Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Jongeren Perspectief Fonds

van schulden naar kansen deelnemers - Jongeren Perspectief Fonds
Over ons Maatschappij Van Schulden Naar Kansen Onze Partners Jongeren Perspectief Fonds

In Den Haag lopen ongeveer 18.000 jongeren het risico problematische schulden te krijgen. Daardoor kunnen zij zich niet of minder goed maatschappelijk ontwikkelen.

Perspectief op een financieel gezonde toekomst voor jongeren

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wil daarom Haagse jongeren van 18 tot en met 27 jaar langdurig van hun schulden afhelpen. Dat betekent dat naar de hele situatie wordt gekeken: een plan voor schuldenregeling op maat. Maar ook een plan voor een betere financiële toekomst. Want niet de schuld, maar het toekomstperspectief van de jongeren staat centraal.

De aanpak van het JPF

Bij het JPF gaan jongeren samen met hun begeleider op reis naar een betere toekomst. Samen pakken zij de problemen op verschillende gebieden aan. Niet alleen schulden, maar ook wonen, sociale relaties, psychische en lichamelijke gezondheid, verslavingen, werk, school en daginvulling.

  • De schuldensituatie wordt onderzocht. En de schuldeisers krijgen een zogenoemd saneringsvoorstel in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld.
  • Het bedrag dat aan de schuldeisers wordt betaald, is een schuld van de jongere bij het JPF. Die betaalt de jongere terug door een maatschappelijke stage te lopen.
  • De jongeren worden gecoacht op gedrag en volgen hiervoor trainingen. Ze worden begeleid naar werk of school.
  • De sociale omgeving van de jongeren wordt nauw bij het traject betrokken.

De eerste 53 geholpen jongeren

In de zomer van 2016 is een pilot van het JPF met 53 jongeren gestart. In maart 2018 waren dit de resultaten:

  • Alle 53 jongeren zijn schuldenzorgvrij.
  • Ongeveer 60% doet op dit moment een maatschappelijke stage. De anderen gaan naar school of werken; zij doen de stage later.
  • Ongeveer 56% volgt een opleiding.
  • Ongeveer 23% van de jongeren heeft geen uitkering meer want heeft werk gevonden.
  • 53% woont zelfstandig, 25% woont begeleid, 20% is thuiswonend en 2% heeft geen huisvesting.

JPF en Van Schulden naar Kansen

Schuldenlab070 is met het Jongeren Perspectief Fonds partner van het programma Van Schulden naar Kansen. In 2020 helpen zij 150 jongeren uit Den Haag aan perspectief op een betere toekomst. Daarbij maakt het JPF gebruik van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Aegon geeft daarnaast financiële ondersteuning.