Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het programma

van schulden naar kansen programma aegon

Mensen in staat te stellen om zelf bewuste financiële keuzes te maken. Dát is onze missie. Maar om bewuste keuzes te maken, zijn financiële kennis en vaardigheden nodig. Een grote groep Nederlanders mist die kennis en vaardigheden. Hun eigen financiën op orde krijgen én houden is voor hen heel lastig. We willen deze mensen graag helpen.

Daarom hebben we ons in 2016 aangesloten bij het programma van de Stichting Van Schulden naar Kansen. Het programma richt zich op armoede door problematische schulden. Samen gaan we juist deze vorm van armoede aanpakken omdat het hierbij sterk draait om financiële kennis en vaardigheden. Dat is iets wat we als financieel dienstverleners volop in huis hebben.

Ons doel: financiële zelfredzaamheid versterken

Onze ambitie is groot. Met vooral aandacht voor de steden Den Haag, Leeuwarden en Groningen. Want daar zijn onze kantoren gevestigd. In deze drie steden richten we ons op huishoudens met (zeer) lage inkomens. Tussen 2016 en 2020 hielpen we ruim 6.500 huishoudens op weg naar een gezonde financiële toekomst. 

In 2021 gaan we lokaal 700 en landelijk nog eens 800 huishoudens extra helpen die leven in armoede vanwege problematische schulden. Een flinke klus, waar we alle hulp bij kunnen gebruiken. Daarom werken we graag samen met lokale organisaties. En zetten we, daar waar het kan en past, het talent en de kennis van onze medewerkers in om ondersteuning aan de lokale organisaties te bieden.

We geloven dat structurele financiële (zelf)redzaamheid dé oplossing is voor problematische schulden. Daarom werken we aan de hand van een model dat Stichting van Schulden naar Kansen heeft ontwikkeld op basis van richtlijnen van het Nibud, diverse onderzoeken en hun eigen ervaringen. De focus ligt op vier aspecten van financiële zelfredzaamheid:

1.    Orde en overzicht houden in de eigen administratie;
2.    Basiskennis en -begrip van financiële zaken;
3.    Inkomen genereren (bijv. een werkervaringsplek, starten met een opleiding of gebruik maken van regelingen die nog niet worden benut);
4.    Uitgaven beheersen. Zowel op de korte als lange termijn.

Onze aanpak

We werken samen met lokale maatschappelijke organisaties die zich richten op mensen die in armoede leven en problematische schulden hebben, en die werken aan de bovenstaande aspecten. We ondersteunen ze financieel. En helpen ze door het delen van onze kennis en de inzet van Aegon-vrijwilligers. Inmiddels hebben al ruim 460 collega’s zich ingezet voor één van onze partners.

Onderzoek Hogeschool van Amsterdam

We willen natuurlijk graag weten of onze aanpak succesvol is. Ervaren de deelnemers de begeleiding als nuttig? Wordt de financiële zelfredzaamheid groter? Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) meet met een meerjarig onderzoek  de effectiviteit van de partners. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2021 gepubliceerd.