Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Corona-effect houdt markten in de greep

Man achter laptop kijkt op
Particulier Beleggen Corona-effect op beleggingen

Waarbij in China het normale leven langzamerhand weer op gang komt, is in de rest van de wereld het openbare leven vrijwel volledig stil gelegd en hebben overheden inperkende maatregelen genomen in de strijd om de verspreiding van het coronavirus1 in te dammen. De maatregelen hebben geleid tot het geheel of gedeeltelijk stilleggen van (veelal niet vitale) sectoren van de economie terwijl andere (veelal vitale) sectoren juist op volle toeren draaien. Centrale banken en overheden wereldwijd nemen zeer verregaande monetaire en fiscale maatregelen om de economische gevolgen zo goed en zo kwaad als het kan het hoofd te bieden. Toch blijft de hamvraag tot op heden onbeantwoord: ‘Wanneer is een vaccin of medicijn beschikbaar waarmee het coronavirus onder controle kan komen?’

Het coronavirus is een volksgezondheidscrisis van ongekende omvang. Naast veel persoonlijk leed, heeft het enorme effecten op de economie en financiële markten. Het raakt daarmee wereldwijd honderden miljoenen mensen.

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:

  • Vanaf de derde week van februari zijn aandelenmarkten met een ongebruikelijke snelheid gedaald en verloren ongeveer een derde van hun waarde als gevolg van de onzekerheid over het coronavirus. Dit is sinds 1987 niet meer vertoond.
  • De daling werd verder aangewakkerd door een scherpe daling van de olieprijs op 16 maart jl. als gevolg van een oliestrijd tussen Saudi-Arabië en Rusland. Deze combinatie met het coronavirus leidde tot een paniekeffect en het dieptepunt van de daling op de aandelenmarkten werd op 23 maart bereikt.
  • Wereldwijd namen centrale banken en overheden in de afgelopen weken verregaande monetaire en fiscale maatregelen. De Europese steunmaatregelen zijn fors en met name het ongekende stimuleringspakket van de Amerikaanse regering ter grootte van ruim $ 2 biljoen en de ‘whatever is needed’ aankondiging van de FED, zorgden voor een keerpunt op aandelenmarkten.
  • Al deze steunmaatregelen leidden tot een sterk verbeterde stemming onder beleggers en tot de grootste stijging van aandelenmarkten in decennia (24 t/m 27 maart). Een V-vormig herstel lijkt hiermee ingezet maar de vraag is of de bodem in de markten al is bereikt. Dat zal pas achteraf blijken.

Wisselende effecten

Vrijwel alle beleggingscategorieën zijn geraakt door deze crisis. Aandelen, obligaties en grondstoffen ondervinden allemaal in meer of mindere mate de gevolgen. De effecten zijn wisselend. Zo heeft het een grote impact op aandelen van bedrijven die direct of indirect getroffen worden door de maatregelen, zoals vliegtuigmaatschappijen. Andere sectoren, zoals aandelen van streamingdiensten en supermarkten, ondervinden soms zelfs positieve gevolgen.

In de markt voor bedrijfsobligaties zijn de spreads (de risicopremie op bedrijfsobligaties bovenop de rente voor staatsleningen) uit vrees voor een toename van faillissementen inmiddels fors toegenomen. Hetzelfde effect vindt plaats in de markt voor high yield obligaties2 en voor schuldpapier uit opkomende markten (Emerging Market Debt). Deze markten tonen sterke onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod.

Lengte van crisis onbekend

Tot op heden is er nog geen zicht op wanneer een vaccin of medicijn beschikbaar is, zodat het coronavirus onder controle komt. Dit betekent dat de onzekerheid in de samenleving, de economie en op financiële markten op korte termijn vooralsnog aanhoudt en daarmee hoogstwaarschijnlijk ook de inperkende maatregelen zoals thuiswerken, ‘social-distancing’ en het gesloten houden van bepaalde sectoren. Dat deze crisis leidt tot een recessie (minimaal twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp) is nu het basisscenario.

Vooruitzichten

Een pandemie zoals het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op de economie en financiële markten, laten zich niet voorspellen. Het hoort bij de risico’s van lange termijn beleggen. Dat geldt net zo goed voor het herstel dat na die dalingen doorgaans plaatsvindt. Ook na de diepste dalen volgde herstel. Hoelang het duurt voor dat herstel komt en hoe snel dat herstel vervolgens plaatsvindt, is nu niet in te schatten.

Het hoofd koelhouden is en blijft het devies

Paniek en angst zijn slechte raadgevers. Het hoofd koel houden is en blijft dus het devies. Personen die beleggen of op deze manier een pensioenvermogen opbouwen, doen er goed aan ervoor te zorgen altijd te weten hoeveel risico ze kunnen lopen om hun doelstellingen te behalen en hoeveel risico ze bereid zijn te lopen. Dagelijkse gebeurtenissen in de financiële markten, hoe heftig soms ook, zouden geen directe redenen moeten zijn om af te wijken van een gekozen risicoprofiel.

Herbalanceren portefeuilles

Op korte termijn kan voor sommige beleggers een wijziging in de portefeuille worden doorgevoerd als gevolg van herbalanceren. Zakelijke waarden kunnen dan gekocht worden ten koste van vastrentende waarden, of andersom, zodat de portefeuille weer in de balans komt.

Goed om te weten

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Je kunt (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt.

1 Het coronavirus wordt aangeduid als 2019-nCoV en de ziekte als gevolg hiervan als COVID-19. In de media wordt veelal alleen de term coronavirus gebruikt.
2 High yield oligaties zijn obligaties van minder kredietwaardige bedrijven met een hogere rentevergoeding.

Deze update is opgesteld op basis van de beschikbare informatie en de slotstanden van 27 maart 2020. Gebeurtenissen na deze datum kunnen van invloed zijn op de actualiteit van deze update.

Aegon Beheerd Beleggen

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Update Coronavirus

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Op onze pagina Coronavirus lees je meer over wat het coronavirus betekent voor jouw product(en) bij Aegon.

Meer over Coronavirus en mijn producten

Deze pagina is laatst gewijzigd op 31 maart 2020.