Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Onderzoek Hogeschool van Amsterdam

Drie mensen aan tafel achter laptop
Over ons Maatschappij Van Schulden naar Kansen Onderzoek Hogeschool van Amsterdam

Natuurlijk willen we dat onze inspanningen resultaten opleveren. Zodat mensen ook écht iets hebben aan de projecten die wij ondersteunen. Daarom doet het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek. Tussen 2016 en 2020 onderzoeken zij welke vormen van ondersteuning werken en wat het effect is van de door ons gesteunde projecten.

Doelen

Het totale onderzoek heeft drie doelen:

 1. We willen inzicht in het effect van onze inspanningen op de mensen die zijn geholpen (per wijk);
 2. We willen inzicht in welke vormen van ondersteuning wel en welke niet effectief zijn;
 3. We willen de onderzoeken delen zodat iedereen ervan kan leren.

Onderzoeken

In totaal vinden hiervoor vier onderzoeken plaats:

 • Deelnemersonderzoek (op deelnemersniveau)
  Met het deelnemersonderzoek willen we aan de deelnemer zelf vragen hoe hij of zij geholpen is in het project. Wat is het effect en hoe ervaren zij dat? Daarnaast onderzoekt de HvA in welke mate de deelnemer financieel zelfredzamer is geworden als gevolg van deelname aan het project. De HvA gebruikt hiervoor drie meetmomenten: voor de start van de geboden hulp, binnen twee weken na afronding en een half jaar later.
 • Impactonderzoek (op projectniveau)
  Daarnaast vullen de projecten jaarlijks een enquête in om zo inzicht te krijgen in de doelen, doelgroepen, het bereik en de resultaten van de projecten. Op basis hiervan onderzoekt de HvA of het aannemelijk is dat een project effectief zal zijn. Lees hier de laatste impactanalyse: impactanalyse Aegon 2017.pdf (1.21 MB)
 • Verdiepend onderzoek (op projectniveau)
  Een aantal van onze partners wordt gevolgd door studenten van de HvA. De studenten richten zich vooral op de vraag waarom een project op een bepaalde manier werkt: op welke doelen richt een project zich, hoe probeert een project deze doelen te bereiken en waarom wordt er vanuit gegaan dat een project de beoogde doelen bereikt?
 • Crediteurenonderzoek (op wijkniveau)
  Niet alleen de deelnemers en de projecten zelf worden onderzocht, maar ook de wijken waar we ons op richten. Zo onderzoekt de HvA het betaalgedrag binnen die wijken. De onderzoekers vragen cijfers op bij onder andere zorgverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties. Daarmee zien ze bijvoorbeeld of rekeningen sneller betaald worden als het project een tijd loopt.