Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Flankerend beleid

Lijfrente Sparen
Particulier Beleggen Regeling Beleggingsverzekeringen De Regeling Flankerend beleid

Aegon verbetert de regeling voor beleggingsverzekeringen en heeft aanvullende maatregelen genomen. Bij het invullen van het flankerend beleid heeft het ministerie van Financiën gevraagd de volgende uitgangspunten te hanteren:

 • De klant weet wat hij heeft
 • De klant weet wat hij krijgt
 • De klant is voor de toekomst beter af

Vragen over beleggingsverzekeringen

U kunt terecht op ons speciale telefoonnummer (088) 344 04 04. Ook kunt u ons mailen: sclovereenkomst@aegon.nl.

  De Aegon–regeling en het flankerend beleid hebben betrekking op beleggingverzekeringen die gesloten zijn voor 1 januari 2008. Wij leggen per onderdeel uit wat Aegon precies gaat doen.

  De klant weet wat hij heeft

  Het is van belang dat u begrijpelijk geïnformeerd wordt. Voor advies kunt u naar uw adviseur gaan. Heeft u geen adviseur meer of wordt u door de eigen adviseur niet voldoende geholpen? Aegon biedt dan de mogelijkheid voor een gratis advies door onze eigen medewerkers. Het onafhankelijk intermediair heeft bij de advisering over polissen die via dit intermediair tot stand zijn gekomen een eigen taak. Uw verzekeringsadviseur heeft de beschikking over alle benodigde klantinformatie & communicatie vanuit Aegon. De organisatie van tussenpersonen, AdFis, heeft haar leden opgeroepen om onafhankelijke adviezen over aanpassingen van bestaande producten aan te bieden zonder aanvullende kosten aan klanten in rekening te brengen. Aegon sluit zich bij deze oproep aan.

  Zelf snel inzicht

  Uw beleggingsverzekering is een langlopend contract. Het is belangrijk dat u regelmatig bekijkt of uw beleggingsverzekering nog goed aansluit op het doel waarvoor u deze heeft gesloten. Wij hebben daarom de Aegon Beleggingsverzekering Check ontwikkeld om u daarbij te helpen. Dit online hulpmiddel geeft u gerichte informatie over:

  • De mogelijkheden die u heeft om uw beleggingsverzekering aan te passen
  • De belangrijkste eigenschappen van uw beleggingsverzekering
  • Onze alternatieve producten voor als u wilt overstappen 

  De klant weet wat hij krijgt

  Aegon informeert al zijn klanten met een beleggingsverzekering of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Aegon heeft besloten het “best of class” advies van de Minister van Financiën op te volgen en stort, indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, de contante waarde van de tegemoetkoming in zijn geheel in uw polis. Als u een tegemoetkoming krijgt, dan ontvangt u een bevestiging van deze storting.

  De klant is voor de toekomst beter af

  Aegon heeft een aantal maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat u  verzekerd bent van een product met lage kosten. Daarnaast optimaliseren wij de communicatie zodat u precies weet waar u aan toe bent. We zetten deze maatregelen op een rij:

  • Aegon verlaagt vanaf 1 januari 2013 de kosten van beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 gesloten zijn naar 1,25% over de gemiddelde belegde waarde per jaar. Bij beleggingsverzekeringen met een gegarandeerde uitkering wordt het basis kostenpercentage van 1,25% met maximaal 0,65% verhoogd. Er is een aantal beleggingsverzekeringen waarbij het verlaagde kostenpercentage ingaat na een minimale looptijd van 10 jaar.
  • Voor beleggingsverzekeringen die tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2008 zijn gesloten worden de eventuele nog te verrekenen advieskosten niet meegenomen bij het bepalen van het maximale kostenniveau.
  • Kosten voor beleggen in Aegon fondsen worden meegenomen in het bepalen van het maximale kostenniveau. Kosten voor beleggen in externe fondsen worden separaat aan u doorberekend.
  • Heeft een beleggingsverzekering een belegde waarde boven €50.000,- , dan geldt vanaf dit bedrag een lager kostenpercentage van 0,5%, eventueel verhoogd met een opslag voor garanties.
  • Aegon zal waar mogelijk het beleid binnen fondsen aanpassen en/of overstappen naar indexfondsen, zodat klanten verzekerd zijn van een product met lagere kosten. Op 1 november 2013 wordt deze inspanning met de consumentenorganisaties geëvalueerd.  
  • De huidige beleggingsverzekering van klanten vergelijken wij met onze nieuwste producten die een vergelijkbaar risicoprofiel hebben: Aegon Verzekeren en Beleggen. Als uit de vergelijking blijkt dat u voor de toekomst beter uit bent als u nu overstapt naar dit product, biedt Aegon dit kosteloos aan. Mocht u, op basis van onze gegevens, door een dergelijke overstap er duidelijk op vooruit gaan, dan krijgt u hierover in 2012 een brief.
  • Aegon heeft onderzocht of klanten nog gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van een gegarandeerde uitkering op de einddatum. Dit was bij ruim 30.000 klanten het geval. Zij hebben hierover een brief ontvangen.  Heeft u zo’n brief ontvangen, dan kon u kosteloos overstappen naar een fonds met garantie.
  • Alle boetes bij het afkopen van de beleggingsverzekering zijn voor de gehele portefeuille afgeschaft. Bij nog 10 % van onze portefeuille zijn de eerste kosten over de gehele looptijd van de polis verdeeld. Bij dit deel van de portefeuille zullen bij afkoop alleen de nog te verrekenen eerste kosten in rekening gebracht worden. Aegon brengt bij afkoop van de overige beleggingsverzekeringen geen kosten in rekening.
  • Veel beleggingsverzekeringen hebben de mogelijkheid om (een deel van) de belegde waarde naar een ander beleggingsfonds te verplaatsen (het switchen). De Aegon -regeling biedt u de mogelijkheid om tot 1 januari 2014 gratis een switch doen. Bijvoorbeeld naar een fonds met minder risico. Dit is bovenop de afspraken die vanuit de polisvoorwaarden gelden. In de bijsluiter van de brief over de eventuele tegemoetkoming leest u hier meer over. Deze informatie staat ook in: toelichting regeling beleggingsverzekering.pdf. De afspraken over een gratis switch gelden niet voor de beleggingsverzekeringen van Aegon Van Nierop.
  • Klanten kunnen bij een aantal producten de risicodekking kosteloos aanpassen. Een klant kan bijvoorbeeld het verzekerd bedrag bij overlijden verlagen. Bij een gelijke premie is dan een groter deel van de premie beschikbaar om kapitaal mee op te bouwen. Een adviseur kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Belangrijk om te weten: zorg eerst voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering voordat de overlijdensdekking in de bestaande beleggingsverzekering wordt verlaagd. Dat voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

  Tot slot

  Aegon wil dat producten en diensten begrijpelijk zijn en aansluiten bij de wensen van de klant. Met andere woorden: dat het product eenvoudig uitlegbaar is en aan de verwachtingen voldoet. Alle Aegon -producten worden daarom getoetst door een speciale commissie (productgoedkeuringscommissie). Deze commissie gaat na of het belang van onze klanten voldoende geborgd is. Alleen als dat het geval is, komt een nieuw of aangepast product ook daadwerkelijk op de markt.