Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld
Aegon Blog

Een eerlijke vergelijking tussen Brand New Day en Aegon

25 maart 2010

door Redactie | Aegon Blog

Aegon vindt het belangrijk dat consumenten op basis van eerlijke cijfers en een goed begrip van financiële producten kunnen kiezen voor de pensioenoplossing die het beste bij hun persoonlijke situatie past. Brand New Day vergelijkt hun pensioenproducten met die van Aegon en concludeert dat de consument bij hen beter af is. Hierbij zetten we de feiten op een rij.

De website van BND (www.brandnewday.nl) toont op de homepage een staafdiagram waaruit blijkt dat BND verreweg het meeste aanvullende pensioen biedt. “Dit is het verschil als je 35 jaar € 500 bruto per maand opzij legt”, schrijft BND en dat verschil is – in het geval van Aegon – een bedrag van maar liefst € 157.264. Het eindkapitaal bij BND bedraagt € 635.839. Het eindkapitaal bij Aegon bedraagt € 478.575  (inmiddels (maart 2010) heeft BND op haar website achter Aegon een bedrag neergezet van € 506.688). Wat BND hier beweert, is onjuist en onvolledig.

1. De berekening van BND is onjuist

Wie bij Aegon een Aegon Verzekeren&Beleggen Pensioen afsluit volgens vergelijkbare condities als bij BND kan een eindkapitaal bereiken van € 589.743. Daarbij is uitgegaan van een belegging in het Aegon Mix Fund en een door BND gehanteerd voorbeeldrendement van 6,2% per jaar. BND misrekent zich dus voor een bedrag van ruim 111.000 euro.

Dan resteert er nog steeds een verschil van ruim 46.000 euro ‘in het voordeel’ van BND.

2. De vergelijking van BND is onvolledig

Er is nog een tweede factor die BND in haar vergelijking negeert, namelijk het feit dat Aegon een harde garantie bij zijn product biedt, een garantie dat een eindkapitaal nooit beneden een bepaald bedrag uitkomt. Eindkapitalen worden immers beïnvloed door ontwikkelingen op de beurs. Die garantie is bij het genoemde eindkapitaal van € 589.743 een bedrag van € 382.733. Met andere woorden: hoe slecht de beurzen zich ook bewegen, deze Aegon-klant kan ervan uitgaan dat hij op de einddatum altijd eindigt met minimaal ruim drieënhalve ton. BND kent een dergelijke garantie niet.

Hoe werkt die garantie? Stel dat de beurzen vlak voor de einddatum instorten. Laten we uitgaan van een daling van 50% van het belegde kapitaal – gezien de dalingen die we in recente jaren hebben meegemaakt op de financiële markten niet ondenkbaar.

De Aegon-klant ziet zijn eindkapitaal slinken naar € 294.871, maar mag dankzij de garantie dus rekenen op een eindkapitaal van  € 382.733. De BND-klant ziet zijn eindkapitaal slinken naar € 317.920. En dan ontstaat er opeens een verschil van bijna  65.000 euro ‘in het voordeel’ van Aegon.

Goochelen met cijfers

Wat leert dit gegoochel met cijfers? Eigenlijk niet zo heel erg veel. De vergelijking tussen het Aegon-product en het BND-product blijft lastig, vooral omdat de producten toch niet helemaal hetzelfde zijn. Het is uiteindelijk aan de klant om te beslissen of een garantie voor hem of haar nodig is. Bovenstaande vergelijking waarbij de werking van de garantie is meegenomen, toont echter helder aan dat de klant van BND soms beter en soms slechter uit is dan de klant van Aegon. Maar het toont vooral aan dat een klant gebaat is bij deskundig advies. Wij vinden dat een consument moet kunnen kiezen op basis van feiten en een goed begrip van de verschillen tussen de producten. De ene consument zal tot de conclusie komen dat hij geen risico wil lopen met zijn pensioenvoorziening over 35 jaar en kiest voor een duurder garantieproduct, voor de ander zijn lagere kosten en de kans op een hoog eindkapitaal belangrijker.

Al met al jammer dat in een tijd waarin de verzekeringsbranche hard bezig is om transparanter te worden en kosten en aanvullende verzekeringen inzichtelijker te maken, een nieuwkomer als BND – die zich juist laat voorstaan op integriteit en betrouwbaarheid – met vergelijkingen komt die juist weer niet transparant zijn omdat ze allerlei kosten en aanvullende opties verborgen houden.

Aegon Verzekeren&Beleggen Pensioen

Uitgangspunten van de berekening die leidt tot het bedrag van € 589.743, met een garantie op einddatum van € 382.733.

  • Het gaat om een levensverzekering met minimale overlijdensdekking. Gerekend is voor een man van 30 jaar en een looptijd van 35 jaar. 
  • Aegon rekent 0,52% beheerkosten per jaar voor de beleggingen (52 basispunten). 
  • Aegon rekent 0,81% beheerkosten per jaar voor (voornamelijk) de garantie, administratiekosten enz. Boven een belegde fondswaarde van € 25.000 wordt dit voor het meerdere verlaagd naar 0,27%. 
  • Er is uitgegaan van een prognose rendement van bruto 6,2% per jaar. 
  • Bij overlijden gedurende de eerste helft van de looptijd wordt door Aegon110% van de belegde fondswaarde uitgekeerd (nabestaanden ontvangen derhalve een overlijdensbonus van 10% van de aanwezige fondswaarde). Bij later overlijden wordt  de op dat moment aanwezige fondswaarde uitgekeerd. 
  • Er is verondersteld dat is belegd in het Aegon Mix Fund (met garantie). Als wordt uitgegaan van het AEGON Rente Fund (met garantie) of het AEGON Equity Fund (zonder garantie) komen de prognose uitkomsten nog iets hoger te liggen. Echter, een prognose van 6,2% over de gehele looptijd is niet passend voor het Aegon Rente Fund, terwijl het Aegon Equity Fund het nadeel heeft dat er geen garanties zijn. 
  • Er is uitgegaan van de productvariant zonder provisie. 
  • Op iedere te beleggen premie wordt 0,5% aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. 
Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.