Staatsobligaties

Vastrentend - Staatsobligaties

Voor AEGON zijn staatsobligaties een belangrijke beleggingscategorie, zowel voor de beleggingen van AEGON zelf als voor cliëntenportefeuilles. Staatsobligaties worden beschouwd als een relatief veilige belegging en vormen daarmee een hoeksteen voor veel beleggingsportefeuilles. De huidige Europese staatsleningen crisis heeft echter laten zien dat niet alle landen als veilig kunnen worden beschouwd. Het dus van groot belang om continue een grondige analyse te maken van de ontwikkelingen van overheidsschulden, waarvoor AEGON Asset Management interne modellen en eigen onderzoek voor gebruikt. 

AEGON Asset Management belegt voor haar cliënten hoofdzakelijk in staatsobligaties met een hoge (AAA) rating zoals Duitsland, Nederland en Frankrijk. Maar daarnaast biedt AEGON Asset Management ook de mogelijkheid om te beleggen in breed gespreide portefeuilles waarin ook landen met een lagere rating zijn vertegenwoordigd.

AEGON Asset Management werkt nauw samen met haar cliënten om deze te helpen bij de keuze tussen de verschillende mogelijkheden voor het beleggen in staatsobligaties. Ook informeert AEGON Asset Management haar cliënten regelmatig over de ontwikkelingen op de markten voor staatsobligaties, bijvoorbeeld over de Europese staatsleningen crisis.