Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Pensioen speelt maar nauwelijks bij jongeren

7 juni 2013

door Redactie | Aegon Blog

Er gaapt een generatiekloof in het denken over pensioen. Jongeren weten weinig over eigen situatie. Naast een goed sa­laris, waar hecht u het meeste aan als u van baan verandert? Dertiende maand, auto van de zaak, studiekostenvergoeding, kinderopvang, pensioen of bonus? Pas op: uw antwoord zal veelal uw leeftijd verklappen. Feit is dat maar 8% van de Nederlanders onder de veertig een goede pensioenvoorziening hoog op zijn prio­riteitenlijstje heeft staan. Veel eerder wordt gekeken naar een auto van de zaak, dertiende maand of reiskostenvergoe­ding. Door Lien van der Leij.

Bij ruim een op de drie 55-jarigen is een goede pensioenvoorziening prioriteit nummer één. Daarna neemt de belangstelling alleen maar toe, zo blijkt uit een peiling van TNS Nipo en Het Financieele Dagblad.

‘Er zijn duidelijke verschillen in attitude en kennisniveau tussen de verschillende generaties’, stelt senior consultant Julie Visser van TNS Nipo. ‘Jongeren - in dit onderzoek de leeftijdsgroep 18-39 jaar - zijn vaker geneigd de pensioeninformatie die ze krijgen direct weg te leggen en ze zijn beduidend minder goed op de hoogte van de aanstaande veranderingen in pensioenland.’

Die kennis wordt sowieso niet breedgedragen. Alle voorlichtingscampagnes ten spijt is het nog steeds niet al te best gesteld met het pensioenbewustzijn van de Ne­derlander. Uit een eerdere poll van TNS Nipo in 2012 bleek dat zeven op de tien Nederlanders niet weten hoe hun pensioen er straks uit gaat zien.

Het beeld dat naar voren komt uit deze nieuwe enquête wijkt daar niet van af. Maar liefst 53% van de werknemers kan niet aangeven van welke pensioenregeling ze gebruikmaken - eindloon, middelloon, beschikbarepremieregeling of anders. Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing  dat maar weinig mensen (17%) zich realiseren dat er plannen zijn om het huidige pensioencontract aan te passen. Daarbij kijken de pensioenfondsen naar de mogelijkheid om de vaste toezegging in euro’s (nominaal contract) om te zetten in een nieuw resultaatafhankelijk contract, waarbij pensioenuitkeringen meer in de pas lopen met behaalde beleggingsresultaten en  eerder kunnen worden aangepast aan de inflatie. Jongeren zijn hier het slechtst van op de hoogte.

Vrijwel alle ondervraagden onder de 40 jaar (95%) zegt hier niets van te weten. Maar ook drie op de vier 55-plussers zijn er niet mee bekend. Daarnaast beschikken jongeren over minder inzicht en overzicht. Ze zijn slechter dan ouderen op de hoogte van hun eigen pensioensituatie, kunnen slecht inschatten hoe hoog hun pensioenuitkering zal zijn en zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden om naast hun huidige pensioenregeling bij de werkgever meer pensioen op te bouwen.

De gedragseconomie leert dat het gebrek aan pensioenbelangstelling onder jongeren deels toe te schrijven is aan de associaties ziek en gebrekkig die pensioen oproept. Maar, signaleert Visser, het zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat jongeren vaker dan ouderen een pensioenregeling  zien als de verantwoordelijkheid van de werkgever.

‘Uit de enquête blijkt dat jongeren de verantwoordelijkheid met betrekking tot pensioenen verschuiven en die vaker dan ouderen bij de werkgever neerleggen’, aldus Visser. ‘Ruim een op de vijf jongeren vindt een pensioenregeling de verantwoordelijkheid van de werkgever, tegenover slechts 14% van de 55- tot 64-jarigen en 10% van de 65-plussers.'

Geen zorgen

Duidelijk is dat het onderwerp pensioen voor jongeren niet of nauwelijks speelt. Zorgen over de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel maken zij zich dan ook niet. ‘Ik ben 22 en houd me er eigenlijk totaal niet mee bezig’, aldus een van de respondenten. ‘Ik ben nog geen 30 jaar. Ik heb helemaal geen inzicht in wat er over 25 jaar aan voorzieningen zijn, laat staan over 35 jaar. Ik maak me daar momenteel niet druk over,’ luidt een ander respons.

Ook maken de jongeren zich weinig druk over oplopende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing. De angst dat de AWBZ (bedoeld om de kosten van langdurige zorg op te vangen) niet houdbaar blijkt, is het grootst onder gepensioneerden. Bijna twee derde van hen (61%) maakt zich daar ‘tamelijk tot zeer veel’ zorgen over, vergeleken met slechts een derde van de jongeren. Visser: ‘Dat is opvallend als je bedenkt dat dit voor de jongere generaties uiteindelijk meer gevolgen zal hebben dan voor de huidige gepensioneerden.’

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.