AEGON Diversified Bond Fund II

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Rendementen per 05/31/2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-8.26
Afgelopen maand
-1.07
Afgelopen 3 maanden
-5.11
Afgelopen jaar
-7.87
Afgelopen 3 jaar
n.a.
Afgelopen 5 jaar
n.a.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
28-06-2022
10.44
27-06-2022
10.50
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3