Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Beleggen

Veelgestelde vragen
Wat is Aegon Beleggen?

Met Aegon Beleggen belegt u eenvoudig zelf
Dit doet u via uw Mijn Aegon-account. Tijdens het openen van de rekening doet u een kennis- en ervaringstoets. 

 • Bij Vrij Beleggen bepaalt u zelf in welke beleggingsfondsen u belegt en met welk bedrag u dat doet.
 • Bij Mix Beleggen stelt u zelf een beleggingsmix in. Alle binnenkomende stortingen worden direct belegd volgens de door u ingestelde mix.
 • Met Aegon Doelbeleggen belegt u via een vooraf afgesproken mix van fondsen en Lifecycle-beleggen.

De fondsen waaruit u kunt kiezen vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen.

Meer informatie gaat u naar:

Twijfelt u tussen sparen en beleggen?
Gaat u dan naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/u-twijfelt-tussen-sparen-beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat is fondsbeleggen?
Bij fondsbeleggen voegen veel mensen hun inleg bij elkaar in een fonds
Op die manier ontstaat er een grote pot geld. De fondsbeheerder gebruikt die pot met geld om op verschillende manieren voor deze mensen te beleggen. Zo kan er bijvoorbeeld tegelijkertijd in aandelen, obligaties en vastgoed worden belegd. Als u gaat fondsbeleggen, is een deel van die pot dus van u. Uw geld wordt dan automatisch op verschillende manieren belegt. Lees meer over fondsbeleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Betaal ik kosten voor beleggen bij Aegon Bank?

U betaalt kosten voor het beleggen met uw beleggingsproduct
Bij aan- en verkoop van beleggingen brengt Aegon 0,25% aan kosten in rekening. Dit percentage houden wij in op het aan- en verkoopbedrag. Daarnaast betaalt u per fonds een beheervergoeding en servicefee. Dit geldt voor Aegon Beleggen, Aegon Lijfrente Beleggen en Aegon Levensloop Beleggen.

Een overzicht van deze kosten vindt u via:

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik geld opnemen uit mijn beleggingsrekening?
U kunt bij uw geld als u belegt met een beleggingsrekening
De waarde van uw beleggingen kan uiteraard wel fluctueren. Daardoor kan het bedrag dat u op kunt nemen vanuit uw beleggingen, wisselend zijn.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Zit ik vast aan een vast bedrag per maand als ik beleg via de beleggingsrekening?
U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt
Heeft u bijvoorbeeld een duurdere maand of een financiële tegenvaller? Dan kunt u ervoor kiezen om minder of niets in te leggen. Heeft u een financiële meevaller of krijgt u vakantiegeld? Dan kunt u er voor kiezen om meer in te leggen. Dit noemen wij flexibel storten. U leest meer op www.aegon.nl/particulier/beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoeveel risico loop ik met beleggen bij Aegon?
Bij beleggen loopt u meer risico dan bij sparen
Dit komt doordat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Maar hierdoor maakt u ook kans op een hoger rendement. Zeker in verhouding tot de huidige lage spaarrentes.Twijfelt u tussen sparen of beleggen? Lees hier meer over de verschillen tussen sparen en beleggen.

Aegon gebruikt beleggingsfondsen wat het risico op waardedaling verkleint
Bij beleggingsfondsen wordt op verschillende manieren belegd door een fondsbeheerder. Dit maakt tegelijkertijd beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed mogelijk. Het risico op waardedaling is daardoor kleiner, dan wanneer u alleen in aandelen van een enkel bedrijf belegt. U kunt uw beleggingsrisico nog verder spreiden door uw inleg te verdelen over meerdere fondsen.

U kunt uw risico verder verkleinen door uw inleg over een lange tijd te spreiden
Fluctuaties in de waarde van uw beleggingen kunt u beter opvangen door te beleggen over een langere periode. Dit doet u door bijvoorbeeld elke maand bij te storten in plaats van eenmalig. Ook beleggen over een periode van 10 jaar of langer, vermindert het risico.

Wij raden u aan om alleen te beleggen met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft
Voor geld dat u op korte termijn nodig heeft, is een spaarpotje geschikter.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe beëindig ik mijn Aegon Beleggen?
Het is mogelijk om uw Aegon Beleggen te beëindigen
U verkoopt hiervoor uw participaties in Mijn Aegon. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze vindt u op www.aegon.nl/beleggen. Daarna verzoekt u om het beëindigen van uw Aegon Beleggen met een e-mail naar klantenservice@aegon.nl. Deze verzendt u vanaf uw bij Aegon bekende e-mailadres. Het saldo en de rente boeken wij naar uw tegenrekening.

Wat gebeurt er als uw Aegon Beleggen is beëindigd?
 • U ontvangt een bevestiging van het beëindigen van uw rekening per e-mail.
 • U ontvangt nog één jaaroverzicht na afloop van het jaar waarin u de rekening heeft beëindigd.
 • Uw Aegon Beleggen is na beëindiging nog twee jaar zichtbaar in Mijn Aegon en de Mijn Aegon app.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe doe ik een aan-of verkoop bij de beleggingsrekeningen van Aegon Bank?

Deze informatie geldt voor:

 • Aegon Beleggen
 • Aegon Lijfrente Beleggen
 • Aegon Levensloop Beleggen

U geeft een aan- en verkoopopdrachten in Mijn Aegon
Aan- en verkoopopdrachten worden alleen op handelsdagen uitgevoerd. Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. In weekenden en op feestdagen is de beurs gesloten, dit zijn géén handelsdagen. Ook hangt de duur van het verwerken van uw opdracht af van het moment waarop u deze invoert. Voor sommige fondsen kan een extra handelsdag gelden, omdat in een andere tijdszone wordt belegd. 

Voert u uw aan- verkoopopdracht voor 12:00 uur in? 
Dan verwerken wij uw opdracht tegen de slotkoers van deze handelsdag. De aan- of verkoop is de volgende dag rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.

Voert u uw aan- of verkoopopdracht na 12:00 uur in?
Dan verwerken wij uw opdracht tegen de slotkoers van de volgende handelsdag. De aan- of verkoop is de dag daarna rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening. Een opdracht op vrijdag na 12:00 uur wordt dus verwerkt tegen de slotkoers van maandag. En is dinsdag rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening bij Aegon.

Het is niet mogelijk aan- en verkoopopdrachten te geven via de Mijn Aegon app.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik beleggen bij Aegon Bank?

U kunt bij verschillende producten beleggen bij Aegon Bank
U kunt kiezen tussen de beleggingsmethodes Vrij Beleggen en Mix Beleggen. Bij Aegon Lijfrente Beleggen en Aegon Levensloop Beleggen kunt u daarnaast ook nog kiezen voor Profiel Beleggen. Als u (een gedeelte van uw) tegoed wilt overboeken naar een andere beleggingsvariant, is dit mogelijk. U krijgt wel een nieuw rekeningnummer.

Vrij Beleggen
U vult eerst een kennis-en ervaringstoets in om te kijken in hoeverre beleggen bij u past. U bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen u belegt en voor hoeveel geld u dat doet.

Mix Beleggen
U vult ook hier eerst een kennis-en ervaringstoets in om te kijken in hoeverre beleggen bij u past. U stelt vervolgens zelf een beleggingsmix in. Alle binnenkomende stortingen worden direct belegd volgens de door u ingestelde mix.

Profiel beleggen is alleen mogelijk bij Aegon Lijfrente Beleggen en Aegon Levensloop Beleggen
U vult ook hier een kennis-en ervaringstoets in en uw risicoprofiel wordt bepaald. U kunt dan beleggen volgens dit risicoprofiel en alle risicoprofielen waar u minder risico loopt. Binnenkomende stortingen beleggen wij direct volgens uw gekozen profiel.

Meer informatie over beleggen bij Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Uit welke beleggingsfondsen kan ik kiezen bij Aegon Bank?

Bij Aegon Bank belegt u via Aegon Beleggen, Aegon Lijfrente Beleggen en Aegon Levensloop Beleggen

 • U  kunt beleggen met uw beleggingsproduct in zakelijke waarden:
  • Aegon Wereldwijd Vastgoed Fonds 
  • Aegon Wereld Index Aandelen Fonds
  • Aegon Europa Index Aandelen Fonds
  • Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds
  • Aegon Diversified Equity Fund II
 • In vastrentende waarden: AEGON Diversified Bond Fund
 • In obligaties: Aegon Europees Obligatie Fonds (huisfonds)
 • Een fonds dat het beleggen in obligaties combineert met zakelijke waarden:
  • Aegon Wereldwijd Mix Fonds (huisfonds)
  • Aegon Garantie Click 90 Fonds II (huisfonds)
Bij beleggingsmethode Profiel Beleggen bestaat een profiel uit twee fondsen
De verdeling van het profiel zorgt ervoor dat u meer of minder risico loopt. Voor meer informatie over risicoprofielen gaat u naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/risicoprofielen. De fondsen beschikbaar bij Profiel Beleggen:
 • AEGON Diversified Bond Fund
 • AEGON Diversified Equity Fund II.
Bij de beschikbare fondsen staan index- en huisfondsen
Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die als doel hebben hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde beursindex. Portefeuillemanagers van Aegon beheren de huisfondsen. Dit doen zij met als doel de waarde van de beleggingen meer te laten stijgen dan de beursindex. Het dividend van het huisfonds wordt voor u herbelegd in de vorm van extra participaties.

Meer informatie over de actuele koersen vindt u op: https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat is de kennis-en ervaringstoets bij Aegon Bank?

De kennis- en ervaringstoets nemen wij af om vast te stellen of dit product bij u past
U kunt het product alleen openen als u deze toets invult. Het is niet mogelijk om de toets over te slaan. Wij vragen u in twee gevallen om een kennis- en ervaringstoets in te vullen.

U opent een beleggingsproduct en vult de toets in
Op basis van deze toets bepaalt u of beleggen bij u past. Na het invullen van de vragen, klikt u op verder om te zien wat de uitkomst van deze toets is. Krijgt u een groen kruis dan heeft u voldoende kennis en ervaring om te beleggen. Bij een rood kruis heeft u onvoldoende kennis en ervaring om te beleggen.

Meer informatie over Aegon Vrij Beleggen en Aegon Mix Beleggen.
Meer informatie over Aegon Lijfrente Vrij Beleggen, Aegon Lijfrente Mix Beleggen en Aegon Lijfrente Profiel Beleggen.

U opent een Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Uitkeren zonder advies
Via deze toets, stellen wij vast of u voldoende kennis en ervaring heeft, om het product zonder advies te openen. Wanneer uit de toets blijkt dat u onvoldoende kennis en ervaring heeft, verwijzen wij u naar de adviseur.

Meer informatie over Aegon Lijfrente Sparen.
Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Hoe hoog is de dividenduitkering van Aegon Bank en betaal ik ook dividendbelasting?

Ieder jaar berekenen wij of wij dividend aan u kunnen uitkeren 
Wij keren één keer per jaar dividend uit. Meestal is dit rond mei. De hoogte van de dividenduitkering verschilt per fonds. Voor de dividenduitkering per fonds gaat u naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen. U vindt het document 'Dividenduitkering' bij de downloads.

Wij herbeleggen uw uitgekeerde dividend in de fondsen 
De wet verplicht ons om 15% belasting over het dividend in te houden. Dit bedrag betalen wij aan de Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft beleggen wij opnieuw voor u in het fonds waarvoor het dividend is uitgekeerd.

U vindt de dividendstorting op uw rekeningoverzicht in Mijn Aegon
Deze storting staat bij 'Bij- en afschrijvingen' onder het tabblad 'Overboeken'. Daarna ziet u onder het tabblad 'Beleggingsopdrachten' voor hetzelfde bedrag een aankoop van participaties. 

Uw jaaroverzicht plaatsen wij jaarlijks in januari in Mijn Aegon 
Hierop staat onder andere het bedrag dat u aan dividendbelasting heeft betaald. Dit bedrag neemt u mee bij uw belastingaangifte over 2016. Meer informatie vindt u www.belastingdienst.nl.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/dividend-en-beleggen-hoe-werkt-dat.

Kan ik geld opnemen uit mijn beleggingsrekening?

U kunt bij uw geld als u belegt met een beleggingsrekening
De waarde van uw beleggingen kan uiteraard wel fluctueren. Daardoor kan het bedrag dat u op kunt nemen vanuit uw beleggingen, wisselend zijn.
Staat uw vraag er niet tussen?