Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Over ons Maatschappij Van Schulden Naar Kansen Onze Partners Vluchtelingenwerk Nederland

Behartigen van de belangen van vluchtelingen in Nederland. Vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat is de missie van VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie maakt zich hard voor goede opvang, gezinshereniging, geschikte huisvesting, inburgering, scholing en werk.

Grip op geldzaken in Nederland is voor een vluchteling onmisbaar

Bij hun komst in Nederland hebben vluchtelingen vaak geen financieel vangnet. Daarom leert VluchtelingenWerk vluchtelingen ook grip op hun geldzaken te krijgen. Zodat problematische schulden worden voorkomen. Want een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede start in het soms complexe Nederland.

Het project: Euro-Wijzer

Om de reis naar Nederland mogelijk te maken, hebben vluchtelingen vaak schulden gemaakt. De inrichting van hun huis en kosten voor inburgeringslessen vergroten deze schulden. De andere culturele achtergrond en taal maken het er niet makkelijker op. Met het project Euro-Wijzer leren vluchtelingen hun financiën te beheren. En om te gaan met minder geld dan ze misschien gewend waren. Het Nibud heeft hiervoor een cursus op maat gemaakt. Deze cursus:

  • start vroeg in het integratieproces;
  • is er voor groepen vluchtelingen;
  • helpt ook een individuele vluchteling door één-op-één-begeleiding van een budgetcoach;
  • houdt rekening met vluchtelingen die nog niet goed Nederlands spreken door speciale oefeningen, een tolk en vertaalde cursusteksten;
  • bevat bij elke module de vraag ‘Hoe ging dat vroeger bij jou?’ Zodat de cursus ook goed past bij de persoonlijke situatie van een individuele vluchteling.

Wat leren vluchtelingen met Euro-Wijzer?

Vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning die nog weinig kennis hebben van het beheren van financiën in Nederland, leren:

  • een financieel overzicht te maken van eigen inkomsten en uitgaven;
  • welke financiële voorzieningen er in Nederland zijn en waar ze recht op hebben;
  • hoe ze kunnen bankieren via het internet;
  • hoe ze kunnen besparen;
  • een eigen administratie op te zetten en bij te houden.

VluchtelingenWerk en Van Schulden naar Kansen

VluchtelingenWerk is met Euro-Wijzer partner van het programma Van Schulden naar Kansen. In 2018 helpt VluchtelingenWerk hiermee 45 vluchtelingen uit Den Haag en 30 tot 35 vluchtelingen uit Leeuwarden grip op hun geldzaken te krijgen. VluchtelingenWerk zet hierbij ook Aegon-vrijwilligers in en maakt gebruik van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Aegon geeft daarnaast financiële ondersteuning.