OPTAS

OPTAS

Sinds midden 2007 is OPTAS Pensioenen N.V. onderdeel van AEGON Nederland N.V. AEGON heeft ervoor gekozen om alle OPTAS pensioenregelingen om te zetten naar het  administratiesysteem van AEGON. In november 2009 is deze omzetting afgerond. Het Service Center Pensioen van AEGON voert nu de verzekerdenadministratie uit.

Introductie

Alle verzekerden van OPTAS hebben in 2009 van AEGON bericht gekregen over hun nieuwe polisnummer(s). Alle werkgevers hebben de nieuwe contactgegevens van AEGON ontvangen.

OPTAS Flexibel Keuzepensioen Garantiemix
Voor deelnemers die verzekerd zijn bij OPTAS Pensioenen N.V. via de OPTAS Flexibel Keuzepensioen (OFK) Garantiemix beheert AEGON Investment Management de volgende mixfondsen voor OPTAS:

Lees meer over rendement en kosten betreffende de OPTAS Combi Mix Funds.

Als deelnemer aan de Garantiemix wordt er voor u in één van deze vijf fondsen belegd. Hierbij heeft elk OPTAS Combi Mix Fund zijn eigen risicoprofiel en daarmee zijn eigen beleggingsmix. Deze mix kan bestaan uit beleggingen in aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed en grondstoffen. Het OPTAS Combi Mix Fund 5 bevat hierbij de meeste aandelenbeleggingen en het OPTAS Combi Mix Fund 1 de meeste vastrentende beleggingen. Afhankelijk van de duur tot uw pensioendatum belegt AEGON volgens onderstaande tabel:

 Fonds  Resterende duur tot pensioendatum (in jaren)  Percentage aandelen
 OPTAS Combi Mix Fund 1  0 – 2  2,5% - 22,5%
 OPTAS Combi Mix Fund 2  3 – 5  15,0% - 35,0%
 OPTAS Combi Mix Fund 3  6 – 10  27,5% - 47,5%
 OPTAS Combi Mix Fund 4 11 – 20  40,0% - 60,0%
 OPTAS Combi Mix Fund 5  meer dan 20  52,5% - 72,5%
   
Naarmate de pensioendatum verder weg ligt, kan er meer risico genomen worden om kans te maken op een hoger rendement.

Een voorbeeld

De heer Jansen is verzekerd via de OPTAS OFK Garantiemix. Volgens zijn pensioenregeling is zijn beoogde pensioendatum de 1e van de maand waarin hij 65 wordt. De heer Jansen is nu 40 jaar. Hij heeft dus nog 25 jaar te gaan tot zijn pensioeningang. Er wordt nu voor hem belegd in het OPTAS Combi Mix Fund 5 (want 25 jaar is meer dan 20 jaar). In de maand waarin hij 45 jaar wordt, zullen zijn participaties in OPTAS Combi Mix Fund 5 tegen de dan geldende koers verkocht worden. De verkoopopbrengst daarvan zal worden gebruikt om participaties in het OPTAS Combi Mix Fund 4 te kopen (eveneens tegen de dan geldende koers). Wordt hij 55 jaar dan wordt er voor hem geswitcht naar OPTAS Combi Mix Fund 3, als hij 60 jaar wordt naar OPTAS Combi Mix Fund 2 en als hij 63 jaar wordt naar OPTAS Combi Mix Fund 1.

De OFK Garantiemix geeft bovendien de zekerheid van een gegarandeerd minimaal totaal rendement op het pensioenkapitaal op de pensioendatum. Het eventuele meerdere rendement dat wordt behaald in de OFK Garantiemix beleggingsfondsen komt uiteraard ook ten goede aan de verzekerde. U leest hier meer over bij het tabblad 'toelichting op de rendementsgarantie'.

Toelichting op de rendementsgarantie

Voor het totale in de Garantiemix belegde vermogen geldt een rendementsgarantie over de gehele periode tussen het moment van premie-inleg en pensioendatum. Deze garantie geldt alleen op de pensioendatum (en dus niet bij een eventuele tussentijdse opname zoals bij een waardeoverdracht). U kunt bij de afdeling Personeelszaken van uw werkgever navragen welk garantiepercentage voor uw pensioenregeling van toepassing is.

Voor iedere netto premie die in de loop van de tijd in de OPTAS Garantiemix Combi Mix Funds wordt ingelegd, wordt een gegarandeerde eindwaarde berekend. Deze eindwaarde is de waarde die volgens het gegarandeerde rendement zou worden behaald in de periode tussen het moment van inleg en de pensioendatum. Voor alle ingelegde premies samen leidt dit tot een gegarandeerd eindbedrag voor het totale tot op dat moment opgebouwde pensioenkapitaal.

Dit gegarandeerde eindbedrag is het minimumbedrag waarop een verzekerde op de pensioendatum recht heeft door de rendementsgarantie.

Wanneer op de pensioendatum het gegarandeerde minimumbedrag groter is dan de waarde van participaties in OPTAS Combi Mix Fund 1 op dat moment, zal dit minimumbedrag uitgekeerd worden (voor de aankoop van pensioen voor de verzekerde). Als de waarde van de participaties hoger is dan het gegarandeerde minimumbedrag, dan zal de waarde van de participaties aangewend worden voor de pensioeninkoop.

De garantie houdt niet in dat er ieder jaar een rendement wordt behaald dat tenminste gelijk is aan het gegarandeerde rendement, maar dat er over de gehele duur tussen het moment van premie-inleg en de pensioendatum “gemiddeld” een rendement wordt behaald dat tenminste gelijk is aan het gegarandeerde rendement.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw pensioen?

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij onze Pensioen Afdeling Consumentenservice (PAC).

E-mail

U kunt mailen naar klantenservice@aegon.nl.

Telefonisch

Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer (070) 344 49 99.

Schriftelijk

U kunt een brief sturen naar: 
OPTAS Pensioenen N.V.
Postbus 16150
2500 BD Den Haag