Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

BeleggingsHypotheek Rekening

Aegon BeleggingsHypotheek Rekening Mix Beleggen

U heeft vanaf oktober 2016 de keuze uit twee extra fondsen om in te beleggen:

 1. Aegon Diversified Bond Fund
 2. Aegon Diversified Equity Fund II

 

Bekijk alle fondsen en koersen

Wat kost Aegon BeleggingsHypotheek Rekening  Mix Beleggen u?

Hieronder staan de totale kosten die wij voor dit product in rekening brengen. De fondskosten zijn per fonds verschillend.

 

Fondskosten Tussen 0,14% - 0,55%  per jaar
Servicekosten 0,48% per jaar
Aankoopkosten 0,5% per transactie
Verkoopkosten 0% per transactie
 

 

Aegon BeleggingsHypotheek Rekening Profielbeleggen

U belegt vanaf december in  een of in beide van de volgende fondsen:

 1. Aegon Diversified Bond Fund
 2. Aegon Diversified Equity Fund II

 

Aegon BeleggingsHypotheek Rekening Profiel Beleggen is een vorm van life cycle beleggen. Dit wil zeggen dat uw risico automatisch wordt afgebouwd richting einddatum door ook te beleggen in Liquiditeiten (sparen). Zo profiteert u van een optimale balans tussen risico en rendement tijdens de gehele looptijd. Hierdoor heeft u een grote kansmogelijkheid op een mooie opbrengst.

 

 

Wat kost Aegon BeleggingsHypotheek Rekening Profiel Beleggen u?

Hieronder staan de totale kosten die wij voor dit product in rekening brengen.

Fondskosten* Tussen 0,18% en/of 0,20%  per jaar
Servicekosten 0,6% per jaar
Aankoopkosten 0,5% per transactie
Verkoopkosten 0% per transactie
 

* afhankelijk van het fonds waarin u belegt.

Voor Liquiditeiten (sparen) worden geen kosten in rekening gebracht

Wilt u onafhankelijke informatie over beleggen? Lees meer op Wijzer in geldzaken

 

Zelf het risico bepalen

Niet iedereen wil hetzelfde beleggingsrisico lopen. Daarom kunt u zelf de mate van risico bepalen. U kunt op elk moment kiezen uit vier risicoprofielen: Defensief, Neutraal, Offensief of Zeer Offensief.. Voor elk profiel geldt: naarmate de einddatum nadert, gaat u automatisch steeds minder risicovol beleggen.

Meer informatie over de risicoprofielen

 

Wat zijn de overige kenmerken?

 • Met de Aegon BeleggingsHypotheek Rekening kunt u  uw rekening online beheren. Het is eenvoudig om uw beleggingen in te zien en zelf te wijzigen. U ontvangt daarom geen rekeningoverzichten per post meer.
 • Aan een Aegon BeleggingsHypotheek Rekening is een hypotheek gekoppeld. U gebruikt de waarde van uw Aegon BeleggingsHypotheek Rekening voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek.

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn hypotheek wijzigen. Is dat mogelijk?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw hypotheek aan te passen
Er zijn meerdere manieren om uw hypotheek aan te passen. Afhankelijk van uw situatie kan u met uw adviseur bekijken wat voor u een goede optie kan zijn. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de volgende mogelijkheden: 
Voor een verzoek tot het wijzigen van uw hypotheek verwijzen wij u naar uw adviseur
Het gaat om een ingrijpende aanpassing van uw hypotheek(voorwaarden). Uw adviseur kan u daar bij helpen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik de rekeninghouder bij Aegon Bank aanpassen?

Onderstaande geldt voor Aegon Sparen, Aegon Deposito Sparen en Aegon Beleggen.

Wilt u een tweede rekeninghouder verwijderen?
Dan hebben wij het volgende van u nodig:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de te verwijderen rekeninghouder
 • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs van de te verwijderen rekeninghouder. Het BSN moet hierop zichtbaar zijn.
Wilt u een rekeninghouder toevoegen?
Dat kan als deze persoon meerderjarig is. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder
 • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder. Beide met een zichtbaar BSN.
 • Een kopie bankafschrift of schermprint van uw internetbankieren van de (nieuwe) tegenrekening op naam van de beide rekeninghouders. Deze mag maximaal drie maanden oud zijn. Dit afschrift is nodig omdat bij het toevoegen van een rekeninghouder, ook een tegenrekening op naam van beide rekeninghouders nodig is. Op het afschrift moeten zichtbaar zijn:
  • de tenaamstelling
  • het rekeningnummer
  • het adres
  • de datum van het rekeningafschrift of de schermprint 
U geeft deze wijziging per e-mail of per post aan ons door
U kunt de benodigde stukken inscannen en samen met uw gegevens aan ons doorgeven via e-mail. Of per post op het volgende adres:
Aegon Bank N.V.
Postbus 35
8900 AA Leeuwarden

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Valt mijn Aegon product onder het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatiestelsel?

Beide garantiestelsels zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.

Depositogarantiestelsel
Aegon Bank N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) en staat daarom onder toezicht van DNB. Als een bank met een vergunning van DNB in de problemen raakt en niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, treedt het garantiestelsel in werking. Hieronder leest u wat dat betekent.

Het depositogarantiestelsel houdt in dat u uw spaarsaldo tot een maximumbedrag vergoed krijgt als een bank failliet gaat. Het gaat om het maximumbedrag van EUR 100.000,-. Dit bedrag geldt per persoon voor het totaal aantal rekeningen dat u bij een bank heeft.

Beleggerscompensatiestelsel
De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken met een vergunning voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat als een beleggingsonderneming of bank failliet gaat, uw beleggingen en/of gelden zijn afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank. Dit voorkomt dat uw beleggingen in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank vallen.

Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden. De vergoeding bij de beleggerscompensatieregeling is maximaal €20.000 per persoon.

Meer informatie
Meer informatie over het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel kunt u vinden op www.aegon.nl en de website van de Nederlandsche Bank: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/betalen-sparen/beschermingsregeling-depositogarantiestelsel en https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/beschermingsregelingen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads