Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Foundation

Voor veel mensen is het moeilijk om inzicht te krijgen in hun toekomstige financiële situatie: zij hebben daar ondersteuning bij nodig. Daarom zetten we via de Aegon Foundation het talent en de kennis van onze medewerkers in om die ondersteuning in de praktijk te bieden. De Aegon Foundation ondersteunt daarnaast verschillende maatschappelijke projecten die het financieel bewustzijn van mensen verbeteren.

Vrijwilligerswerk in de CAO

In de cao van Aegon staat dat medewerkers maximaal 12 uur per jaar vrijwilligerswerk mogen doen in de baas zijn tijd. Het vrijwilligerswerk moet voldoen aan één van de volgende richtlijnen:

  • het werk sluit aan bij de visie van Aegon en ondersteunt mensen bij financiële bewustwording en ontwikkeling
  • het past bij de goede doelen die Aegon ondersteunt, zoals Fonds Gehandicapten Sport en het Alzheimercentrum van VUmc
  • het past bij de maatschappelijk activiteiten van organisaties die Aegon sponsort, zoals Ajax, de roeibond en een aantal culturele instellingen
  • het vrijwilligerswerk vindt plaats vindt in één van Aegon’s vestigingsplaatsen en wordt financieel of anderszins gestimuleerd door de betreffende gemeente

Verschillende projecten

Voorbeelden van projecten waar medewerkers van Aegon zich voor inzetten zijn:

  • Thuisadministratie: medewerkers helpen mensen die om uiteenlopende redenen de grip op hun financiën zijn verloren. Na een jaar hulp en coaching is het resultaat dat de administratie op orde is en de cliënt weer de regie heeft over zijn eigen administratie.
  • Pensioenspreekuren: medewerkers geven mensen inzicht in wat ze tot nu toe voor hun pensioen geregeld hebben. Dat doen we onder meer voor mensen die dicht bij ons kantoor in Mariahoeve wonen.
  • Gastles over verzekeren: in de Week van het Geld geven medewerkers een gastles over omgaan met geld en verzekeren aan basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.
  • Gastdocenten voor ROC's: Aegon is aangesloten bij LEF (Leven En Financiën). Het doel van LEF is om het financieel bewustzijn van jongeren tussen 15 en 22 jaar te vergroten. Medewerkers van Aegon zijn gastdocent op ROC's om jongeren te helpen begrijpen wat geld kan betekenen en geven inzicht in geld en persoonlijk gedrag.