Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Blog Pensioen Past een DB-pensioenregeling nog bij de huidige tijd?

Past een DB-pensioenregeling nog bij de huidige tijd?

19-09-2017

De indexering van pensioen staat onder druk. Het pensioen groeit niet of nauwelijks mee met de inflatie. De langdurige lage rentestand, het feit dat mensen langer leven en de begrenzing die we als samenleving aan het pensioenbudget stellen, maken dat het pensioenstelsel kraakt. Is een DB pensioenregeling nog wel houdbaar? Wij vinden van wel, maar het vraagt van werkgevers bewuste keuzes.

De individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt staan bijna haaks op het solidariteitsbeginsel van het huidige pensioenstelsel. Er bestaat een groeiende behoefte aan maatwerk en duidelijkheid. Het is dan ook logisch dat er een stevige maatschappelijke discussie gevoerd wordt over het huidige pensioenstelsel. Belangrijke vragen daarin zijn: hoe gaan we de risico’s verdelen, hoe kunnen we maatwerk vormgeven, wat geeft het beste zicht op een goed pensioen (individuele potjes of een gezamenlijke pensioenpot) en is het stelsel transparant genoeg?

Een grote meerderheid van de werkgevers is van mening dat het Nederlandse pensioenstelsel aan herziening toe is. Dit blijkt uit recent onderzoek van Willis Towers Watson. Werkgevers met een DB-regeling geven daarin aan dat de (on)betaalbaarheid van het huidige stelsel reden is voor herziening.
Aegon biedt zowel DB als DC oplossingen. Omdat binnen Aegon DB Abonnement op verschillende manieren het budget bewaakt kan worden, is Aegon DB Abonnement niet per definitie een te dure oplossing. Wat Aegon het belangrijkst vindt, is dat werkgevers beseffen dat ze een keuze hebben. En om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat zij zichzelf de juiste vragen stellen:

  • Hoe belangrijk is zekerheid voor mij en mijn werknemers?
  • Hoe duurzaam is mijn relatie met mijn medewerkers?
  • Hoe ver vind ik dat mijn rol als goed werkgever gaat?
  • Hoeveel geld wil ik beschikbaar stellen voor mijn pensioenregeling?

 

Daarbij geven we werkgevers ook alvast twee belangrijke tips mee:

  1. Laat u adviseren als u de pensioenregeling gaat wijzigen.
  2. Neem uw ondernemingsraad actief mee in het traject.

Wilt u alles weten over de aandachtspunten voor een haalbare DB pensioenoplossing? Download dan ons whitepaper.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.