Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Schulden naar kansen deelnemers - Fivoor

Fivoor

Mensen helpen die voor anderen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen. Om perspectief te bieden op een betekenisvol bestaan en bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving. Dat is de missie van Fivoor. Ook op financieel gebied. En ook gericht op mensen die niet terecht kunnen bij de Gemeente Den Haag voor een hulptraject. Want zolang mensen weinig weten over sociale voorzieningen, toezicht missen of laaggeletterdheid zijn, blijven financiële problemen bestaan. En kan men zelfs onzichtbaar worden voor de hulpverlening.

Een kans voor de groep die nergens kan aankloppen

Ontdek je talenten met je centen!

Voor de groep die nergens terecht kan, wil Fivoor de zelfredzaamheid op materieel leefgebied vergroten. Dat betekent: zelf verantwoordelijkheid dragen voor de eigen sociaal maatschappelijke situatie. En hierin verandering kunnen brengen én weten waar je hulp kunt vinden. Hiervoor biedt Fivoor de gratis cursus Ontdek je talenten met je centen! Uniek en op maat, omdat de cursus inspeelt op het verloop van eerdere lessen en de ervaringen van de deelnemers.

Wat leren de deelnemers?

Met Ontdek je talenten met je centen! leren de cursisten de noodzakelijke dingen om met geld om te kunnen gaan, zoals:

  • berekenen van de terugkerende vaste lasten;
  • stellen van prioriteiten en ondernemen van acties op post;
  • bijhouden van een huishoudboekje en boodschappen doen met beleid;
  • kennis over het aanvragen van voorzieningen;
  • lezen van een op maat gesneden ‘sociale kaart’ voor de juiste vraag aan de juiste instantie.

Wie helpt Fivoor?

  • Inwoners van Den Haag die financiële problemen hebben. Vooral mensen die om wat voor reden dan ook nergens anders terecht kunnen. Die mogelijk in de ‘achterstandswijken’ wonen. Of geen stabiele woon- en leefsituatie hebben.
  • De meest hulpbehoevende mensen, maar ook mensen die al wat zelfstandiger zijn.
  • Elke deelnemer doorloopt in het eigen tempo de op maat ingevulde cursus. Maar moet wel Nederlands begrijpen en kunnen schrijven.

Fivoor en Van Schulden naar Kansen

Met Ontdek je talenten met je centen! is Fivoor partner van het programma Van Schulden naar Kansen. Hiermee helpt Fivoor jaarlijks 70 inwoners van Den Haag zelfredzaam te worden op materiaal leefgebied. Fivoor maakt daarbij gebruik van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Aegon geeft daarnaast financiële ondersteuning.