Klantenservice icoonKoersplan

Regeling Spaarbeleg 2014

Aegon past de overlijdensrisicopremie aan voor Koersplan en 11 andere beleggingsverzekeringen die van 1989 tot en met 1998 zijn verkocht door Spaarbeleg. Wilt u meer weten over deze regeling? Lees dan de informatie over regeling Spaarbeleg 2014.

Persbericht

18 juni 2014 - Aegon past premie Koersplan aan

Voor klanten die in het verleden een Koersplan hebben afgesloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bij. De stap volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd. De aanpassing geldt voor alle Koersplan polissen die van 1989 tot en met 1998 zijn verkocht. Een aantal met Koersplan vergelijkbare polissen van Spaarbeleg* komt in aanmerking voor dezelfde aanpassing.

Lees het volledige persbericht

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met AEGON.

Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie. Wilt u aangeven waarom het antwoord u niet geholpen heeft? Zo kunnen wij het antwoord op de vraag verbeteren.

U heeft al gereageerd op deze vraag. Indien wenselijk kunt u nog feedback geven.

Bedankt voor uw toelichting. Wij nemen uw suggestie mee voor verbetering van onze veelgestelde vragen.

Algemeen - Koersplan

 • 1. Wat gebeurt er als ik een switch aanvraag voor mijn KoersPlan?

  Als u een switch aanvraagt, krijgt u eerst van ons een brief. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat voor u de mogelijkheden zijn.
  In deze brief wordt het volgende behandeld:

  • de mogelijkheid of u kunt switchen.
  • naar welke fondsen u kunt switchen.
  • wat de actuele waarde van uw contract is*
  • een voorbeeld van de opbrengsten in het huidige fonds
  • een voorbeeld van de opbrengsten in de fondsen waarnaar u kunt switchen
  • een uitleg van de rendementen
  • het switch opdrachtformulier

  *Het is niet mogelijk om in de desbetreffende maand na de switch de actuele waarde op internet in te zien.

   

 • 2. Kan ik de premiebetaling op mijn KoersPlan stopzetten?

  Ja, u kunt de betaling van de inleg op uw KoersPlan stopzetten. Dit kan tijdelijk of voor de rest van de looptijd.

  Tijdelijk niet betalen
  Een inlegvakantie is mogelijk als uw overeenkomst is gesloten vanaf 1-1-1992 en wanneer u de inleg per maand of per kwartaal betaalt. Bij maandbetaling kunt u hiervan maximaal drie keer per verzekeringsjaar gebruik maken; bij kwartaalbetaling een keer per verzekeringsjaar. Bij halfjaar- en jaarbetaling heeft u deze mogelijkheid niet.

  Voor de rest van de looptijd
  Dit heet inlegvrij maken. Uw overeenkomst blijft wel doorlopen, maar u betaalt geen periodieke inleg meer. Als de overeenkomst eenmaal inlegvrij is gemaakt, is het niet meer mogelijk om later weer inleg te betalen.

  Verzoek indienen
  Stuur een ondertekende brief met uw verzoek voor premievrij maken of voor een inlegvakantie naar onderstaand adres. U mag uw ondertekende verzoek ook inscannen en als bijlage naar klantenservice@aegon.nl mailen.

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

 • 3. Kan ik mijn KoersPlan afkopen (beëindigen)?

  Ja, u kunt uw KoersPlan vóór de einddatum afkopen.
  Houdt u er wel rekening mee dat dan de overlijdensrisicoverzekering, de (eventuele) Rendementsuitkering en de overlevingswinst vervalt.

  Als u besluit uw KoersPlan af te kopen moet u er rekening mee houden dat afkoop fiscale consequenties kan hebben. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan over het eventuele rentebestanddeel (dit is de uitkering verminderd met de betaalde inleg) in de uitkering belastingheffing verschuldigd zijn volgens het progressieve tarief van Box 1, momenteel 52%).

  U kunt dit op de volgende manieren aan ons doorgeven:

  • U kunt ons een e-mail sturen.
  • U kunt telefonisch contact met ons opnemen.
  • U kunt ons een brief sturen naar onderstaand adres.

  Vermeld bij het doorgeven uw, certificaatnummer, geboortedatum en uw naam en adresgegevens

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

  Is uw KoersPlan beleend?
  Dan is afkoop mogelijk met toestemming van de instantie die de overeenkomst heeft beleend (pandhouder). Als u de afkoop aanvraagt, dan sturen wij een bericht naar de pandhouder dat u de overeenkomst wilt afkopen.

  Wilt u meer uitleg over dit onderwerp neemt u dan contact op met ons of met uw adviseur.


   

   

   

   

   

   

   
   

 • 4. Hoe wordt de afkoopwaarde op mijn spaarkasovereenkomst berekend?

  De afkoopwaarde van uw overeenkomst, bijvoorbeeld KoersPlan, wordt berekend aan de hand van verschillende factoren (aantal participaties vermenigvuldigd met de koers per de berekeningsdatum en verminderd met de verkoopkosten).

  U kunt een afkoopspecificatie van uw overeenkomst aanvragen waarop precies beschreven staat hoe het afkoopbedrag tot stand is gekomen, inclusief de kosten.

  U kunt de afkoop aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

  Of u kunt uw verzoek sturen naar:

  Aegon Spaarkas N.V.
  Postbus 23015
  8900 MZ Leeuwarden

   

   

   

 • 5. Wat zijn de kosten die voor mijn KoersPlan in rekening worden gebracht?

  Er zijn zogenaamde eerste kosten
  Dit zijn kosten die we hebben gemaakt om uw beleggingsverzekering samen te stellen. Onder de eerste kosten vallen ook de kosten voor advies (provisie). Voor KoersPlan bedragen de eerste kosten 4% van de totale inleg in de gehele looptijd.

  Daarnaast zijn er beheerskosten
  Deze brengen we gedurende de gehele verzekeringsduur in rekening voor de jaarlijkse administratie en het innen van de inleg. Deze kosten bedragen jaarlijks 0,8% van het totale aantal participaties.

  Ook zijn er nog de aan- en verkoopkosten
  De kosten variëren van 0,25% tot 0,40%.
   
  Als laatste zijn er nog fondsbeheerkosten
  Dit zijn de kosten voor de fondsbeheerder. Deze kosten zijn al in mindering gebracht en verwerkt in de koers. Het percentage op jaarbasis is:

  • Aegon Equity Fund 0,39%
  • Aegon Mix fund 0,52%
  • Aegon Deposito Fund 0,15%

   

Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met AEGON.

Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie. Wilt u aangeven waarom het antwoord u niet geholpen heeft? Zo kunnen wij het antwoord op de vraag verbeteren.

U heeft al gereageerd op deze vraag. Indien wenselijk kunt u nog feedback geven.

Bedankt voor uw toelichting. Wij nemen uw suggestie mee voor verbetering van onze veelgestelde vragen.

Lees meer veelgestelde vragen over het Koersplan

Stel uw vraag