Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

U wilt bij arbeidsongeschiktheid goed verzekerd zijn

  • U krijgt een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt voor uw beroep
  • Een premie die specifiek afgestemd is op uw beroep en op uw keuzes
  • U  bepaalt zelf wat u verzekert en wat u daarvoor betaalt
De Aegon AOV. Net zo flexibel als u.

De Aegon AOV. Net zo flexibel als u

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering is heel flexibel. U verzekert alleen wat u noodzakelijk vindt. Dat geeft rust. Zodat u zich kunt richten op wat u het liefst doet: uw vak uitoefenen. En als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een uitkering van ons, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het wegvallen van uw inkomen.

Afspraak is afspraak

U bepaalt zelf welk deel van uw inkomen u verzekert. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan bepaalt uw verzekerde bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor het door u verzekerde beroep de hoogte van uw uitkering.

Bent u 100% arbeidsongeschikt? Dan betalen wij 100% van het verzekerde bedrag. En betalen wij 50% van het verzekerde bedrag als u 50% arbeidsongeschikt bent.

Heeft u nog (andere) inkomsten? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Wie kan bij ons een AOV sluiten?

  • Ondernemers, ZZP'ers en DGA's tot en met 59 jaar die bij arbeidsongeschiktheid geen recht hebben op een overheidsuitkering, bijvoorbeeld vanuit de WIA.
  • Werknemers met een salaris boven de loongrens voor de sociale verzekeringen (in 2014: € 51.417,-). Bij arbeidsongeschiktheid krijgen deze werknemers geen WIA-uitkering voor het deel van hun salaris boven deze loongrens.

Hier vindt u de laatste feiten en cijfers van ZZP'ers en AOV.

Wat is verzekerd en wat niet?

U kunt bij onze AOV kiezen uit drie varianten van gedekte arbeidsongeschiktheidsoorzaken. Wij hebben de variant:

  • Ongevallen en ziekten inclusief psychische ziekten
  • Ongevallen en ziekten exclusief psychische ziekten
  • Ongevallen

Hier vindt u meer informatie over deze drie varianten.

Hoe ziet uw AOV eruit?

U kunt uw AOV zelf samenstellen. Daarom bieden wij u, naast de keuze uit de drie varianten van gedekte arbeidsongeschiktheidsoorzaken, nog andere keuzemogelijkheden.

Hier vindt u meer informatie over uw keuzemogelijkheden.

Wat kost een AOV?

Uw premie is afhankelijk van uw beroep, uw leeftijd en uw keuzes.

AOV en belastingen

Als u een AOV sluit, dan betaalt u daarvoor premie. En mag u deze premie als aftrekpost opgeven bij de Belastingdienst.

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, dan betaalt u daarover loonbelasting. Dat verzorgen wij voor u. U ontvangt uw uitkering altijd netto van ons. Jaarlijks krijgt u van ons een opgave van de totaal afgedragen loonbelasting die wij aan de Belastingdienst hebben betaald. Als u een uitkering krijgt omdat u zwanger bent, dan betaalt u hier geen belasting over.

Counseling: Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid?

U en uw gezinsleden kunnen gebruik maken van telefonische counseling. De telefonische counseling helpt bij vragen op het gebied van werk, gezondheid of privé/gezin en is onbeperkt toegankelijk.

MaetisArdyn verzorgt de counseling. De informatie die u bij de counseling geeft, is vertrouwelijk en wordt niet aan Aegon doorgegeven.

Het telefoonnummer is 0800 220 01 12. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Wij doen meer dan alleen uitkeren. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan helpen wij u ook om zo snel als mogelijk weer aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met werkplekaanpassing, coaching, arbeidsdeskundig advies en nog veel meer.

Wij wegen af wat de kosten hiervan zijn en wat dit bespaart op de uitkering die u van ons ontvangt. Daarom maken wij vooraf afspraken met u over de betaling van de kosten.

Bent u arbeidsongeschikt? Neem contact met ons op.

Als u arbeidsongeschikt wordt, neem dan contact met ons op. U bereikt ons op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 088 344 00 53 (kies 1 en daarna 3). Wilt u weten wat wij doen als u zich arbeidsongeschikt meldt? Kijk dan hier in onze brochure 'Arbeidsongeschikt en nu'.

Downloads