Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: verstandig of betuttelend?

22 november 2016

doorRedactie | Aegon Blog

Zzp’ers hebben steeds vaker geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. In 2006 verzekerde 27% van de zelfstandigen zich tegen arbeidsongeschiktheid. In 2013 was dat nog maar 24%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Dit wakkert een discussie aan: moet een arbeidsongeschiktsverzekering (AOV) verplicht worden voor zzp’ers? Leo van Leeuwen, productmanager bij Aegon, deelt zijn visie.

Rondkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als je in loondienst werkt, krijg je bij langdurige ziekte een uitkering. Dat staat in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zo’n wet is er voor zelfstandigen niet. De gedachte: de WIA past niet bij de keuzevrijheid van zelfstandigen. Of dit een probleem is? Voor de meeste zelfstandigen (73%) niet. Zij hebben voldoende inkomen als ze langdurig ziek worden. Bijvoorbeeld doordat zij een verzekering hebben, hun partner voldoende verdient of doordat ze als werknemer én zzp’er werken. Dit geldt niet voor alle zzp’ers: ruim een kwart (27%) kan niet rondkomen bij langdurige ziekte. Zelfs een minimuminkomen op bijstandsniveau is voor hen niet haalbaar. Daarom gaan er stemmen op voor een verplichte AOV.

3 redenen voor een verplichte AOV

Als de meeste zelfstandigen prima rond kunnen komen bij arbeidsongeschiktheid, waarom dan de roep om een verplichte AOV? Daar zijn 3 redenen voor:

  1. Oneerlijke concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers
    Veel zzp’ers zijn goedkoper dan werknemers. Dit komt onder andere doordat zelfstandigen het risico op arbeidsongeschiktheid (bijna) niet verwerken in hun prijs. Een verzekeringsplicht voor zelfstandigen kan dan een oplossing zijn.
  2. Zelfstandigen onderschatten het risico op arbeidsongeschiktheid
    “Arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet”, denken veel zelfstandigen. Daarom verzekeren ze zich niet of nauwelijks. Als deze groep zelfstandigen dan tóch arbeidsongeschikt wordt, moeten ze gebruikmaken van de bijstand. Is een verplichte AOV dan een verstandige oplossing, of juist betuttelend?
  3. De AOV is nu niet toegankelijk genoeg voor zelfstandigen
    Veel zelfstandigen sluiten geen AOV af vanwege de prijs en de medische keuring. Als de AOV verplicht wordt, zijn deze problemen opgelost.

Wat vindt de politiek?

De AOV moet toegankelijker worden, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Hoe dit moet gebeuren? Dáár zijn de meningen over verdeeld in de Tweede Kamer. Ook belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en zelfstandigen verschillen van mening.

 Ja, wél een verplichte AOV

 De ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP willen de AOV (op  het niveau van bijstand of minimumloon) verplicht stellen voor  zelfstandigen. Dit lijkt ook de voorkeur te hebben van  werkgevers- en werknemersorganisaties.

Nee, géén verplichte AOV

Het CDA, D66, Partij voor de Dieren en de VVD laten de keuze liever aan zelfstandigen. Zij moeten meer mogelijkheden hebben om zich vrijwillig te verzekeren. Eventueel kan dat via een basisverzekering of een pensioenfonds. Belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het met deze aanpak eens.

 

Wat vindt Aegon?

Aegon wil mensen in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Oók zelfstandigen. Daar hoort een toegankelijke AOV bij. En keuzevrijheid. Natuurlijk wordt de AOV toegankelijker door een verzekeringsplicht voor zelfstandigen en een acceptatieplicht voor verzekeraars. Maar voor 73% van alle zelfstandigen is zo’n verplichte AOV niet nodig. Zij hebben voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Aegon denkt graag mee om de AOV voor de overige 27% toegankelijker te maken.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de speciale AOV-pagina. Of stel je vraag via Facebook of Twitter.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.

13 Reacties

Goedendag, U schrijft: "Maar voor 73% van alle zelfstandigen is zo’n verplichte AOV niet nodig. Zij hebben voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid". Zou u inzichtelijk kunnen maken hoe u tot deze conclusie bent gekomen? Met vriendelijke groet, Evert Jan Dennekamp
Zie mijn reactie.
Bull shit denk dat 73 procent niet genoeg inkomen heeft omdat ze niet verzekerd zijn en 27 procent wel gewoon verplichte komen tenminste van die duikers af die de prijzen van de wel verzekerde omlaag trekken
Ben zeer benieuwd hoe dat percentage is vastgesteld. In de uitvoeringspraktijk lijkt het meer waarschijnlijk dat het voor 27% van de zzp-ers niet uit maakt.
Zie mijn reactie.
De percentages zijn terug te vinden in het CBP-rapport waar ik naar verwijs. In hoofdstuk 3 op bladzijde 11 wordt de 27% genoemd. De cijfers waar het CBP dit op baseert staan in de rest van hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 2.
Geachte heer Van Leeuwen, Dank voor uw reactie. Maar dan de vraag: kloppen die cijfers wel. Het CPB constateert dat 735 van de zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid nog een inkomen kan genereren van € 15873. Mensen die dat zouden kunnen verdienen hebben volgens Aegon dus voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat is al bijzonder. Daarnaast lijken de cijfers van het CPB niet te kloppen. Hett CPB constateert dat 24 % een AOV heeft, 27% heeft een partner die een inkomen heeft, 16% kan zijn vermogen opeten en 6% heeft zelf een inkomen uit loondienst. En die percentages telt het CPB dan op tot 73%. Dat is uiteraard alleen juist als er binnen de groepen geen overlap is, en dat lijkt mij dan weer uiterst onwaarschijnlijk. De kans dat de directeur van een groot bedrijf een AOV, een vermogen en een werkende partner heeft lijkt mij bijvoorbeeld aanzienlijk.
Geachte heer Dennekamp, In combinatie met wat ik las in eerdere onderzoeken, heeft ontdubbeling plaatsgevonden en kloppen de cijfers. In dit artikel ben ik vooral kritisch over de invoering van een verplichte AOV. Dit omdat het grootste deel van de zzp'ers dat niet nodig heeft.
Voor mij als zzp er met een flink medisch dossier is het niet betaalbaar om te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Zo echt wel willen maar niet te doen. Wordt een beetje gebracht alsof dit een vrije keuze is om niet te verzekeren.
U begrijpt: Ik vindt mij meer terug in de standpunten van werkgevers- en werknemersorganisaties, ook al omdat ik zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken een beter lot gun dan een bestaan op het sociaal minimum. Als wij het uitgangspunt van het onderzoek doorredeneren heeft immers 100% van de zelfstandigen geen AOV nodig. Men kan immers altijd terug vallen op de bijstand.
ik ben al 17 jaar zelfstandig en wil NOOIT meer iets anders en heb er dus ook absoluut geen spijt van . Waar ik wel spijt van heb is dat ik 12 jaar lang zo'n aov verzekering heb gehad en alleen de verzekering's maatschappij rijker heb gemaakt ik spaar nu zelf elke maand netjes mijn aov op mijn eigen spaarrekening zodat ik het geld zelf hou en straks een leuk spaarpotje naast mijn pensioenpotje heb staan zodat ik wel met 64 of 65 jaar kan stoppen .of ik kan er zelf een dikke bmw van rijden want die AOV verzekeringen zijn allemaal GROTE boeven alleen geld vangen en zo gauw je op een risico leeftijd komt worden er dingen zoals knieën rug of elle bogen in mijn geval uit de polis gingen maar evengoed € 560.- p/m betalen
Hallo Erwin, zo te horen heb je dan een goede keuze gemaakt om als zelfstandige te gaan werken! Het zelf sparen op een spaarrekening is zeker een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Goed ook dat je hier zo bewust mee bezig bent! Het kan alleen wel zo zijn dat dit misschien niet voldoende is om de lasten op te vangen als je langer arbeidsongeschikt zou raken. Uiteraard hangt het van je persoonlijke situatie af wat verstandig is. Ik weet niet waar je de arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten. Het is alleen wel vreemd dat de premie verhoogd is na het bereiken van een bepaalde leeftijd. Dit zou namelijk niet zomaar moeten kunnen. Mocht je nog vragen hebben over de verzekering of misschien over de mogelijkheden van sparen, dan helpen we je uiteraard graag verder! Via deze link kun je zien op welke manier je ons kunt bereiken: https://www.aegon.nl/particulier/klantenservice. Groet, Gesina Aegon Webcare
Zoeken zeker om hun zaken te vullen. En als iets gebeurt, keren ze pas na maanden uit of je krijg niks. Als je de kleine lettertjes niet heb gezien.