Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEGON Staatsleningen Fonds

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in obligaties genoteerd in euro, van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA. Het beleggingsproces is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement rekening houdend met de verplichtingenstructuur.

Doelstelling

Het Fonds is gericht op het behalen van een stabiele waardeontwikkeling.

Rendement AEGON Staatsleningen Fonds

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Staatsleningen Fonds.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 28-02-2017
Rendementen in %
Lopend jaar
0.36
Afgelopen maand
0.17
Afgelopen 3 maanden
0.55
Afgelopen jaar
2.19
Afgelopen 3 jaar
2.49
Afgelopen 5 jaar
2.88
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
22-03-2017
13.06
21-03-2017
13.06
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
2.5

Terug naar vorige pagina