Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Over ons Maatschappij Van Schulden Naar Kansen Onze Partners Colours of Impact

Colours of Impact

De stichting Colours of Impact is ontstaan vanuit de wens mensen in nood te helpen. Door hen te stimuleren op te staan uit hun vaak kleurloze situatie. En zo weer kleur in het leven te krijgen.

Ook een gezonde financiële huishouding brengt kleur in het leven

Colours of Impact wil kleur brengen in persoonlijke leefsituaties, maar ook in gezinnen en wijken. Door het houden van bijeenkomsten en het aanbieden van handvatten, praktische hulp en begeleiding. Bij financiële nood daagt Colours of Impact uit met de financiën aan de slag te gaan én te werken aan de toekomst. Zodat mensen in een kwetsbare positie de regie over het eigen leven weer in handen krijgen.

Het project: Financieel Fit aan de slag met je Talent

Speciaal voor vrouwen vanaf 25 jaar heeft Colours of Impact het programma Financieel Fit aan de slag met je Talent ontwikkeld. In 8 workshops leren vrouwen zelfstandig een gezonde financiële huishouding te voeren. En aan de slag te gaan met hun talenten. Bovendien ontdekken ze wat hun passie is, wat ze kunnen en wat ze willen. Door op deze manier te werken aan persoonlijke ontwikkeling, werken ze aan de beste versie van zichzelf.

De 8 workshops

Het eerste deel ‘Financieel Fit’ bestaat uit de drie workshops:

  • inzicht in financiën;
  • oplossen en voorkomen van schulden;
  • omgaan met aanbiedingen.

Het tweede deel ‘Aan de slag met je Talent’ bestaat uit de 5 workshops:

  • jezelf leren kennen;
  • vaststellen van de eigen talenten;
  • vaststellen van de persoonlijke voorwaarden;
  • werken aan de eigen droom;
  • maken van een actieplan.

Het programma wordt afgesloten met een terugkomdag.

Andere hulp bij financiële problemen

In de regio's Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer is Colours of Impact gestart met teams die personen en gezinnen met financiële problemen helpen. Deze hulp bestaat uit bijvoorbeeld onderhandelen met schuldeisers en praktische hulp bij het op orde brengen van de financiën.

Colours of Impact en Van Schulden naar Kansen

Colours of Impact is met Financieel Fit aan de slag met je Talent partner van het programma Van Schulden naar Kansen. In 2020 leren zij hiermee 60 vrouwen uit Den Haag een gezonde financiële huishouding te voeren. Daarbij maakt Colours of Impact gebruik van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Aegon geeft daarnaast financiële ondersteuning.