De Miljoenennota 2013 voor u samengevat.

- In deze samenvatting komen de belangrijkste onderwerpen uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2013 aan de orde. Na een inleiding over de begroting en de koopkrachtgevolgen van de kabinetsplannen beschrijven we kort het Belastingplan 2013. Uit dit belastingplan hebben we de belangrijkste maatregelen gehaald die het kabinet op sociaal en economisch gebied wil nemen. Dat zijn onder andere het belasten van de vergoeding van het woon-werkverkeer, het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het schrappen van de kapitaalverzekering eigen woning. Zoals al eerder genoemd, waren deze maatregelen ook al opgenomen in het Lenteakkoord.

Over pensioenen is in de Miljoenennota of het Belastingplan 2013 niet veel te vinden. Maar dat betekent niet dat er niets over te melden is. Na een erg bewogen pensioenjaar is het parlement net voor de zomervakantie akkoord gegaan met de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd. In deze samenvatting gaan wij ook uitgebreid in op de laatste stand van zaken. 

Dowload hier de samenvatting.