Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over de verandering van de WGA

Veelgestelde vragen

Wat verandert er vanaf 1 januari 2017 voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA?
Per 1 januari 2017 is het alleen mogelijk om voor het totale WGA-risico eigenrisicodrager te worden
Vanaf dat moment zijn werkgevers risicodrager voor medewerkers met een vast én tijdelijk dienstverband (de zogeheten flexwerkers).

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Het premiepercentage voor WGA-Eigenrisicodragenverzekering wijzigt op 1 januari 2017 en de contractvervaldatum is niet 1 januari 2017. Wijzigt de contractvervaldatum?
Het wijzigen van het premiepercentage op 1 januari 2017 heeft geen gevolgen voor de contractvervaldatum, als deze niet 1 januari 2017 is.

Is de contractvervaldatum wel 1 januari 2017?
Dan wordt de nieuwe contractvervaldatum 1 januari 2020.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat betekent eigenrisicodragen Ziektewet en WGA voor mij als werkgever?
Als eigenrisicodrager bent u maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikten
Dit geldt voor:
 • Werknemers met een vast dienstverband
 • Werknemers met een tijdelijk dienstverband
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA bent u maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte medewerkers. De 12 jaar bestaat uit de Ziektewet samen met de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar en de WGA van 10 jaar.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer ben ik verantwoordelijk als ik Ziektewet of WGA eigenrisicodrager ben?
Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag en loopt na toekenning van de WGA 10 jaar door
U bent verantwoordelijk voor:
 • Loondoorbetaling, zolang de medewerker nog in dienst is
 • Wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
 • Poortwachterverplichtingen
 • Re-integratiebegeleiding

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden voor mij als werkgever voor eigenrisicodrager van Ziektewet en WGA?
Als werkgever heeft u de keuze tussen publiek verzekeren of privaat verzekeren.
 
U kiest voor een publieke verzekering, dan doet het UWV de uitvoering
U krijgt een zogeheten gedifferentieerde premie doorberekend. Dit betekent dat het aantal uitkeringen binnen uw organisatie, van invloed is op de hoogte van uw premie.
 
U draagt zelf het risico als u kiest voor een private verzekering
Dit risico dekt u af met een garantieverklaring bij een verzekeraar zoals Aegon. Met een private verzekering kunt u de gehele verzuimbegeleiding volgen. Zo kunt u meer grip houden op het ziekteverzuim en uw WGA lasten.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke premie betaal ik bij een verzekeraar als ik kies voor privaat verzekeren voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA?
Een verzekeraar baseert de premie die u moet betalen gedeeltelijk op:
 • een inschatting van uw toekomstige WGA-uitkeringen
 • het huidige aantal uitkeringen binnen uw organisatie
Uw premie is dus niet meer afhankelijk van de branche waarin uw organisatie zich bevindt. Alleen uw eigen situatie telt.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke premie betaal ik bij het UWV als ik kies voor publiek verzekeren voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA?
U krijgt een premie doorberekend
De gedifferentieerde premie bestaat uit 3 delen:
 • WGA vast
 • WGA flex
 • ZW flex

De premie hangt af van uw totale loonsom
Uw totale loonsom is:
 • Kleiner of gelijk aan € 319.000). U betaalt een brancheafhankelijke premie
 • Tussen € 319.000 en € 3.190.000). U betaalt een mix van brancheafhankelijke premie en premie afhankelijk van eigen schadeverleden
 • Groter dan of gelijk aan € 3.190.000). U betaalt een premie afhankelijk van uw eigen schadeverleden
De bedragen die wij hierboven noemen, gelden alleen voor 2016. Indexatie vindt jaarlijks plaats op 1 januari.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik overstappen van een publieke verzekering naar een private verzekering voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA?
Werkgevers die per 1 januari 2017 uit het publieke bestel willen stappen, kunnen de WGA-lasten die voor die datum zijn ontstaan achterlaten bij het UWV. Ook de werkgevers die al eigenrisicodrager WGA-vast zijn en dit willen uitbreiden met WGA-flex, kunnen hun bestaande lasten WGA-flex achterlaten bij het UWV.

Wat is het verschil tussen WGA-vast en WGA-flex?
WGA-vast gaat over uw werknemers met een vast dienstverband. WGA-flex gaat over uw werknemers met een tijdelijk dienstverband. Per 1 januari 2017 is het alleen nog mogelijk om voor het totale WGA-risico eigenrisicodrager te worden. Vanaf dat moment zijn werkgevers risicodragers voor medewerkers met een vast dienstverband en medewerkers met een tijdelijk dienstverband (de zogeheten flexwerkers). 

Welke voorwaarden gelden bij een eventuele overstap?
Als u overstapt van een publieke naar een private verzekering mag uw eigenrisicodragerschap in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet door uzelf zijn beëindigd. Andersom geldt dat als u ervoor kiest om de overstap te maken van een private verzekering naar een publieke verzekering u 3 jaar publiek verzekerd bent vanaf de beoogde ingangsdatum. 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik overstappen van een private verzekering naar een publieke verzekering voor eigenrisicodragen Ziektewet en WGA?
Werkgevers die het WGA Eigenrisicodragen beëindigen en terugkeren naar het UWV, betalen een terugkeerpremie. De terugkeerpremie is gebaseerd op uw werkelijke schadelast van twee jaar eerder, ongeacht of deze schadelast is ontstaan tijdens de periode van Eigenrisicodragen of bij het UWV. 

Welke voorwaarden gelden bij een eventuele overstap?
Als u overstapt van een publieke naar een private verzekering mag uw eigenrisicodragerschap in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet door uzelf zijn beëindigd. Andersom geldt dat als u ervoor kiest om de overstap te maken van een private verzekering naar een publieke verzekering u 3 jaar publiek verzekerd bent vanaf de beoogde ingangsdatum.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Gelden er voorwaarden voor het sluiten van een WGA-Eigenrisicodragenverzekering bij Aegon?
Wij stellen voorwaarden voor het sluiten van een WGA-Eigenrisicodragenverzekering
Deze voorwaarden hangen af van het aantal werknemers dat u heeft.
 
Heeft u meer dan twintig werknemers?
Dan gelden de volgende voorwaarden:
 • U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) bent of wordt.
 • Als u nu nog geen eigenrisicodrager voor de WGA bent, moet u tegelijk eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA worden.
 • Bent u nu al eigenrisicodrager voor de WGA? Dan moet u uiterlijk 1 januari 2018 ook eigenrisicodrager voor de ZW zijn.
 • U hoeft het eigenrisicodragen voor de ZW niet te verzekeren, maar dit is wel mogelijk. U verzekert dit bij ons met de ZW-Eigenrisicodragenverzekering. Verzekert u het eigenrisicodragen voor de ZW niet? Dan sluit u onze Dienstverlening voor ZW-eigenrisicodragen af. Of u heeft een andere door ons goedgekeurde dienstverlening voor eigenrisicodragen voor de ZW.
 
Heeft u twintig of minder werknemers?
Dan geldt de volgende voorwaarde:
 • U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook onze Ziekteverzuimverzekering No-Claim en ZW-Eigenrisicodragenverzekering heeft of afsluit.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke keuzes heb ik bij Aegon als ik het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewetuitkering (ZW-ERD) wil worden?

Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewetuitkering (ZW-ERD) wilt worden, heeft u drie opties
 • U sluit de Aegon ZW-Eigenrisicodragenverzekering af
 • U sluit de Aegon Dienstverlening voor ZW-eigenrisicodragen af
 • U heeft een andere door ons goedgekeurd dienstverlening voor ZW-eigenrisicodragen

Wanneer is het combinatiepakket dat Aegon aanbiedt geschikt voor mij?

Dit combinatiepakket is voor u geschikt als u niet meer dan 149 werknemers in dienst heeft
Met het combinatiepakket beloven wij dat u als werkgever 12 jaar volledig verzorgd bent en biedt meerdere voordelen.
 
Wat zijn de voordelen als ik het combinatiepakket afsluit?
De belangrijkste voordelen zetten wij voor u op een rij:
 • Eén totaaloplossing voor WGA, Ziektewet en Verzuim
 • Uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid 12 jaar volledig verzorgd met persoonlijke zorg
 • Door vroegtijdige begeleiding van werknemers vermindert langdurig verzuim. Daarmee kunt u veel geld besparen
 • Samen met u zorgen we voor zorgvuldige begeleiding bij re-integratie
 • Eén aanspreekpunt: een vaste casemanager voor u en uw werknemers
 • 100% vergoeding van de door ons goedgekeurde re-integratieactiviteiten
 • Vrij van extra zorgen, risico’s en zorgen
 • Gegevens van uw werknemers online beheren
 • Online ziek- en herstelmeldingen doen
 • Een complete, overzichtelijke oplossing die voldoet aan actuele wet- en regelgeving

Kan ik Aegon Dienstverlening voor Verzuim los afsluiten?

U kunt Aegon Dienstverlening voor Verzuim niet los afsluiten
U kunt Aegon Dienstverlening voor Verzuim alleen afsluiten in combinatie met onze Ziekteverzuimverzekering No-claim, ZW-Eigenrisicodragenverzekering en WGA-Eigenrisicodragenverzekering.
 

Ik heb nu Aegon Zorgmanagement. Mag ik dat houden?

Natuurlijk kunt u deze dienst behouden
Toch is het interessant om te bekijken of Aegon Dienstverlening voor Verzuim beter bij u past. U kunt dit bespreken met uw adviseur.
 

Kan ik de Ziekteverzuimverzekering altijd los sluiten?

U kunt de Ziekteverzuimverzekering altijd los sluiten. Lees meer informatie over onze Ziekteverzuimverzekering op de webpagina voor Aegon Gezond WerkplanModules.
Staat uw vraag er niet tussen?