Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Aandacht voor milieu

Bij al onze activiteiten hebben wij aandacht voor het milieu. Ons milieubeleid regelt onder meer de inkoop en het verbruik van (duurzame) energie, het recyclen van ons afval tot opnieuw bruikbare producten en de manier waarop we onze gebouwen inrichten. Ook zorgen we er bijvoorbeeld voor dat overbodig geworden computers naar speciale bestemmingen, zoals scholen en stichtingen, gaan. Daar kunnen ze nog van grote waarde zijn.

Mobiliteit

Aegon is een van de ondertekenaars van het Mobiliteitsconvenant Bereikbaar Haaglanden en het Mobiliteitsconvenant Leeuwarden. In dit convenant staan afspraken over het terugdringen van het aantal kilometers file tijdens de spits in deze regio's. Aegon levert een bijdrage aan de doelstellingen door medewerkers flexibele werktijden en de mogelijkheid van thuiswerken te bieden. Daarnaast stimuleert Aegon het gebruik van het openbaar vervoer.

Energie

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid van de kantoren van Aegon. In Nederland is het hoofdkantoor in Den Haag gerenoveerd. Daarbij zijn de nieuwste technieken toegepast. Zo zijn er klimaatplafonds geïnstalleerd, waarbij koud water langs het plafond stroomt ter verkoeling. Daarnaast maken we gebruik van 'free cooling', het op temperatuur houden van het gebouw door gebruik van de buitenlucht.  Ook maken we gebruik van CO2-melders, die de luchtkwaliteit meten en een signaal afgeven wanneer de ventilatie hoger moet.

Afval

Aegon zamelt al het afval gescheiden in. We nemen maatregelen om onze afvalproductie te verminderen, bijvoorbeeld door de stoelen en tapijten in ons hoofdkantoor duurzaam in te kopen volgens het 'cradle to cradle'-principe. Dit principe houdt in dat alle in een product gebruikte materialen na gebruik weer toegepast kunnen worden in een ander product.

Milieuzorgsysteem

Om volledig grip te hebben op onze milieuzorg, hebben we een milieuzorgsysteem ontwikkeld dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001 en dat als zodanig gecertificeerd is door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. In Januari 2018 heeft Aegon het vernieuwde ISO 14001:2015  certificaat ontvangen.