Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Heb ik straks genoeg pensioen?

17 maart 2016

door Redactie | Aegon Blog

Iedereen wil op zijn oude dag genoeg pensioen ontvangen. Vanaf 1 januari 2015 worden de regels voor pensioenopbouw aangepast. Wat houdt dat in? Dat staat in het Pensioenakkoord. In dit artikel lees je meer over het akkoord en over de gevolgen. 

Wat gaat er veranderen in 2015?

Het Pensioenakkoord brengt verschillende veranderingen met zich mee. Deze hebben vooral invloed op de tweede pijler, het werkgeverspensioen. De drie grootste gevolgen zijn:

  • Verhoging van de AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Dit gebeurt in stappen. Uiteindelijk komt in 2021 de pensioenleeftijd uit op 67 jaar.

  • Verlaging van het opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is je jaarlijkse pensioenopbouw, uitgedrukt als percentage van je salaris. Dit percentage kent een maximum. Het hangt van je pensioenregeling af hoeveel dit maximum is. Zo is het maximale opbouwpercentage voor de middelloonregeling nu 2,15%. Dit wordt 1,875%. Dit houdt in dat je per jaar minder pensioen opbouwt en aan het eind van je carrière een lager pensioen krijgt dan je zou hebben gehad als het opbouwpercentage niet was verlaagd. Dat kan een flinke tegenvaller zijn.

  • Aftopping van het pensioeninkomen

Vanaf 2015 wordt het maximum loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000. Dit noemen we aftopping. Dit heeft gevolgen voor de mensen die meer dan € 100.000 per jaar verdienen.

 

Wat betekent dit voor jou?

Deze gevolgen kunnen hard aankomen en vragen om actie. Het is zinvol om zelf maatregelen te treffen voor het opbouwen van je pensioen. Dit betreft de derde pijler, je persoonlijke aanvullingen. Wat de mogelijkheden zijn, verschilt per persoon en situatie. Hieronder vind je verschillende situaties met bijbehorende consequenties.

  • 60-plussers

De 60-plussers bouwden jarenlang pensioen op met behulp van het hoge opbouwpercentage. Hierdoor wordt deze groep minder geraakt door de verlaging, het grootste gedeelte van het pensioen is immers al opgebouwd. Wel moeten deze mensen een paar maanden langer doorwerken voordat zij met pensioen kunnen gaan

  • Vijftigers

Vijftigers werken in de meeste gevallen door tot hun 67e. Hun pensioeninkomen daalt iets door de verlaging van het opbouwpercentage. Maar het netto besteedbaar inkomen van deze groep maakt het vaak mogelijk om extra geld opzij zetten. Zo kunnen ze hun pensioen voldoende aanvullen. Overigens is het voor vijftigers zinvol om zich te verdiepen in de situatie als de partner die het meest verdient, komt te overlijden. Want door het verlagen van het opbouwpercentage wordt het nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden lager.

  • Dertigers en veertigers

Alle dertigers en veertigers werken in ieder geval door tot hun 67e. Ook zij gaan een stuk minder pensioen opbouwen door de verlaging van het opbouwpercentage. Over het algemeen ontvangen zij maandelijks minder dan 50% van hun laatst verdiende loon als zij met pensioen zijn. Overigens is het ook voor dertigers en veertigers belangrijk om zich te verdiepen in de situatie als de partner die het meest verdient, komt te overlijden. Want door het verlagen van het opbouwpercentage wordt het nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden een stuk lager.

  • Twintigers

Twintigers komen uit op een historisch laag pensioen. In de meeste gevallen ontvangen zij maandelijks minder dan 30% van hun laatst verdiende loon als zij met pensioen zijn. Dit is bijna altijd te weinig om van rond te komen. Daarom is het voor deze groep zinvol om tijdig, zelfstandig vermogen op te bouwen. Zo zorgen ze er zelf voor dat ze op hun oude dag een toereikend inkomen hebben.
Mensen die jaarlijks meer dan € 100.000 verdienen
Deze groep ondervindt de meeste gevolgen van het Pensioenakkoord. Voor hen zijn er twee opties: rondkomen met minder inkomen of fors bijsparen. Ook voor hen is het belangrijk om zich te verdiepen in de gevolgen bij het overlijden van de partner die het meest verdient. Want dat kan grote consequenties hebben voor het nabestaandenpensioen.

Meer weten?

Check voor meer informatie aegon.nl/pensioen of speeljetoekomst.nu. Aegon-klanten kunnen ook in Mijn Aegon meer informatie vinden over hun pensioen.

Ook interessant voor u

 

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.

1 Reacties

Word de pensioen nog verhoogd dit jaar of blijft dit zo wat ik nu krijg.