Skip to main content

Regeling Beleggingsverzekeringen

De Aegon-regeling is bijna volledig uitgevoerd. Bijna al onze klanten zijn geïnformeerd en de eventuele tegemoetkoming is direct in de beleggingsverzekering gestort. En voor reeds beëindigde beleggingsverzekering is de eventuele aanvullende uitkering aan u overgemaakt. 

Heeft u nog een lopende beleggingsverzekering?

Dan is het belangrijk dat u voorbeelden van de opbrengst op de einddatum vergelijkt met het oorspronkelijke doel dat u voor ogen had. Mogelijk heeft u uw beleggingsverzekering afgesloten voor het aflossen van uw hypotheek of om aanvullend pensioen op te bouwen. Doe daarom de Aegon Beleggingsverzekering Check.

De beleggingsverzekering

Kenmerken

Risicodekking

Premie en kosten

De regeling

Waarom deze regeling?

Voor wie geldt deze regeling?

Flankerend beleidCoulanceregeling

Wat zijn uw mogelijkheden?

Vraag adviesAanpassen van het huidige productEen alternatief product kiezen Stoppen met het huidige product:  Download afkoopinformatie beleggingsverzekeringen.pdf (57.81 KB)

Wat heeft Aegon tot nu toe gedaan?

U heeft een tegemoetkoming ontvangen als u teveel kosten heeft betaald binnen uw beleggingsverzekering.
Daarnaast hebben wij het kostenmaximum verder verlaagd.

 • Vanaf 1 januari 2013 betaalt u maximaal 1,25% van de gemiddelde belegde waarde per jaar aan kosten. Heeft uw beleggingsverzekering een garantie? Dan betaalt u daar extra voor. Het kostenpercentage wordt dan verhoogd met 0,65% of 0,45%, afhankelijk van in welke fondsen u belegt.
 • Is de belegde waarde hoger dan € 50.000? Dan betaalt u voor het deel boven dat bedrag maximaal 0,5% aan kosten per jaar. Heeft uw beleggingsverzekering een garantie? Dan betaalt u daar extra voor. Het kostenpercentage wordt dan verhoogd met 0,65% of 0,45%, afhankelijk van in welke fondsen u belegt. 

 

Lees meer over de regeling.

Veelgestelde vragen

Wat is de coulanceregeling voor beleggingsverzekeringen?

Een onderdeel van het akkoord is een ‘coulanceregeling’
Deze is bedoeld om onredelijke nadelige effecten en schrijnende situaties op te lossen. De coulanceregeling bestaat uit vier onderdelen.

 • Voor alle beleggingsverzekeringen geldt voor het deel van de belegde waarde boven € 100.000,= een kostenmaximum van 1,5% per jaar. Mogelijke opslagen voor een garantie komen daar nog bij.
 • Voor alle beleggingsverzekeringen past Aegon de kostenmaximering toe met de werkelijk betaalde premies. Ook als die premies tijdens de looptijd aangepast zijn.
 • Het nadelige effect dat kan voorkomen als de hoogte van de overlijdensrisicopremie afhankelijk is van de belegde waarde van de beleggingsverzekering, wordt beperkt.
 • Als klanten door schrijnende persoonlijke omstandigheden hun beleggingsverzekering hebben moeten beëindigen (‘afkopen’), kunnen zij een aanvullende vergoeding krijgen.
 • Aegon voert de eerste drie onderdelen van deze regeling automatisch uit. Voor het vierde onderdeel van de coulanceregeling moeten klanten hun beleggingsverzekering aanmelden. Dit kan via de aanmeldmodule coulanceregeling. Deze regeling is bedoeld voor klanten die gedwongen zijn geweest hun beleggingsverzekering te beëindigen. Bijvoorbeeld omdat zij onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt raakten. Dit onderdeel geldt voor in het verleden afgekochte beleggingsverzekeringen. Maar ook voor beleggingsverzekeringen die in de komende 5 jaar (tot januari 2016), onvrijwillig afgekocht moeten worden.


Meer over de Regeling beleggingsverzekeringen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik de beleggingskeuze voor mijn pensioen wijzigen?

U kunt een wijziging doorgeven via Mijn Aegon
Wanneer u inlogt op Mijn Aegon, gaat u naar Mijn Pensioen. U kiest dan voor het tabblad 'Beleggen'. Vervolgens kiest u voor 'Fondskeuze aanpassen'. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal vragen uw risicoprofiel bepaald. Daarna komt u vanzelf op het wijzigingsformulier. Dit formulier is passend gemaakt voor uw pensioenregeling en geeft de keuzemogelijkheden weer die u heeft. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt hu het formulier uitprinten en getekend naar ons toesturen. U mag het ondertekende formulier ook inscannen en ons toesturen via e-mail.

U vindt op https://www.aegon.nl/zakelijk/vermogensbeheer/fondsen informatie over alle beleggingsfondsen. U vindt informatie over uw specifieke beleggingsfondsen in Mijn Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik aanspraak maken op de coulanceregeling voor beleggingsverzekeringen?

Voor de regeling voor schrijnende gevallen geldt dat u zich aan moet melden. Dat kan via onze aanmeldmodule Aanmeldformulier Coulanceregeling.

Hier kunt u uw gegevens stap voor stap invullen. Ook vindt u hier een overzicht van de aanmeldingsvoorwaarden, zoals de voorwaarde dat u zich voor 1 november 2015 bij ons aan moet melden.

Meer informatie vind u op onze pagina beleggingsverzekeringen onderdeel coulanceregeling.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik heb een andere beleggingsverzekering, niet van Spaarbeleg. Gaat u ook iets voor mij doen?

Deze Regeling Spaarbeleg geldt alleen voor onderstaande twaalf beleggingsproducten van het voormalige Spaarbeleg
Deze producten kwamen van dezelfde aanbieder en de overlijdensrisicoverzekeringen daarin hadden eenzelfde structuur.

U komt in aanmerking voor deze regeling als u tussen 1 januari 1989 en 1 januari 1999 een van de volgende producten heeft gekocht bij Spaarbeleg:
 • Koersplan
 • Bonusplan
 • PremieSpaarplan
 • Spaareffect(vanaf 1988)
 • AOW-privéplan
 • Mixplan
 • Koopsom
 • Toekomstplan
 • Vermogensplan
 • Fiscaalvoordeelplan
 • Garantieplusplan
Heeft u een vraag over een ander product van Aegon of een van onze dochters? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads