Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Fraudebeleid

Wij zijn eerlijk naar onze klanten, want zonder klanten bestaan we niet. Zo simpel is het. Zonder het vertrouwen dat mensen ons geven, kan Aegon niet bestaan. Helaas zijn ook onze klanten soms oneerlijk. Gelukkig zijn dat er maar weinig.

Wat is dan oneerlijk?

Oneerlijke klanten zijn klanten die financiële fraude of andere vormen van criminaliteit plegen of proberen te plegen ten nadele van Aegon of dochtermaatschappijen van Aegon en/of andere financiële instellingen.

Hieronder een aantal voorbeelden van fraude:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schadeclaim (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden, niet volledig eerlijk zijn over de toedracht rond het ontstaan van de schade of het bezit of aankoop van de geclaimde goederen, etc.);
 • liegen over de gezondheid bij een levensverzekering;
 • meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen bij een inbraak;
 • betrokkenheid bij brandstichting;
 • valse taxatierapporten of werkgeversverklaringen gebruiken bij een hypotheekaanvraag;
 • het overleggen van onjuiste inkomensstukken bij de aanvraag van een hypotheek;
 • medische schade overdrijven of dubbel claimen;
 • verdachte handelingen met een bank- of spaarproduct.

 

Wat doet Aegon aan de bestrijding en voorkoming van fraude?

Aegon heeft beleid op het gebied van fraude- en criminaliteitsbeheersing waarin staat hoe Aegon omgaat met consumentenfraude. Soms kan het bij het accepteren van financiële producten en bij het behandelen van verschillende soorten claims noodzakelijk zijn nader onderzoek te verrichten. Hierbij houdt Aegon zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Aegon onderschrijft daarbij in ieder geval:

 

Wat als fraude is vastgesteld?

Aegon kan de volgende maatregelen nemen:

 • de fraude vastleggen in ons incidentenregister;
 • schade niet vergoeden;
 • terugvorderen van een al betaalde claim;
 • de desbetreffende polis beëindigen;
 • de totale relatie met Aegon beëindigen, (dus ook voor producten waarmee of waarin niet is gefraudeerd);
 • het melden van de betrokkene op waarschuwingslijsten, die ook toegankelijk zijn voor andere financiële instellingen;
 • het terugvorderen van onderzoekskosten.

Bij het terugvorderen van gemaakte onderzoekskosten wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe onderzoekskosten. Als er fraude is gepleegd worden beide kosten teruggevorderd. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt verhaald door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Ook alle andere kosten die Aegon heeft gemaakt voor het uitvoeren van extern onderzoek worden bij u in rekening gebracht.

Aangifte bij de politie

Aegon kan aangifte doen bij politie/justitie, waarbij gemaakte afspraken tussen het Verbond van Verzekeraars en het Openbaar Ministerie en politie leidend zijn. Aegon ziet het doen van aangifte als een zwaar middel.

Bij de beoordeling of tot aangifte wordt overgegaan spelen diverse overwegingen een rol zoals de ernst van de gepleegde strafbare feiten, het belang van Aegon of de financiële sector bij de gemaakte inbreuk, het effect van strafrechtelijke afdoening, de inbreuk op gemaakte afspraken in het kader van publiek-private-samenwerking en eventuele (wettelijke) verplichtingen. Ook kan de hoedanigheid van de dader een rol spelen.

Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld en wij overgaan tot het doen van aangifte, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over het doen van de aangifte.

Aegon houdt zich bij bovengenoemde maatregelen aan de regels op het gebied van privacy.

Waar kan ik meer te weten komen over het fraude- en criminaliteitsbeleid van Aegon?

U kunt een e-mail sturen naar specialezaken@aegon.nl of een brief naar Aegon Nederland, afdeling Veiligheidszaken, Postbus 202, 2501 CE Den Haag.