Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Onderhoud aan het Aegon Mix Fund

 

Het is vast geen nieuws voor u: de rente is de laatste tijd sterk gedaald. Onze fondsbeheerders vonden het daarom noodzakelijk dat de samenstelling van het Aegon Mix Fund werd aangepast. Op deze pagina leest u elke wijzigingen wij hebben doorgevoerd. En wat dit voor u betekent als u in het Aegon Mix Fund belegt.

Welk onderhoud voerden wij uit?

De samenstelling van het Aegon Mix Fund is aangepast. Het fonds belegt na deze aanpassing minder in Europese staatsobligaties. Dit heeft te maken met de aanhoudende lage rentestad. Een lage marktrente betekent namelijk een lager rendement op staatsobligaties. Wij hebben andere beleggingscategorieën aan het fonds toegevoegd. Het gedeelte staatsobligaties is daardoor kleiner geworden: 25% van het fonds bestaat nu uit Europese staatsobligaties. 

De samenstelling van het Aegon Mix Fund wordt breder

Het Aegon Mix Fund blijft voor een deel afhankelijk van rente-inkomsten. Maar onze fondsbeheerders hebben een aantal beleggingscategorieën toegevoegd. Zo wordt de samenstelling breder. En daardoor is het fonds minder gevoelig voor de hoogte van de rente. De volgende beleggingscategorieën zijn aan het Aegon Mix Fund toegevoegd:

  • Beleggingen in de geldmarkt
  • Beleggingen in bedrijfsobligaties
  • Beleggingen in staatsobligaties waar meer rente op vergoed wordt (bijvoorbeeld staatsobligaties in opkomende markten.) 
  • Beleggingen in door overheden en semioverheden gegarandeerde leningen
  • Beleggingen in hypotheken en in overige leningen met een onderpand 

Wij verwachten dat deze nieuwe beleggingscategorieën een beter rendement opleveren dan staatsobligaties. Onze fondsbeheerders streven naar een hoger rendement, zónder het risico sterk te verhogen. 

De veranderde samenstelling zorgt niet voor een hoger risico

Alle beleggingsfondsen van Aegon hebben een eigen risicoscore. Het Aegon Mix Fund heeft een risicoscore van 4 op de schaal van 10. Dit risico wordt niet groter door de aanpassingen in de samenstelling van dit fonds. De risicoscore blijft dus gelijk. Wilt u meer weten over de inhoud van het Aegon Mix Fund? Lees dan de fondsinformatie.