Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Financiële markten blijven positief gestemd

Man achter laptop kijkt op
Particulier Beleggen Corona-effect op beleggingen

In Europa hebben in vrijwel alle landen de inperkingsmaatregelen plaatsgemaakt voor versoepelingsmaatregelen. Veel bedrijfstakken starten weer op waardoor de economie weer op gang komt. Begin juni ging de horeca in veel landen open en komt in Europa ook het toerisme weer langzaam op gang. De ontwikkelingen hebben relatief weinig invloed gehad op de financiële markten maar in juni hebben de aandelenmarkten hun herstel verder voortgezet.

Waar in Europa de situatie rondom het coronavirus onder controle lijkt, is dit niet het geval in de Verenigde Staten en Brazilië. Vooral in de zuidelijke Amerikaanse staten Florida en Texas neemt het aantal coronabesmettingen in recordtempo toe. Afgelopen weekend werd in de VS Onafhankelijkheidsdag gevierd. De grote vraag is of dit zal leiden tot een versnelling van het aantal besmettingen in het land. President Trump blijft onverminderd positief en zei dat er voor het einde van dit jaar een vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus.

Door de sterke toename van nieuwe coronabesmettingen in de VS en het herinvoeren van beperkende maatregelen door sommige Amerikaanse staten, verwachten economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs dat de economie van de Verenigde Staten dit jaar sterker krimpt dan aanvankelijk werd verwacht. Volgens de Amerikaanse zakenbank zal de opleving in het derde kwartaal van dit jaar minder sterk uitvallen dan eerder geraamd. Voor 2021 gaat Goldman Sachs nog altijd uit van een groei van de Amerikaanse economie met 5,8 procent. Het is met name dit vooruitzicht waarop beleggers zich blijven richten.

De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen maand op een rij:

 • Over de gehele linie stegen in juni de aandelenmarkten per saldo.
 • De Europese Commissie wil een pakket van €750 miljard voor twee derde als gift uitdelen, vooral aan zwaar getroffen landen als Italië en Spanje. De ‘zuinige vier’ Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk houden vast aan hun eis dat een Europees steunpakket voor de coronacrisis vooral moet bestaan uit leningen.
 • Grote adverteerders stoppen (tijdelijk) met adverteren op Facebook. Het doel is om Facebook te bewegen zich meer in te spannen om de verspreiding van haat-zaaiende berichten via het sociale medium tegen te gaan (“Stop Hate for Profit”).

Nog geen groen licht voor voorstel voor Europees coronaherstel

Afgelopen maand onderhandelden Europese regeringsleiders over het coronafonds van de Europese Unie. Nederland vindt samen met de gelijkgestemde landen Zweden, Denemarken en Oostenrijk, dat dit coronafonds uit leningen moet bestaan en niet uit giften. Zij willen dat het geld niet zo maar wordt weggegeven aan andere landen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Een gezamenlijke weg uit de crisis met de EU-lidstaten is niet meer dan logisch, stellen de landen. De vier landen “zijn ervan overtuigd dat er een compromis wordt gevonden dat Europa groener, sterker en weerbaarder maakt”.

Oproep voor duurzaam economisch herstel

Een groep van in totaal 109 internationale institutionele beleggers, waaronder Aegon Nederland, die gezamenlijk € 11.9 biljoen vertegenwoordigen, hebben afgelopen maand in een open brief aan de Europese regeringsleiders aangedrongen op een duurzaam herstel van de gevolgen van de coronacrisis in Europa. Het pad dat de komende maanden gekozen wordt, heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor de wereldeconomie en toekomstige generaties. De boodschap is dat nu het moment is om in te zetten op een duurzaam herstel.

In de open brief geven de institutionele beleggers vijf aanbevelingen voor een duurzaam economisch herstel waaronder het prioriteit geven aan menselijke hulp en creëren van banen zonder extra CO2-emissies. Maar ook dat de Europese leiders voorrang moeten geven aan klimaatbestendige en CO2-neutrale economische oplossingen. Een vergelijkbare oproep deed een groot aantal Nederlandse bedrijven recent ook aan het adres van het Nederlandse kabinet.

Luchtvaartsector zwaar getroffen

Waar veel bedrijven tijdens de coronacrisis volop doordraaien, hebben luchtvaartmaatschappijen het zwaar te verduren. Volgens de International Air Transport Association (IATA) daalt de vraag naar vliegtickets dit jaar fors door de reisbeperkingen voor de VS en andere landen. IATA voorspelt een daling van 53 procent als de grenzen van verschillende landen, waaronder de VS, gesloten blijven.

De Europese Unie stemde eerder in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen. Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië horen daar vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen niet bij. Vliegreizen tussen de VS en de EU zijn goed voor 29 miljard dollar aan opbrengsten per jaar. De Europese beslissing zal stand houden tot het moment dat het virus in de betreffende landen onder controle is. Vooral Europese maatschappijen worden door de maatregel geraakt. Zij hebben anders dan hun Amerikaanse branchegenoten niet of nauwelijks een lokaal netwerk waarop kan worden teruggevallen, aldus IATA.

Breed gespreide portefeuilles

Aegon belegt voor klanten in breed gespreide portefeuilles. Er wordt zowel belegd in zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed) als in vastrentende waarden (o.a. staats- en bedrijfsobligaties en high yield obligaties). Als gevolg van het corona-virus zijn vrijwel alle delen van de aandelen- en obligatiemarkten geraakt. Zowel de neerwaartse als opwaartse ontwikkelingen hebben effect op de portefeuilles en de mate hangt af van het risicoprofiel.

Een pandemie zoals het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op de economie en financiële markten, laten zich niet voorspellen. Het hoort bij de risico’s van lange termijn beleggen. Dat geldt net zo goed voor het herstel dat na die dalingen doorgaans plaatsvindt. Ook na de diepste dalen volgde herstel. Hoelang het duurt voor dat herstel komt en hoe snel dat herstel vervolgens plaatsvindt, is nu niet in te schatten.

Paniek en angst zijn slechte raadgevers. Het hoofd koel houden is en blijft dus het devies. Personen die beleggen of op deze manier een (pensioen)vermogen opbouwen, doen er goed aan ervoor te zorgen altijd te weten hoeveel risico ze kunnen lopen om hun doelstellingen te behalen en hoeveel risico ze bereid zijn te lopen. Dagelijkse gebeurtenissen in de financiële markten, hoe heftig soms ook, zouden geen directe redenen moeten zijn om af te wijken van een gekozen risicoprofiel.

Herbalanceren portefeuilles

Op korte termijn kan voor sommige beleggers een wijziging in de portefeuille worden doorgevoerd als gevolg van herbalanceren. Zakelijke waarden kunnen dan gekocht worden ten koste van vastrentende waarden, of andersom, zodat de portefeuille weer in de balans komt.

Goed om te weten

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Je kan (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt.

De belangrijkste voorgaande gebeurtenissen (chronologisch) op een rij:

Februari 2020

 • Vanaf de derde week van februari zijn aandelenmarkten met een ongebruikelijke snelheid gedaald en verloren ongeveer een derde van hun waarde als gevolg van de onzekerheid over het coronavirus. Dit is sinds 1987 niet meer vertoond.

Maart 2020

 • De daling werd verder aangewakkerd door een scherpe daling van de olieprijs op 16 maart jl. als gevolg van een oliestrijd tussen Saudi-Arabië en Rusland. Deze combinatie met het coronavirus leidde tot een paniekeffect en het dieptepunt van de daling op de aandelenmarkten werd op 23 maart bereikt.
 • Wereldwijd namen centrale banken en overheden in de afgelopen weken verregaande monetaire en fiscale maatregelen. De Europese steunmaatregelen zijn fors en met name het ongekende stimuleringspakket van de Amerikaanse regering ter grootte van ruim $ 2 biljoen en de ‘whatever is needed’ aankondiging van de FED, zorgden voor een keerpunt op aandelenmarkten.
 • Vrijwel alle beleggingscategorieën zijn geraakt door deze crisis. Zo heeft het een grote impact op aandelen van bedrijven die direct of indirect getroffen worden door de maatregelen, zoals vliegtuigmaatschappijen. Andere sectoren, zoals aandelen van streamingdiensten en supermarkten, ondervinden soms zelfs positieve gevolgen.

April

 • In veel landen – waaronder Nederland – zijn de inperkende maatregelen verlengd tot eind april.
 • In de VS lijkt de situatie als gevolg van het coronavirus vooralsnog niet onder controle. De infectiesnelheid stijgt nog steeds exponentieel, er is een groot gebrek aan testen en er gelden beperkte inperkingsmaatregelen.
 • Het aantal werklozen is in de VS in ruim een week met 10 miljoen gestegen wat niet eerder in de recente geschiedenis is voorgekomen.
 • De beweeglijkheid op aandelenmarkten is nog steeds hoger dan normaal, maar veel lager dan voorheen. De aandelenmarkten herstelden van de enigszins manische afgelopen weken. Er zijn signalen van verbeterde liquiditeit in de markt voor vastrentende waarden (met name bedrijfsobligaties).
 • Aandelenmarkten maakten sinds het dieptepunt van 23 maart jl. een enorme historische stijging door.
 • Op obligatiemarkten zijn de credit-spreads (risicopremies) op bedrijfs- en high yield obligaties licht gedaald en is de liquiditeit licht verbeterd.
 • De olieprijzen-oorlog kwam tot een einde. De OPEC en Rusland kwamen 13 april overeen de productie met 9,7 miljoen olievaten per dag te verminderen.
 • Het IMF verwacht een daling van de wereldwijde economische groei voor 2020 van 3%. Voor Westerse landen een verwachte daling van gemiddeld 6,1% en voor opkomende economieën een daling van 1% voor 2020.
 • De belangrijkste beursgraadmeters in de wereld vervolgden hun herstel. Hiermee behoort het herstel op aandelenmarkten over de afgelopen drie weken tot één van de grootste stijgingen in de geschiedenis.
 • Vrijwel alle belangrijke aandelengraadmeters in de wereld vervolgden hun herstel vooruitlopend op versoepeling van de inperkende maatregelen.
 • De olieprijs daalde verder als gevolg van de lockdown maatregelen, waardoor de vraag naar olie wereldwijd sterk is afgenomen.
 • De Nederlandse overheid kondigde aan een financieel reddingsplan te overwegen voor KLM als onderdeel van het beursgenoteerde Franse Air-France KLM. Minister Hoekstra gaf hierbij aan dat er strikte voorwaarden worden verbonden aan deze staatsteun en benadrukte de vitale rol van KLM in de rol voor de Nederlandse economie.

Mei 2020

 • Olie- en gasproducent Shell verlaagt voor eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend. Een historische stap.
 • Superbelegger Warren Buffet verkocht zijn belangen in de vier grootste Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen als gevolg van de drastisch veranderde vooruitzichten.
 • Zowel de FED als ECB bevestigden ‘alles uit de kast’ te halen maar benadrukken vooral hun rol als verschaffer van liquiditeit en niet als aanjager van economische groei.
 • Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS nam toe tot ruim 33,5 miljoen.
 • Amazon, de grootste online retailer wereld, wist over het eerste kwartaal 26% meer omzet te boeken.
 • Wereldwijd versoepelingen van de inperkingsmaatregelen en stap-voor-stap heropening van de economie.
 • Economische barometers staan in veel landen op ‘slecht weer’.
 • Aanhoudend positivisme op aandelenmarkten door aangekondigde versoepelingen.

Juni

 • Wereldwijd komt het maatschappelijke en economische leven weer stap-voor-stap op gang door het terugschroeven van de inperkingsmaatregelen a.g.v. de coronacrisis.
 • Anti-discriminatie betogingen en protesten zijn vanuit de VS overgewaaid naar de rest van de wereld. In sommige steden in de VS geldt de avondklok omdat de protesten uitmonden in rellen.
 • Aandelenmarkten zetten herstel door en de belangrijkste graadmeters zijn fors gestegen.

Deze update is opgesteld op basis van de beschikbare informatie en de slotstanden van 3 juli 2020. Gebeurtenissen na deze datum kunnen van invloed zijn op de actualiteit van deze update.

Aegon Beheerd Beleggen

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Update Coronavirus

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Op onze pagina Coronavirus lees je meer over wat het coronavirus betekent voor jouw product(en) bij Aegon.

Meer over Coronavirus en mijn producten

Deze pagina is laatst gewijzigd op 8 juli 2020.