van de Hoge Raad

Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met AEGON.

Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie. Wilt u aangeven waarom het antwoord u niet geholpen heeft? Zo kunnen wij het antwoord op de vraag verbeteren.

U heeft al gereageerd op deze vraag. Indien wenselijk kunt u nog feedback geven.

Bedankt voor uw toelichting. Wij nemen uw suggestie mee voor verbetering van onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over het Koersplan

 • 1. Wat moet ik weten als ik een switch aanvraag voor mijn KoersPlan?

  Als u een switch aanvraagt, krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de volgende informatie aangegeven:

  • mogelijkheid of u kunt switchen.
  • naar welke fondsen u kunt switchen.
  • wat de actuele waarde van uw contract is*
  • voorbeeld van de opbrengsten in het huidige fonds
  • voorbeeld van de opbrengsten in de fondsen waarnaar u kunt switchen
  • uitleg van de rendementen
  • switch opdrachtformulier

  *Het is niet mogelijk om in de desbetreffende maand na de switch de actuele waarde op internet in te zien.

 • 2. Kan ik de premiebetaling op mijn KoersPlan stopzetten?

  Ja, u kunt de betaling van de inleg op uw KoersPlan stopzetten. Dit kan tijdelijk of voor de rest van de looptijd.

  Tijdelijk niet betalen
  Een inlegvakantie is mogelijk als uw overeenkomst is gesloten vanaf 1-1-1992 en wanneer u de inleg per maand of per kwartaal betaalt. Bij maandbetaling kunt u hiervan maximaal drie keer per verzekeringsjaar gebruik maken; bij kwartaalbetaling een keer per verzekeringsjaar. Bij halfjaar- en jaarbetaling heeft u deze mogelijkheid niet.

  Voor de rest van de looptijd
  Dit heet inlegvrij maken. Uw overeenkomst blijft wel doorlopen, maar u betaalt geen periodieke inleg meer. Als de overeenkomst eenmaal inlegvrij is gemaakt, is het niet meer mogelijk om later weer inleg te betalen.

  Verzoek indienen
  Stuur een ondertekende brief met uw verzoek voor premievrij maken of voor een inlegvakantie naar onderstaand adres. U mag uw ondertekende verzoek ook inscannen en als bijlage naar klantenservice@aegon.nl mailen.

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

 • 3. Kan ik mijn KoersPlan afkopen (beëindigen)?

  Ja, u kunt uw KoersPlan vóór de einddatum afkopen.
  Houdt u er wel rekening mee dat dan de overlijdensrisicoverzekering, de (eventuele) Rendementsuitkering en de overlevingswinst vervalt.

  Als u besluit uw KoersPlan af te kopen moet u er rekening mee houden dat afkoop fiscale consequenties kan hebben. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan over het eventuele rentebestanddeel (dit is de uitkering verminderd met de betaalde inleg) in de uitkering belastingheffing verschuldigd zijn volgens het progressieve tarief van Box 1, momenteel 52%).

  U kunt dit op de volgende manieren aan ons doorgeven:

  • U kunt ons een e-mail sturen.
  • U kunt telefonisch contact met ons opnemen.
  • U kunt ons een brief sturen naar onderstaand adres.

  Vermeld bij het doorgeven uw, certificaatnummer, geboortedatum en uw naam en adresgegevens

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

  Wilt u meer uitleg over dit onderwerp neemt u dan contact op met ons of met uw adviseur. • 4. Hoe wordt de afkoopwaarde op mijn KoersPlan berekend?

  De afkoopwaarde van uw KoersPlan wordt berekend aan de hand van verschillende factoren (aantal participaties vermenigvuldigd met de koers per de berekeningsdatum en verminderd met de verkoopkosten). U kunt een afkoopspecificatie van uw KoersPlan aanvragen waarop precies beschreven staat hoe het afkoopbedrag tot stand is gekomen, inclusief de kosten.

  U kunt de afkoop aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

  Of u kunt uw verzoek sturen naar:

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

 • 5. Wat zijn de kosten die voor mijn KoersPlan in rekening worden gebracht?

  • Er zijn zogenaamde eerste kosten. Dit zijn kosten die we hebben gemaakt om uw beleggingsverzekering samen te stellen. Onder de eerste kosten vallen ook de kosten voor advies (provisie). Voor KoersPlan bedragen de eerste kosten 4% van de totale inleg in de gehele looptijd.
  • Daarnaast zijn er beheerskosten. Deze brengen we gedurende de gehele verzekeringsduur in rekening voor de jaarlijkse administratie en het innen van de inleg. Deze kosten bedragen jaarlijks 0,8% van het totale aantal participaties.
  • Ook zijn er nog de aan- en verkoopkosten. De kosten variëren van 0,25% tot 0,40%.

  • Als laatste zijn er nog fondsbeheerkosten. Dit zijn de kosten voor de fondsbeheerder. Deze kosten zijn al in mindering gebracht en verwerkt in de koers. Het percentage op jaarbasis is:
   Aegon Equity Fund 0,39%
   Aegon Mix fund 0,52%
   Aegon Deposito Fund 0,15%


Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met AEGON.

Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie. Wilt u aangeven waarom het antwoord u niet geholpen heeft? Zo kunnen wij het antwoord op de vraag verbeteren.

U heeft al gereageerd op deze vraag. Indien wenselijk kunt u nog feedback geven.

Bedankt voor uw toelichting. Wij nemen uw suggestie mee voor verbetering van onze veelgestelde vragen.

Lees meer veelgestelde vragen over het Koersplan

Stel uw vraag