Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Wie en wat in pensioenland

19 juni 2013

door Redactie | Aegon Blog

Tussen de euro die u inlegt als werknemer en de euro die u krijgt als gepensioneerde zit een reeks bedrijven. De pensioensector, van APG tot PPI. Door André de Vos.

Bekendste spelers in de pensioensector zijn de pensioenfondsen, maar hun aantal neemt af. Veel kleine pensioenfondsen groeien de complexiteit en het strenge toezicht boven het hoofd. Ze sluiten zich aan bij andere fondsen of brengen de pensioenen onder bij een verzekeraar. Er zijn drie soorten fondsen: ondernemingsfondsen van individuele bedrijven, bedrijfstakfondsen voor sectoren zoals de bouw of de zorg, en een handjevol beroepsfondsen voor vrije beroepen, zoals artsen en loodsen.

Pensioenfondsen innen premies en keren pensioen uit, beleggen geld en houden deelnemers en gepensioneerden op de hoogte. Sommige kleinere pensioenfondsen zijn niet meer dan een bestuur van afgevaardigden van werknemers (vakbonden) en werkgevers. Het uitvoerende werk wordt uitbesteed aan commerciële bedrijven, die dat voor meerdere pensioenfondsen doen.

Pensioenuitvoerders

Sinds 2008 hebben de grote pensioenfondsen hun uitvoeringsbedrijven afgesplitst. Het fonds neemt de beslissingen, het uitvoeringsbedrijf doet het werk. In de praktijk worden veel fondsen geadviseerd door hun eigen uitvoerder, die immers alle kennis in huis heeft. APG is de afgesplitste uitvoerder van ambtenarenpensioenfonds ABP, PGGM de uitvoerder van Zorg en Welzijn en MN de uitvoerder van de metaalpensioenfondsen. 

Pensioenfonds en uitvoerder zijn nauw met elkaar verbonden. Zo zijn de metaalfondsen eigenaar van MN. PGGM is een coöperatie met een bestuur bestaande uit werknemers en werkgevers, dezelfde partijen die de dienst uitmaken in het pensioenfonds. Naast hun eigenaarfondsen hebben de uitvoerders ook andere pensioenfondsen als klant.

De grote uitvoerders zijn de belangrijkste spelers in pensioenland. Ze zijn actief in de hele pensioenketen. Ze verzorgen de administratie en communicatie met deelnemers en gepensioneerden, ze adviseren pensioenbesturen en ze doen het vermogensbeheer. APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea beheren samen zo’n € 600 mrd pensioenvermogen.

Bestuursbureau

Omdat pensioenfondsen toch wel graag grip willen houden op wat er met het geld gebeurt, hebben de wat grotere pensioenfondsen een apart bestuursbureau, waar medewerkers zich bezighouden met de aansturing van en controle op de externe partijen die worden ingeschakeld. Het bestuursbureau ondersteunt het fondsbestuur.

Administratiekantoor

De pensioenadministrateur zorgt ervoor dat de premies op tijd worden geïncasseerd bij de juiste mensen en dat de pensioenen op tijd worden uitbetaald. Soms doet een fonds dit zelf, vaker wordt dit uitbesteed.

Vermogensbeheerder

Vermogensbeheerders zijn de kern van het pensioenbedrijf. Zij beleggen de miljarden aan pensioenpremies met als doel rendement halen, zodat de premies betaalbaar blijven.

Vermogensbeheer is een verzamelterm voor een uitgebreid internationaal scala aan bedrijven die zijn gespecialiseerd in alle denkbare vormen van beleggen. Grote pensioenuitvoerders als APG, PGGM en MN beleggen deels zelf direct in bedrijven, maar stoppen ook weer geld in fondsen van andere vermogensbeheerders met een eigen vakgebied. Dat kan variëren van beleggen in grondstoffen tot staatsobligaties of hedgefondsen.

Beleggingsfondsen kunnen op hun beurt weer geld uitbesteden aan nog kleinere gespecialiseerde ‘beleggingsboetiekjes’, die vooral in de VS en Groot-Brittannië actief zijn.

Eén pensioeneuro kan zo wel vier tot vijf vermogensbeheerders passeren voordat hij ergens in wordt geïnvesteerd. Voordeel van die getrapte constructie is de vergaande specialisatie met grotere kans op hogere rendementen. Nadeel is dat elke vermogensbeheeder een klein percentage van de toevertrouwde euro afroomt. Het lastige hieraan is dat zelden goed is na te gaan in hoeverre specialisatie en kosten in evenwicht zijn.

Adviseurs

In alle takken van de pensioensector zijn adviseurs actief. De adviseur van het mkb helpt werkgevers met het opstellen van een goede pensioenregeling. Gespecialiseerde bedrijven als Cardano en Ortec helpen grote pensioenfondsen met hun risicomanagement. Naarmate pensioenfondsen meer uitbesteden, groeit de behoefte aan adviseurs en daarmee de afhankelijkheid.

Verzekeraars

Niet alle werknemers zitten bij een pensioenfonds. Veel bedrijven brengen hun pensioen onder bij een verzekeraar. Tegen een bepaalde inleg (de premie) wordt een bepaald bedrag (pensioen) verzekerd. Soms is dat bedrag geheel afhankelijk van de beleggingsopbrengsten, soms wordt het pensioen gegarandeerd.

PPI’s

De premiepensioeninstelling bestaat sinds 2011. Nu zijn er negen. Feitelijk is een PPI niet meer dan een vorm van collectief beleggen. Er is geen sprake van een gegarandeerd pensioen, maar het pensioen is afhankelijk van de gemaakte rendementen: een zogenaamd beschikbarepremiepensioen.

Voordeel ten opzichte van individuele pensioenpotjes is dat samen beleggen goedkoper is, en dat er een zekere vorm van solidariteit mogelijk is.

Een PPI mag zelf geen pensioenuitkeringen doen. Op de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioen in een bankspaarrekening of lijfrente gestopt. Ook het nabestaandenpensioen is niet automatisch geregeld in een PPI. De meeste PPI’s zijn samenwerkingsverbanden van pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars.

 

Dit artikel verscheen eerder in FD Morgen, een speciale uitgave van het Financieel Dagblad in samenwerking met Aegon.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.