Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Helpt u mee?

Armoede is een complex probleem. We kunnen dan ook alle hulp gebruiken om dit programma tot een succes te maken. Daarom zijn wij op zoek naar maatschappelijke organisaties die onze partners willen worden in de strijd tegen armoede. De activiteiten van deze partners ondersteunen wij op verschillende manieren. Zo kunnen wij financiële ondersteuning bieden, onze enthousiaste medewerkers kunnen aan de slag als vrijwilliger of u kunt de effectiviteit van uw project laten onderzoeken door de Hogeschool van Amsterdam.

 

We vragen onze partners om aan een aantal voorwaarden te voldoen

In welke vorm we ook samenwerken, van alle partners vragen wij dat:

  • het project een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ten minste één van de aspecten van financiële zelfredzaamheid;
  • ten minste 20 deelnemers wonen in de wijken aangegeven op de pagina’s over Den Haag, Groningen of Leeuwarden;
  • het project zich richt op mensen die in armoede leven met problematische schulden, of met een groot risico daarop;
  • het project meedoet aan het onderzoek op projectniveau
  • het project meedoet aan het onderzoek op deelnemersniveau en zich daarbij actief inzet om de respons zo hoog mogelijk te krijgen;
  • het project bereid is om tot en met het einde van Van Schulden naar Kansen (31 december 2020) samen te werken;
  • het project bereid is om een groei te realiseren qua aantal deelnemers, zodat het aantal te bereiken huishoudens groeit.

 

Aegon-vrijwilligers

Bij Aegon besteden we regelmatig aandacht aan Van Schulden naar Kansen. We willen namelijk graag zoveel mogelijk medewerkers hierover informeren en hen betrekken bij de diverse projecten. Bijvoorbeeld en bij voorkeur als vrijwilliger. Medewerkers die vrijwilligerswerk doen wat past bij Van Schulden naar Kansen, krijgen de helft van de tijd die dat hen kost van Aegon.

 

Meedoen of meer weten?

Heeft uw organisatie interesse in een samenwerking? Of wilt u meer weten over Van Schulden naar Kansen? Neem dan vrijblijvend contact op. U kunt projectleider Madelyn Horstink bereiken via de e-mail op vanschuldennaarkansen@aegon.nl.