Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over Aegon Levensloop Beleggen

Met Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop spaart u fiscaal voordelig van uw bruto jaarsalaris.

Een Aegon Levensloop (Mix, Vrij of Profiel) Beleggen kan niet meer worden geopend. Aegon Beheerd Beleggen Levensloop kan alleen geopend worden als het saldo afkomstig is uit een waardeoverdracht. Dit betekent dat het saldo afkomstig moet zijn van een levenslooprekening bij een bank of verzekeraar. Voor het openen van een Aegon Beheerd Beleggen Levensloop neemt u contact op met onze klantenservice.

De overheid heeft bepaald dat de levensloopregeling op 31 december 2021 stopt. 

Hoe werkt Aegon Levensloop Profiel Beleggen?

Met Profiel Beleggen belegt u in twee beleggingsfondsen. U belegt in het Aegon Diversified Equity Fund II en het Aegon Diversified Bond Fund. Afhankelijk van het profiel waarmee u belegt, wordt uw storting verdeeld over deze fondsen. 

Hoe werkt Aegon Levensloop Vrij of Mix Beleggen?

Met Aegon Levensloop Vrij Beleggen bepaalt u zelf hoeveel u per fonds inlegt.  De binnenkomende stortingen op uw Aegon Levensloop Vrij Beleggen worden niet automatisch belegd. U regelt zelf alle aan- en verkopen via Mijn Aegon. 

Bij Aegon Levensloop Mix Beleggen heeft u zelf de verdeling van uw saldo over de fondsen gekozen. U heeft deze verdeling gemaakt door de fondsen waarin u wenst te beleggen een percentage toe te kennen. Uw binnenkomende stortingen worden dan volgens deze verdeling belegd. U kunt zelf uw mix aanpassen in Mijn Aegon. Hier zijn wel aan- en verkoopkosten aan verbonden.

De beschikbare fondsen bestaan uit negen index- en huisfondsen. Met deze fondsen hoeft u zich niet meer druk te maken over het aankopen van losse aandelen of obligaties.

Hoe werkt Aegon Beheerd Beleggen Levensloop? 

Bij Aegon Beheerd Beleggen Levensloop wordt er door onze experts voor u belegt. Wij beleggen volgens uw risicoprofiel.  

Uit welke fondsen kunt u kiezen?

Bij Aegon Levensloop (Mix en Vrij) Beleggen heeft u keuze uit 9 verschillende fondsen. Meer informatie over de fondsen:

 

Bij Aegon Levensloop Profiel Beleggen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop wordt er belegd in de fondsen: 

Kosten

Bekijk meer informatie over de kosten

Veranderingen in de levensloopregeling

Wat betekent dit voor u?

U kunt tot 31 december 2021 uw levenslooptegoed (in delen) opnemen. In delen (periodieke opname) is mogelijk als u een werkgever heeft. U kunt uw saldo opnemen wanneer u wilt. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Of een andere grote uitgave.

Lees verder

Altijd toegang tot uw producten via Mijn Aegon

Op Mijn Aegon beheert u 24/7 eenvoudig uw persoonlijke gegevens en uw producten in een veilige, online omgeving. Daarnaast download u direct alle belangrijke documenten

Direct inloggen Mijn Aegon

 

Download de Mijn Aegon app: snel toegang tot Mijn Aegon!

Altijd uw documenten zoals jaaroverzichten bij de hand? Of op ieder gewenst moment uw Aegon producten inzien? Met de Mijn Aegon app heeft u de regie zelf in handen. Download de Mijn Aegon app en ervaar het gemak.

  

Bezoekt u deze pagina via uw mobiel of tablet,  download de Mijn Aegon app via een link.

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wat zijn Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen voor producten?

Met deze producten bouwt u een bedrag op van uw bruto jaarsalaris
U kiest een bedrag dat u per maand wilt inleggen of voor een éénmalige storting. Bijvoorbeeld uw 13e maand. Uw werkgever houdt dit bedrag in op uw bruto maandsalaris en stort het op uw levensloopproduct bij Aegon Bank. Over uw inleg betaalt u nog geen loonbelasting.

U betaalt pas loonbelasting als u tegoed opneemt  
Wilt u geld opnemen? Dan keert uw werkgever het bedrag uit uw levensloopproduct bij Aegon Bank, aan u uit. Uw werkgever houdt op dit bedrag loonbelasting in.

U profiteert op dat moment van een heffingskorting voor elk jaar dat u op de rekening heeft ingelegd
Deze heffingskorting wordt sinds 1 januari 2012 niet meer opgebouwd. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur of uw werkgever.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe boek ik geld over tussen sparen en beleggen bij Aegon Levensloop en Aegon Lijfrente?

Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen deze rekeningen
De volgende informatie geldt voor overboeken tussen: 

 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Lijfrente Beleggen
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop 

U kunt het overboeken van saldo tussen uw rekeningen regelen via de klantenservice
Om het bedrag te laten over boeken stuurt een verzoek naar Aegon met vermelding van uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag. U kunt uw verzoek sturen via ons digitale  e-mail formulier

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de tegenrekening op mijn levensloopproduct bij Aegon Bank wijzigen?
U kunt de tegenrekeningen niet zelf wijzigen
Alleen uw werkgever kan een wijziging van de tegenrekening op uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop doorgeven.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank beëindigen?

U kunt uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop beëindigen:

 • Op elk moment ongeacht het werkgeversverband
 • Bij waardeoverdracht naar een pensioenregeling als de pensioenregeling dit toestaat
 • Bij waardeoverdracht naar een levensloopregeling bij een andere uitvoerder

De overheid heeft besloten dat op 31 december 2021 de levensloopregeling stopt
Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop eindigen daarom ook op deze datum.

Meer informatie over veranderingen in de levensloopregeling en over de opname van het levensloopsaldo vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank beëindigen?

U kunt uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop beëindigen:

 • Op elk moment ongeacht het werkgeversverband
 • Bij waardeoverdracht naar een pensioenregeling als de pensioenregeling dit toestaat
 • Bij waardeoverdracht naar een levensloopregeling bij een andere uitvoerder

De overheid heeft besloten dat op 31 december 2021 de levensloopregeling stopt
Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop eindigen daarom ook op deze datum.

Meer informatie over veranderingen in de levensloopregeling en over de opname van het levensloopsaldo vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Geef ik het tegoed van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op bij de belastingaangifte?

U hoeft het tegoed van uw levensloopproduct niet op te geven aan de Belastingdienst
Aegon geeft wel jaarlijks de hoogte van uw tegoed door aan uw werkgever. Dit is omdat uw werkgever een maximaal bedrag in uw levensloopregeling mag storten.

Het saldo van uw levensloopproduct wordt belast bij opname
U geeft dit bedrag dan op bij uw belastingaangifte onder Box 1.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik doen met het saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

U heeft verschillende mogelijkheden met het saldo van uw bestaande Aegon Levensloop <Sparen/Beleggen>

 • U kunt (een deel van) het saldo laten overboeken naar een Aegon Levensloop <Profiel Beleggen / Sparen>.
 • U kunt kiezen voor waardeoverdracht naar een levensloopproduct. Dit kan bij andere uitvoerder of naar uw Pensioenregeling als deze dat toelaat.
 • U kunt het saldo vrij opnemen.
 • U heeft de keuze om uw saldo van Aegon Levensloop <Sparen / Beleggen> op de rekening te laten staan tot uw AOW-leeftijd of uiterlijk tot 31/12/2021.
Meer informatie vindt u op www.aegon.nl/particulier/sparen/veranderingen-de-levensloopregeling en in de Veelgestelde vraag 'Hoe neem ik saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op?'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de kosten van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

Kosten Aegon Levensloop Beleggen
Bij aan- en verkoop van participaties brengt Aegon kosten in rekening. Dit percentage houden wij in op het aan- of verkoopbedrag. Daarnaast betaalt u per fonds een beheervergoeding en servicefee. De hoogte van de kosten kunnen wijzigen. De kosten vindt u op www.aegon.nl/particulier/beleggen/kosten-beleggen.

Kosten Aegon Levensloop Sparen
Heeft u in uw Aegon levensloop Sparen een deposito en wilt u deze tussentijds beëindigen? Dan betaalt u kosten voor het voortijdig beëindigen. Meer informatie over deze kosten en de berekening hiervan vindt u op www.aegon.nl/particulier/sparen/deposito-sparen/berekening-hoogte-opnamekosten/.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe neem ik saldo van mijn levensloopproduct bij Aegon Bank op?
U neemt geld op uit uw Aegon Levensloop Sparen of Aegon Levensloop Beleggen met een formulier 
U vindt deze formulieren op onze pagina 'Veelgebruikte formulieren' onder het kopje ‘Lijfrente en Pensioen'. U gebruikt deze formulieren voor de opname van een gedeelte of het gehele saldo. U e-mailt het formulier ingevuld en ondertekend aan Aegon via ons webformulier
 • Heeft u een werkgever? Dan gebruikt u het formulier ‘met werkgever’. Voor periodieke opname gebruikt u het 'Opnameformulier Verlof'.
 • Bent u langer dan zes maanden uit dienst bij uw werkgever? Dan kunt u alleen het gehele saldo ineens op nemen. U gebruikt hiervoor het opnameformulier 'zonder werkgever'. 
Op uw saldo wordt belasting ingehouden
 • Heeft u een werkgever? Dan verzorgt uw werkgever de uitkering. Uw werkgever kan u meer vertellen over de verwerkingstijd. 
 • Bent u uit dienst bij de werkgever? Dan verzorgt Aegon de uitkeringen.
Bij opname van het gehele saldo wordt de Aegon Levensloop beëindigd
Na de uitkering ontvangt u per post de uitkeringsspecificatie. Uw levensloop is na beëindigen nog twee jaar zichtbaar in Mijn Aegon en de Mijn Aegon app.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe sluit ik een deposito af op mijn spaarproduct bij Aegon Bank?

U opent een deposito via Mijn Aegon
Na het inloggen klikt u op de bestaande rekening waar u een deposito op wilt openen. Daarna gaat u naar tabblad 'Deposito openen'. Hier doorloopt u een aantal stappen waarbij u zelf het bedrag en een looptijd kiest. Het is belangrijk dat het saldo waarvoor u het deposito wilt openen op uw rekening staat. 

U kunt op uw rekening meerdere deposito's voor verschillende looptijden en bedragen afsluiten.

U ziet de rente voor de verschillende looptijden als u het deposito opent

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik mijn levensloopproduct bij Aegon Bank omzetten naar een pensioenregeling?

Overhevelen van levenslooptegoed naar een pensioenregeling mogelijk
Uw pensioenfonds bepaalt of het mogelijk is om uw Aegon Levensloop Sparen of uw Aegon Beheerd Beleggen Levensloop over te maken naar uw pensioenregeling. Deze informatie vindt u in uw pensioenreglement.

Voor storting van uw levensloopsaldo naar uw pensioenfonds geldt geen stortingsmaximum
Wel geldt voor dit saldo het opbouwmaximum van 210% van uw laatst verdiende bruto jaarsalaris.

U gebruikt hiervoor het formulier 'Waardeoverdracht naar nieuwe uitvoerder'
U vindt dit formulier op www.aegon.nl/particulier/pensioen bij de informatie over uw levensloopproduct. Ook de ontvangende partij moet het formulier invullen. U kunt het formulier sturen naar ons via ​www.aegon.nl/particulier/klantenservice/e-mail-sturen.

Wat kan ik storten op mijn levensloopproduct bij Aegon Bank?

U moet in loondienst zijn bij een werkgever om stortingen te kunnen doen
Uw werkgever mag per jaar maximaal 12% van uw laatste bruto jaarsalaris storten. In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen in uw levensloopregeling. Stortingen van rekeningnummers die anders zijn dan die van de werkgever worden teruggestort naar de rekening van herkomst. 

Waardeoverdracht van levensloopsaldo bij een andere uitvoerder kan wel
Hiervoor informeert u Aegon Bank en de overdragende uitvoerder zodat de waardeoverdracht in gang kan worden gezet.

Waar vind ik het saldo van mijn spaar-of beleggingsproduct bij Aegon Bank?

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 • Levensloop: Aegon Levensloop Sparen


Saldo Aegon Beleggen, Aegon Levensloop Beleggen en Aegon Lijfrente Beleggen inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads