Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het programma

Drie mensen aan het brainstormen

Mensen in staat te stellen om zelf bewuste financiële keuzes te maken. Dát is onze missie. Maar om bewuste keuzes te maken, zijn financiële kennis en vaardigheden nodig. Een grote groep Nederlanders mist die kennis en vaardigheden. Hun eigen financiën op orde krijgen én houden is voor hen heel lastig. We willen deze mensen graag helpen. Daarom hebben we ons in 2016 aangesloten bij het programma van de Stichting Van Schulden naar Kansen. Het programma richt zich op armoede door problematische schulden. Samen gaan we juist deze vorm van armoede aanpakken omdat het hierbij sterk draait om financiële kennis en vaardigheden. Dat is iets wat we als financieel dienstverleners volop in huis hebben.

Ons doel: financiële zelfredzaamheid versterken

Onze ambitie is groot. We willen ons inzetten in de steden waar onze kantoren zijn gevestigd: Den Haag, Leeuwarden en Groningen. In deze drie steden richten we ons op de wijken met de grootste aantallen (zeer) lage inkomens. Tussen 2016 en 2020 helpen we in totaal 6.000 gezinnen op weg naar een gezonde financiële toekomst. Een flinke klus, waar we alle hulp bij kunnen gebruiken. Daarom werken we graag samen met lokale organisaties.

We geloven dat structurele financiële zelfredzaamheid de oplossing is voor problematische schulden. Daarom werken we aan de hand van een model dat Stichting van Schulden naar Kansen heeft ontwikkeld op basis van richtlijnen van het Nibud, diverse onderzoeken en hun eigen ervaringen.

Het gaat hierbij om de volgende vier aspecten van financiële zelfredzaamheid:

  • Orde en overzicht houden in de eigen administratie;
  • Basale kennis en begrip van financiële zaken;
  • Inkomen genereren (bijv. een werkervaringsplek, starten met een opleiding, een (nieuwe) functie of gebruik maken van regelingen die nog niet worden benut);
  • Uitgaven beheersen zowel op de korte als lange termijn.

Onze aanpak

We werken samen met lokale maatschappelijke organisaties die zich richten op mensen die in armoede leven en problematische schulden hebben, en die werken aan de bovenstaande aspecten. Deze samenwerking bestaat uit financiële ondersteuning, het delen van onze kennis en de inzet van Aegon-vrijwilligers. Inmiddels hebben al ruim 350 collega’s zich ingezet voor één van onze partners.

Onderzoek Hogeschool van Amsterdam

We willen natuurlijk graag weten of onze aanpak succesvol is. Ervaren de deelnemers de begeleiding als nuttig? Wordt de financiële zelfredzaamheid groter? Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) meet met een meerjarig onderzoek de effectiviteit van de partners.