Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Rechtsvoorgangers

In deze lijst vindt u de rechtsvoorgangers van Aegon. Dit zijn verzekeraars die in het verleden in Aegon zijn opgegaan. Als u een polis heeft van één van onderstaande verzekeraars dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Abiëzer (Hulpe), Begraf. Rotterdam opg. 1892     
Abri      
AGO     
ALBOZ Levensverzekering NV     
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begraf.     
Algemeen Friesch Begraf fonds Memento Mori (1844)     
Algemeen Nederlands Verz fonds     
Algemeen Noord-Holl. Mij van Levensverz (Haarlem, 1878)     
Algemeene Friesche Levensverz mij     
Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859)     
Algemeene Levensverz. Bank NV     
Algemeene Mij van Levensverz. en Lijfrente (1880)     
Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden     
Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888)     
Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch)     
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven     
Arnhem, Levensverz. Mij     
Assendelft, Begraf. Fonds     
Atlas Verz. mij (Amsterdam)     
Aurora, Ned-Indische Ver tot Onderl. Verz. o/h leven
Axent 

Begin en Einde (Leeuwarden) Ond. Begraf.     
Berkhout, Begrafenisfonds     
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste          
Boerhaave, Rouwverz der mij (Den Haag, 1907)     
Bondsbelang, Ond. Waarb. Mij          
Bouma (Oosterend), Ond. Begraf. P.J.     
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem)     
Burger Voorzorg (Harlingen)  

Compagnie Francaise d'Ass.sur la Vie Le Phénix (Ned)     
Constance et Fidèle (Semarang)     
Coöperatieve Levensverzekering (1900)     
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. (Den Haag) 

Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad(1842)     
Dordrecht, Levensverz. Mij (1873)     
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) 

Eendracht (Aalsmeer)          
Eendracht (Purmerend)     
Eendracht en liefde     
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder)     
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend)     
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum)     
Eerste Bloemendaalsche          
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds          
Eerste Hollandse Generali Leven
Eerste Levensverz. Geneesk. O.(A.dam, 1901)     
Eerste Nederlandsche     
Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit     
Eigen Hulp (Den Haag)     
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz.(Den Haag, 1879)     
Eloy van 1875     
EN (Volksverzekering)     
ENNIA 

Fonds steun bij Overlijden (schoenwinkeliers)     
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren 

Gedenk te sterven (Makkum)     
Geneeskundig Weduwenfonds (1891)     
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)     
Gildefonds (Amsterdam, 1936)          
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog)     
Gravenhaagsch verz fonds (1897)     
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp,1845)     
Groot-Noordhollandsche van 1845     
Groot-Schermer 

Haagsche Verz. Sociëteit     
Haarlemsche Leven          
Hasselt, Begrafenisfonds     
Hellevoetsluis     
Helpt Elkander (Nijmegen)     
Helpt Elkander (Sexbierum)     
Helpt Elkander ('s-Gravenhage)     
Helpt Elkander (Zaandam)     
Hengelo     
Holda     
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919     
Hollandsche Mij van Levensverzekering(Haarlem, 1863)     
Hollandse Verz Mij          
Hoop, 's-Gravenhaagsche Coöp Bakkerij- enVerbruiksver.     
HVS, N.V.Beleggings Mij  

Ieders Voordeel (Groningen) Begr fonds, Een     
In Pace (deels) 

Johannes, Vereniging (Utrecht)     
Jozef (Zaandam), Onderlinge Begrafenisbond 

K

Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van     
Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht)     
Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen)     
Krommenie, Onderl Begrafenisfonds 

Let op Uw Einde (Charlois)     
Let op Uw Einde (R'dam)     
Levob Uitvaart   
Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver     
Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds     
LPU  

Maatschappij van Levensverz (R'dam, 1835)     
Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam,1902)     
Machpela ('s-Gravenzande) Onderl LevensverzMij          
Maliesingel, Utrecht   
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R'dam, 1828)     
Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds(1844)     
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)     
Memento Mori,begrafenisvereniging (R'dam)     
Meyersfonds, Jacob     
Middelie, Begrafenisfonds     
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)     
Moira, NV Verzekeringsbank          
Mortier, Fonds  

Nederland, NV Verz op het Leven (A'dam, 1858)     
Nederland, Vennootschap     
Nederlands Protestants Uitvaartfonds          
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883)     
Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A'dam,1896)     
Nederlandsche Mij van Leven en Lijfrente(Utrecht, 1916)     
Nederlandsche Pens.verz voor werklieden (1883)     
Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag,1843)     
Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij     
Nieuwe Eerste Ned Verzekeringsbank     
Nieuwe Haagse verz soc (1901)     
Nillmij van 1859     
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds(1892)     
Noord Brabantsch Werkliedenfonds     
Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds    
Noorden Begrafenisfonds (1936)    
Nut van het Algemeen Belang (Leerdam)    
NVG Uitvaart    

OHVM (Amsterdam)          
Olveh (1879) (Onderling LevensverzGenootschap)     
Onderling Belang (Den Ilp, landsmeer,Purmerland )     
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)     
Onderlinge Begrafenis Vereeniging     
Onderlinge Broederschap (Den Bosch)     
Onderlinge Hulp (Minnertsga)     
Onderlinge Hulp, (Zwolle)   
Onderlinge Steun Levensverz     
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)     
Onderlinge Vereeniging tot geldeijke uitkeering bij overlijden     
Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum)     
Onderwijzers in de Provincie Friesland     
Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds     
Oostwoud     
Oostwoud, Begrafenisfonds     
Oostzaan van 1887     
Oud Onderofficieren, fonds     
Oudkarspel     
Oudkarspel, begrafenisfonds     
OVAS (Overlijdensfonds ver Amsterdamse Slagers)   

Patrimonium (Kampen)     
Pensioencentrale     
Phénix (Ned) Compagnie Francaise d'Ass.sur la Vie, Le     
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A'dam,1910)     
Probité (Alkmaar, 1884)     
Prudentia (1863)     
Purmer     
Purmer, Begrafenisfonds 

Reposa          
Residentia     
Römerfonds  

Schildersbegrafenisfonds
Spaarbeleg     
Sterfbos (Uitgeest) 

Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)     
Toevlucht in den Nood (Leiden)     
Tot Aller Welzijn (Delft)     
Tot Nut en Voordeel (Delft)     
Tot Nut van't Algemeen (Leerdam) NVG
Tot Nut van't Algemeen (Rotterdam, 1846) NVG
Tot Nut van't Algemeen (Zierikzee)     
Tot Nut van't Algemeen (Zwolle)     
Twee verenigde verz mijen (Amsterdam, 1902)     
Tweede Hollandsche (Haarlem, 1878) 

UBO (Ned. Rijkstelegraaf)     
Uitkeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders     
Unitas (Den Hoorn)   

Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee     
Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife          
Voor en door het Volk (Haarlem)     
Voordeel (Haren)     
Vooruitgang is ons doel (Den Burg)     
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)     
Voorzorg is plicht (Lekkum) 

Warder     
Weduwen- en weezenbeurs (Onderwijzers Friesland)     
Weduwenbeurs (Bolsward)     
Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond)          
Weduwenfonds en Supp;etiekas Chr.
Werkansbond          
Werkliedenfonds, Nederlandsch (den Haag)     
Werkmansbond (Bloemendaal, 1904)          
Werkmansbond (Haarlem)          
Werkmansbond (Rotterdam)          
Werkmansbond (Utrecht)          
Westzaan, Begrafenisfonds 

Zaandam, Begrafenisfonds     
Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk, 1845)     
Zeemans Voorzorg (Harlingen) 
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892)          
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)     
Zorgt in den tijd (Leiden)     
Zuid Holland, nv Verz mij (Den Haag, 1920)     
Zuid Hollandsche leven mij (Rotterdam, 1898 

 

Bron: DNB