Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Tech-bedrijven profiteren van crisis

Man achter laptop kijkt op
Particulier Beleggen Corona-effect op beleggingen

Wereldwijd komt het maatschappelijke leven langzaam maar zeker weer op gang. Veel landen hebben de inperkingsmaatregelen versoepeld en steeds meer bedrijven en sectoren openen hun deuren. De aandacht voor de coronacrisis heeft plaats gemaakt voor het nieuws over wereldwijde sociale onrust en betogingen naar aanleiding van het optreden van de Amerikaanse politie bij de tragisch afgelopen arrestatie van George Floyd. De sociale onrust in de Verenigde Staten is sinds de jaren ’60 niet meer zo hevig geweest. Financiële markten lijken zich van alle gebeurtenissen weinig aan te trekken; de opmars van beurzen zet zich voort. Sinds het dieptepunt van eind maart hebben aandelenmarkten een ongekende stijging laten zien.

Ondanks de coronacrisis die nog steeds rondwaart in de wereld en de sociale onrust, is de positieve stemming op de beurzen onveranderd. Hoewel er een risico bestaat dat de sociale onrust economische impact heeft, prijzen de financiële markten dit blijkbaar als een zeer laag risico in. Daaruit lijkt op te maken dat er met één scenario rekening wordt gehouden, namelijk dat de crisis vrij snel voorbij zal gaan en de wereld spoedig zal terugkeren naar normale omstandigheden. De opwaartse druk komt niet alleen van technologiebedrijven en de groeiende vraag naar thuiswerken en producten voor het thuiskantoor, maar vooral ook door het sterk expansieve monetaire beleid van centrale banken.

De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen twee weken op een rij:

 • Wereldwijd komt het maatschappelijke en economische leven weer stap-voor-stap op gang door het terugschroeven van de inperkingsmaatregelen a.g.v. de coronacrisis.
 • Anti-discriminatie betogingen en protesten zijn vanuit de VS overgewaaid naar de rest van de wereld. In sommige steden in de VS geldt de avondklok omdat de protesten uitmonden in rellen.
 • Aandelenmarkten zetten herstel door en de belangrijkste graadmeters zijn fors gestegen.

Geen angst voor tweede besmettingsgolf

De aandelenmarkten lijken vooralsnog geen rekening te houden met een scenario waarbij een tweede golf aan coronabesmettingen de positieve stemming op de aandelenmarkten kan verstoren. Zo’n tweede golf zou kunnen inhouden dat er opnieuw verregaande inperkingsmaatregelen worden ingesteld. Het zijn vooral wetenschappers die hier op wijzen met de ervaringen van de Spaanse griep van zo’n honderd jaar geleden in het achterhoofd. De Spaanse griep brak destijds uit in januari 1918, verdween vervolgens in april en mei om vanaf augustus veel harder terug te komen. De meningen van experts lopen hierover uiteen. Ze geven aan dat er nog vrij weinig bekend is over het coronavirus en het te voorbarig is om nu al conclusies te trekken. Feit blijft dat een vaccin of medicijn nog steeds niet voorhanden is. Verdere spreiding van het coronavirus komt hierdoor vooral aan op menselijk handelen.

Stimuleringsmaatregelen stuwende kracht

De huidige coronacrisis raakt de ene sector meer dan de andere. Ondanks de voor veel sectoren moeilijkere economische omstandigheden die gepaard gaan met veel onzekerheden, profiteren heel veel bedrijven van de lagere financieringskosten als gevolg van de zeer lage rente. Daarbovenop komt het positieve effect van de stimuleringsmaatregelen van overheden. Beide effecten hebben een positieve uitwerking op de bedrijfswinsten en maakt de situatie anders dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 10 jaar geleden. Tegelijk zien we een positief effect op vastrentende waarden. Zo hebben hoogwaardige eurobedrijfsobligaties baat bij de opkoopprogramma's van centrale banken en leveren nog altijd een positief rendement op. Hoogrenderende obligaties (High yield) en schuldpapier van opkomende markten (EM Debt) kunnen interessant zijn als na de coronacrisis het economisch herstel verder doorzet.

Breed gespreide portefeuilles

Aegon belegt voor klanten in breed gespreide portefeuilles. Er wordt zowel belegd in zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed) als in vastrentende waarden (o.a. staats- en bedrijfsobligaties en high yield obligaties). Als gevolg van het corona-virus zijn vrijwel alle delen van de aandelen- en obligatiemarkten geraakt. Zowel de neerwaartse als opwaartse ontwikkelingen hebben effect op de portefeuilles en de mate hangt af van het risicoprofiel.

Een pandemie zoals het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op de economie en financiële markten, laten zich niet voorspellen. Het hoort bij de risico’s van lange termijn beleggen. Dat geldt net zo goed voor het herstel dat na die dalingen doorgaans plaatsvindt. Ook na de diepste dalen volgde herstel. Hoelang het duurt voor dat herstel komt en hoe snel dat herstel vervolgens plaatsvindt, is nu niet in te schatten.

Paniek en angst zijn slechte raadgevers. Het hoofd koel houden is en blijft dus het devies. Personen die beleggen of op deze manier een (pensioen)vermogen opbouwen, doen er goed aan ervoor te zorgen altijd te weten hoeveel risico ze kunnen lopen om hun doelstellingen te behalen en hoeveel risico ze bereid zijn te lopen. Dagelijkse gebeurtenissen in de financiële markten, hoe heftig soms ook, zouden geen directe redenen moeten zijn om af te wijken van een gekozen risicoprofiel.

Herbalanceren portefeuilles

Op korte termijn kan voor sommige beleggers een wijziging in de portefeuille worden doorgevoerd als gevolg van herbalanceren. Zakelijke waarden kunnen dan gekocht worden ten koste van vastrentende waarden, of andersom, zodat de portefeuille weer in de balans komt.

Goed om te weten

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen. Je kan (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt.

De belangrijkste voorgaande gebeurtenissen (chronologisch) op een rij:

Februari 2020

 • Vanaf de derde week van februari zijn aandelenmarkten met een ongebruikelijke snelheid gedaald en verloren ongeveer een derde van hun waarde als gevolg van de onzekerheid over het coronavirus. Dit is sinds 1987 niet meer vertoond.

Maart 2020

 • De daling werd verder aangewakkerd door een scherpe daling van de olieprijs op 16 maart jl. als gevolg van een oliestrijd tussen Saudi-Arabië en Rusland. Deze combinatie met het coronavirus leidde tot een paniekeffect en het dieptepunt van de daling op de aandelenmarkten werd op 23 maart bereikt.
 • Wereldwijd namen centrale banken en overheden in de afgelopen weken verregaande monetaire en fiscale maatregelen. De Europese steunmaatregelen zijn fors en met name het ongekende stimuleringspakket van de Amerikaanse regering ter grootte van ruim $ 2 biljoen en de ‘whatever is needed’ aankondiging van de FED, zorgden voor een keerpunt op aandelenmarkten.
 • Vrijwel alle beleggingscategorieën zijn geraakt door deze crisis. Zo heeft het een grote impact op aandelen van bedrijven die direct of indirect getroffen worden door de maatregelen, zoals vliegtuigmaatschappijen. Andere sectoren, zoals aandelen van streamingdiensten en supermarkten, ondervinden soms zelfs positieve gevolgen.

April

 • In veel landen – waaronder Nederland – zijn de inperkende maatregelen verlengd tot eind april.
 • In de VS lijkt de situatie als gevolg van het coronavirus vooralsnog niet onder controle. De infectiesnelheid stijgt nog steeds exponentieel, er is een groot gebrek aan testen en er gelden beperkte inperkingsmaatregelen.
 • Het aantal werklozen is in de VS in ruim een week met 10 miljoen gestegen wat niet eerder in de recente geschiedenis is voorgekomen.
 • De beweeglijkheid op aandelenmarkten is nog steeds hoger dan normaal, maar veel lager dan voorheen. De aandelenmarkten herstelden van de enigszins manische afgelopen weken. Er zijn signalen van verbeterde liquiditeit in de markt voor vastrentende waarden (met name bedrijfsobligaties).
 • Aandelenmarkten maakten sinds het dieptepunt van 23 maart jl. een enorme historische stijging door.
 • Op obligatiemarkten zijn de credit-spreads (risicopremies) op bedrijfs- en high yield obligaties licht gedaald en is de liquiditeit licht verbeterd.
 • De olieprijzen-oorlog kwam tot een einde. De OPEC en Rusland kwamen 13 april overeen de productie met 9,7 miljoen olievaten per dag te verminderen.
 • Het IMF verwacht een daling van de wereldwijde economische groei voor 2020 van 3%. Voor Westerse landen een verwachte daling van gemiddeld 6,1% en voor opkomende economieën een daling van 1% voor 2020.
 • De belangrijkste beursgraadmeters in de wereld vervolgden hun herstel. Hiermee behoort het herstel op aandelenmarkten over de afgelopen drie weken tot één van de grootste stijgingen in de geschiedenis.
 • Vrijwel alle belangrijke aandelengraadmeters in de wereld vervolgden hun herstel vooruitlopend op versoepeling van de inperkende maatregelen.
 • De olieprijs daalde verder als gevolg van de lockdown maatregelen, waardoor de vraag naar olie wereldwijd sterk is afgenomen.
 • De Nederlandse overheid kondigde aan een financieel reddingsplan te overwegen voor KLM als onderdeel van het beursgenoteerde Franse Air-France KLM. Minister Hoekstra gaf hierbij aan dat er strikte voorwaarden worden verbonden aan deze staatsteun en benadrukte de vitale rol van KLM in de rol voor de Nederlandse economie.

Mei 2020

 • Olie- en gasproducent Shell verlaagt voor eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend. Een historische stap.
 • Superbelegger Warren Buffet verkocht zijn belangen in de vier grootste Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen als gevolg van de drastisch veranderde vooruitzichten.
 • Zowel de FED als ECB bevestigden ‘alles uit de kast’ te halen maar benadrukken vooral hun rol als verschaffer van liquiditeit en niet als aanjager van economische groei.
 • Het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS nam toe tot ruim 33,5 miljoen.
 • Amazon, de grootste online retailer wereld, wist over het eerste kwartaal 26% meer omzet te boeken.
 • Wereldwijd versoepelingen van de inperkingsmaatregelen en stap-voor-stap heropening van de economie.
 • Economische barometers staan in veel landen op ‘slecht weer’.
 • Aanhoudend positivisme op aandelenmarkten door aangekondigde versoepelingen.

Deze update is opgesteld op basis van de beschikbare informatie en de slotstanden van 5 juni 2020. Gebeurtenissen na deze datum kunnen van invloed zijn op de actualiteit van deze update.

Aegon Beheerd Beleggen

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Heb je vragen over je rekening? We hebben alle veelgestelde vragen op een rij gezet.

Update Coronavirus

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Op onze pagina Coronavirus lees je meer over wat het coronavirus betekent voor jouw product(en) bij Aegon.

Meer over Coronavirus en mijn producten

Deze pagina is laatst gewijzigd op 9 juni 2020.