Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Maatschappij Belegging Van Nierop Ass.

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld en in obligaties genoteerd in euro, van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie. Verder wordt er belegd in de markten voor grondstoffen en in alternatieve beleggingen, zoals hedge funds en private equity. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Maatschappij Belegging Van Nierop Ass.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2018
Rendementen in %
Lopend jaar
1.86
Afgelopen maand
-2.06
Afgelopen 3 maanden
-1.13
Afgelopen jaar
2.04
Afgelopen 3 jaar
3.68
Afgelopen 5 jaar
5.77
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
15-11-2018
23.99
14-11-2018
23.92
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5.0

Terug naar vorige pagina