Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form
Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: verstandig of betuttelend?

22 november 2016

door Redactie | Aegon Blog

Zzp’ers hebben steeds vaker geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. In 2006 verzekerde 27% van de zelfstandigen zich tegen arbeidsongeschiktheid. In 2013 was dat nog maar 24%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Dit wakkert een discussie aan: moet een arbeidsongeschiktsverzekering (AOV) verplicht worden voor zzp’ers? Leo van Leeuwen, productmanager bij Aegon, deelt zijn visie.

Rondkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als je in loondienst werkt, krijg je bij langdurige ziekte een uitkering. Dat staat in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zo’n wet is er voor zelfstandigen niet. De gedachte: de WIA past niet bij de keuzevrijheid van zelfstandigen. Of dit een probleem is? Voor de meeste zelfstandigen (73%) niet. Zij hebben voldoende inkomen als ze langdurig ziek worden. Bijvoorbeeld doordat zij een verzekering hebben, hun partner voldoende verdient of doordat ze als werknemer én zzp’er werken. Dit geldt niet voor alle zzp’ers: ruim een kwart (27%) kan niet rondkomen bij langdurige ziekte. Zelfs een minimuminkomen op bijstandsniveau is voor hen niet haalbaar. Daarom gaan er stemmen op voor een verplichte AOV.

3 redenen voor een verplichte AOV

Als de meeste zelfstandigen prima rond kunnen komen bij arbeidsongeschiktheid, waarom dan de roep om een verplichte AOV? Daar zijn 3 redenen voor:

  1. Oneerlijke concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers
    Veel zzp’ers zijn goedkoper dan werknemers. Dit komt onder andere doordat zelfstandigen het risico op arbeidsongeschiktheid (bijna) niet verwerken in hun prijs. Een verzekeringsplicht voor zelfstandigen kan dan een oplossing zijn.
  2. Zelfstandigen onderschatten het risico op arbeidsongeschiktheid
    “Arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet”, denken veel zelfstandigen. Daarom verzekeren ze zich niet of nauwelijks. Als deze groep zelfstandigen dan tóch arbeidsongeschikt wordt, moeten ze gebruikmaken van de bijstand. Is een verplichte AOV dan een verstandige oplossing, of juist betuttelend?
  3. De AOV is nu niet toegankelijk genoeg voor zelfstandigen
    Veel zelfstandigen sluiten geen AOV af vanwege de prijs en de medische keuring. Als de AOV verplicht wordt, zijn deze problemen opgelost.

Wat vindt de politiek?

De AOV moet toegankelijker worden, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Hoe dit moet gebeuren? Dáár zijn de meningen over verdeeld in de Tweede Kamer. Ook belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en zelfstandigen verschillen van mening.

 Ja, wél een verplichte AOV

 De ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP willen de AOV (op  het niveau van bijstand of minimumloon) verplicht stellen voor  zelfstandigen. Dit lijkt ook de voorkeur te hebben van  werkgevers- en werknemersorganisaties.

Nee, géén verplichte AOV

Het CDA, D66, Partij voor de Dieren en de VVD laten de keuze liever aan zelfstandigen. Zij moeten meer mogelijkheden hebben om zich vrijwillig te verzekeren. Eventueel kan dat via een basisverzekering of een pensioenfonds. Belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het met deze aanpak eens.

 

Wat vindt Aegon?

Aegon wil mensen in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Oók zelfstandigen. Daar hoort een toegankelijke AOV bij. En keuzevrijheid. Natuurlijk wordt de AOV toegankelijker door een verzekeringsplicht voor zelfstandigen en een acceptatieplicht voor verzekeraars. Maar voor 73% van alle zelfstandigen is zo’n verplichte AOV niet nodig. Zij hebben voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Aegon denkt graag mee om de AOV voor de overige 27% toegankelijker te maken.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de speciale AOV-pagina. Of stel je vraag via Facebook of Twitter.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 40 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.

5 Comments

Goedendag, U schrijft: "Maar voor 73% van alle zelfstandigen is zo’n verplichte AOV niet nodig. Zij hebben voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid". Zou u inzichtelijk kunnen maken hoe u tot deze conclusie bent gekomen? Met vriendelijke groet, Evert Jan Dennekamp
Zie mijn reactie.
Ben zeer benieuwd hoe dat percentage is vastgesteld. In de uitvoeringspraktijk lijkt het meer waarschijnlijk dat het voor 27% van de zzp-ers niet uit maakt.
Zie mijn reactie.
De percentages zijn terug te vinden in het CBP-rapport waar ik naar verwijs. In hoofdstuk 3 op bladzijde 11 wordt de 27% genoemd. De cijfers waar het CBP dit op baseert staan in de rest van hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 2.