Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Milieu

Over ons Maatschappij Milieu

Bij al onze activiteiten hebben wij aandacht voor energie en milieu. Ons Energie- en Milieubeleid regelt onder meer de inkoop en het verbruik van (duurzame) energie, het recyclen van ons afval tot opnieuw bruikbare producten en de manier waarop wij onze gebouwen inrichten. We zoeken continu naar mogelijke verbeteringen.

Mobiliteit

We zijn een van de ondertekenaars van het Mobiliteitsconvenant Bereikbaar Haaglanden en het Mobiliteitsconvenant Leeuwarden. In dit convenant staan afspraken over het terugdringen van het aantal kilometers file tijdens de spits in deze regio's. We leveren een bijdrage aan de doelstellingen door medewerkers flexibele werktijden en de mogelijkheid van thuiswerken te bieden. Daarnaast stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer.

Afval

Aegon zamelt al het afval gescheiden in. We nemen maatregelen om onze afvalproductie te verminderen, bijvoorbeeld door de stoelen en tapijten in ons hoofdkantoor duurzaam in te kopen volgens het 'cradle to cradle'-principe. Dit principe houdt in dat alle in een product gebruikte materialen, na gebruik weer toegepast kunnen worden in een ander product. Momenteel zijn we ook bezig om het gebruik van plastic te verminderen.

Energiemanagementsysteem

Tot 28 november 2018 voldeden wij aan de internationale norm ISO 14001, het Milieuzorgsysteem. Om volledig grip te krijgen op ons energieverbruik en CO2-uitstoot hebben we gekozen om over te gaan naar de ISO 50001 norm, het Energiemanagementsysteem. Wij zijn met ingang van 11 Januari 2019 ISO 50001 gecertificeerd. Deze norm is meer gericht op het terugdringen van ons energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-reductie. Hieruit blijkt dat wij continue bezig zijn om onze energieprestaties te verbeteren.

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid van onze kantoren. Daar blijven we aan werken waarbij we de nieuwste technieken toepassen. Zo zijn er klimaatplafonds geïnstalleerd, waarbij koud water langs het plafond stroomt ter verkoeling. We maken steeds meer gebruik van de nieuwste verlichtingstechnieken en van 'free cooling', het op temperatuur houden van het gebouw door gebruik van de buitenlucht. De CO2-melders bij ons op kantoor meten daarnaast de luchtkwaliteit en geven een signaal af wanneer de ventilatie moet worden bijgesteld. 

Downloads
Onze aandacht voor het milieu blijft onveranderd. Lees hieronder de Milieu jaarverslagen van de afgelopen jaren.