Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Over ons Aegon Op Social Media Beste openingszin om met je geliefde over geld te praten – Wedstrijdvoorwaarden 14 februari 2020

Beste openingszin om met je geliefde over geld te praten – Wedstrijdvoorwaarden 14 februari 2020

 

 1. Deze Wedstrijdvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op “Beste openingszin om met je geliefde over geld te praten” (hierna: ‘de wedstrijd’). Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met deze Voorwaarden.
 2. Deze wedstrijd wordt je aangeboden door Aegon Nederland N.V. (hierna: ‘Aegon’), gevestigd in Den Haag, handelsregister nr. 30100799. Postadres: Postbus 202, 2501 CE Den Haag, www.aegon.nl.
 3. Deelnemer aan de actie is iedereen die op de Facebook-pagina van Aegon een creatieve openingszin plaatst om met zijn/haar geliefde over geld te praten. Alleen deze inzendingen maken kans om te winnen. Reacties van commerciële aard worden uitgesloten. Bij bepaling van de winnaar zal Aegon verifiëren of de beoogde winnaar aan de Voorwaarden heeft
  voldaan.
 4. De ingezonden reacties mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstotend of obsceen zijn. Of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.
 5. Iedere deelnemer mag maximaal één keer meedoen aan deze actie. Deelname is gratis. Medewerkers van Aegon en personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon-of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 6. De wedstrijd loopt van 14 februari 2020 tot en met 29 februari 2020. Deelname aan de wedstrijd na deze datum is niet mogelijk.
 7. De wedstrijd kent 1 prijswinnaar (jureerbare prestatie). De prijs is een dinerbon ter waarde van vijfenzeventig (75) euro. Aegon behoudt zich het recht om na alle inzendingen de prijs te kiezen. De jurering vindt uitsluitend plaats door beoordeling van de binnengekomen reacties op creativiteit. Dit wordt gedaan door de jury. De jury is niet verplicht haar beoordeling kenbaar te maken.
 8. De prijswinnaar wordt bekendgemaakt via de social-mediakanalen van Aegon. Indien Aegon binnen 2 werkdagen geen contact heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar, heeft Aegon het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een andere winnaar te selecteren. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 6 maart 2020 bericht.
 9. Alle door jou aan Aegon verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt onder verantwoordelijkheid van Aegon Nederland N.V. Aegon verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze wedstrijd en om de uitreiking van prijzen te kunnen laten plaatsvinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 10. Aegon is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de wedstrijd, onderwerp/inhoud van de fotoinzendingen en/of de ter beschikking gestelde prijs.
 11. De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar.
 12. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. Aegon behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen, zonder dat Aegon daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens de deelnemers. De herziene versie zal zo spoedig mogelijk op de internetpagina worden geplaatst, voorzien van een datum.
 14. Vragen of klachten over deze wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt aan Aegon via webcare@aegon.nl.