Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Koersplan

Persbericht

18 juni 2014 - Aegon past premie Koersplan aan

Voor klanten die in het verleden een Koersplan hebben afgesloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bij. De stap volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd. De aanpassing geldt voor alle Koersplan polissen die van 1989 tot en met 1998 zijn verkocht. Een aantal met Koersplan vergelijkbare polissen van Spaarbeleg* komt in aanmerking voor dezelfde aanpassing.

Lees het volledige persbericht

Veelgestelde vragen Koersplan en Stichting KoersPlandewegkwijt

Kan ik de looptijd van mijn KoersPlan verkorten of verlengen?

U kunt uw KoersPlan verlengen
Dit kan als u
  • uw overeenkomst heeft afgesloten na 01-01-1996 en
  • u nog steeds uw inleg betaalt.
Verlengen brengt financiële gevolgen met zich mee
Neem daarom contact op met uw adviseur. Uw adviseur kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

U kunt de looptijd van uw KoersPlan niet verkorten
Wel is het mogelijk uw KoersPlan te beëindigen door afkoop. Houdt u er wel rekening mee dat afkoop fiscale consequenties kan hebben. Neem daarom contact op met uw adviseur. Uw adviseur kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Waarom krijgen leden via de regeling Spaarbeleg 2014 niet dezelfde compensatie als de leden van Stichting Koersplandewegkwijt?

De uitspraak van de Hoge Raad had alleen betrekking op de leden van de stichting Koersplandewegkwijt met een Koersplan. De stichting erkende toen al dat dat een heel gunstige uitspraak was. Hier rolde een zeer lage premie uit. Dat kwam doordat Aegon tijdens de procedure niet heeft laten zien wat een redelijke premie zou zijn geweest.

De rechter heeft voor Koersplan een norm gesteld waar een redelijke premie aan moet voldoen. Wij geven met deze regeling Spaarbeleg invulling aan de norm die de Hoge Raad heeft gesteld voor Koersplan. We passen deze toe op producten van Spaarbeleg die vergelijkbaar zijn met Koersplan.

Kijkt u voor meer informatie over deze regeling op www.aegon.nl/regelingspaarbeleg2014.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik mijn KoersPlan switchen naar een fonds met een ander risicoprofiel?

U krijgt een voorstel van ons
Wij sturen u een voorstel als uw overeenkomst 80% van de looptijd heeft bereikt. U kunt eenmalig switchen in de fondsen waarin u belegd. Wilt u op ons voorstel ingaan? Stuur dan het ingevulde switchformulier naar ons terug.

U mag eenmalig switchen als de ingangsdatum van uw spaarkasovereenkomst vanaf 1988 is en u:

  • Volledig belegd in het Aegon Equity Fund of
  • Gedeeltelijk belegd in het Aegon Mix Fund
U kunt switchen naar het Aegon Mix Fund of het Aegon Deposito Fund. Dit zijn fondsen met andere risico/rendementsverwachtingen dan het Aegon Equity Fund.

De waarde van uw Koersplan beleggen we bij de switch in een fonds met een lager risicoprofiel
Ook uw toekomstige inleg beleggen we voor u in dit fonds. De waarde van uw Koersplan staat dan minder bloot aan het risico dat beleggen in aandelen met zich meebrengt. Door te switchen vermindert u bijvoorbeeld de kans op een eventuele sterke daling van de actuele waarde kort voor de einddatum van de overeenkomst. Minder risico kan ook ook een minder hoog rendement betekenen.

Een switch naar een ander fonds is gratis. U kunt tot een maand voor de expiratiedatum nog switchen.  

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Waarom betaal ik voor een overlijdensrisicoverzekering op mijn KoersPlan?

U betaalt premie voor de standaard ingebouwde overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering is een onlosmakelijk onderdeel van uw contract. Dit onderdeel kunt u niet laten verwijderen. Het geeft de begunstigde(n) een gegarandeerde uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum van de overeenkomst.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads