Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gelijke monniken, gelijke kappen?

23-03-2017

De discussie over de duur van loondoorbetaling bij ziekte – maximaal 2 jaar, uniek in Europa!  – woedt voort. Met name kleine werkgevers ageren hiertegen en in programma’s van politieke partijen worden de nodige wijzigingen voorgesteld. Variërend van drastische inkorting tot het tweede jaar onderbrengen in een publieke verzekering.

Ook Europees gezien doen wij het helemaal niet zo slecht

Bij de komende kabinetsformatie zal het onderwerp vast ook een rol spelen. Ik hoop dat de positieve effecten van 2 jaar loondoorbetaling hierbij ook worden meegewogen. Immers, door de verlenging van de loondoorbetaling, in combinatie met de Wet Verbetering Poortwachter, is het verzuim in Nederland fors gedaald. Ook Europees gezien doen wij het helemaal niet zo slecht! Blijft staan dat veel werkgevers vinden dat de rekening van langdurige ziekte wel heel erg op hun bordje terecht komt, terwijl de oorzaak hiervan regelmatig buiten de invloedssfeer van het bedrijf ligt. En dat begrijp ik.

Kunnen we de lasten voor werkgevers verminderen?

Wellicht zijn er alternatieven om de lasten voor werkgevers te verminderen en ook de werknemer hierin te laten delen. Financieel, maar ook qua pro-activiteit. Ik maak hiervoor een uitstapje naar de recente aanpassingen in de Ziektewet waarover het UWV net een boeiend rapport heeft geschreven.

Een van de nieuwe maatregelen is dat het UWV de (ex)werknemer op het eind van het eerste ziektejaar keurt. Daarbij bekijkt het UWV ook of de ex-werknemer geschikt is om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten, en hiermee minimaal 65% van het oude loon zou kunnen verdienen. Als dit het geval is, wordt de Ziektewetuitkering beëindigd. Natuurlijk kan dit vervelende financiële gevolgen voor de werknemer hebben, maar het is ook een stimulans om ander werk te zoeken.

De herbeoordeling zorgt voor minder instroom in de WIA

En het werkt! Uit het rapport van het UWV blijkt overduidelijk dat de herbeoordeling na 1 jaar zorgt voor een flink aantal werknemers die hersteld beoordeeld worden en dus ook niet de WIA instromen. Toen deze maatregel in de Ziektewet werd ingevoerd, was er protest tegen de ongelijke behandeling van werknemers met een vast contract en werknemers met een tijdelijk dienstverband. Ondanks deze weerstand is de maatregel toch doorgevoerd.

Breng de gelijke behandeling weer terug

Dit bracht mij op de volgende gedachte: kunnen wij de gelijke behandeling weer terugbrengen en de eerstejaars keuring met dezelfde criteria ook invoeren voor werknemers met een vast dienstverband? Hieruit komt ongetwijfeld een lastenverlichting voor werkgevers voort en ook –misschien nog veel belangrijker – een stimulerende werking voor de werknemer om op zoek te gaan naar een andere werkkring. Ik begrijp dat aan deze gedachte nog een aantal haken en ogen zitten: zo moet al wel duidelijk zijn dat herplaatsing bij de eigen werkgever niet meer aan de orde is.

Maar een dergelijke maatregel, die gericht is op de werknemer in plaats van de werkgever, kan in mijn ogen soelaas bieden voor werkgevers én het langdurig verzuim nog verder terugdringen!

Arend Jansen,
Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk
Arend Jansen is Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk en expert op gebied van inkomensverzekeringen.