Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Beleggen

Veelgestelde vragen
Wat is Aegon Beleggen?

Met Aegon Beleggen belegt u eenvoudig zelf
Dit doet u via uw Mijn Aegon-account. Tijdens het openen van de rekening doet u een kennis- en ervaringstoets. 

 • Bij Vrij Beleggen bepaalt u zelf in welke beleggingsfondsen u belegt en met welk bedrag u dat doet.
 • Bij Mix Beleggen stelt u zelf een beleggingsmix in. Alle binnenkomende stortingen worden direct belegd volgens de door u ingestelde mix.
 • Met Aegon Doelbeleggen belegt u via een vooraf afgesproken mix van fondsen en Lifecycle-beleggen.

De fondsen waaruit u kunt kiezen vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen.

Meer informatie gaat u naar:

Twijfelt u tussen sparen en beleggen?
Gaat u dan naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/u-twijfelt-tussen-sparen-beleggen.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Betaal ik kosten voor beleggen bij Aegon Bank?

Een overzicht van de kosten van onze huidige beleggingsproducten vindt u op onze website
U vindt deze op de pagina's:

Binnenkort wordt Aegon Beheerd Beleggen geïntroduceerd
De kosten van Aegon Beheerd Beleggen zijn:
 • Een vaste servicevergoeding van €30,-, inclusief btw, per beleggingsrekening per jaar. Dit is een vaste servicevergoeding die elk kwartaal achteraf wordt verrekend. In 2018 is dit €0, in 2019 €15 en vanaf 2020 €30 per jaar.
 • Een beheervergoeding van 0,35% inclusief btw over het belegd vermogen per jaar. Dit is een variabele vergoeding die afhankelijk is van de omvang van het belegd vermogen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal achteraf verrekend.
 • De fondskosten zijn afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor u is belegd:
  • Aegon Diversified Equity Fund II 0,18% per jaar           
  • Aegon Diversified Bond Fund 0,20% per jaar
Meer informatie over onze huidige beleggingsproducten en Aegon Beheerd Beleggen vindt u in de Verschillenoverzichten:

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Zit ik vast aan een vast bedrag per maand als ik beleg via de beleggingsrekening?
U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt
Heeft u bijvoorbeeld een duurdere maand of een financiële tegenvaller? Dan kunt u ervoor kiezen om minder of niets in te leggen. Heeft u een financiële meevaller of krijgt u vakantiegeld? Dan kunt u er voor kiezen om meer in te leggen. Dit noemen wij flexibel storten. 

Stort u minder dan € 50,- op uw Aegon beleggingsrekening?
Wij voegen deze storting toe aan de liquide middelen op uw Aegon beleggingsrekening. Wij gaan over tot beleggen als:
 • uw saldo op de Aegon beleggingsrekening meer dan € 50,- bedraagt én
 • dit saldo groter is dan de liquide middelen die wij moeten aanhouden binnen uw portefeuille.
   

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoeveel risico loop ik met beleggen bij Aegon?
Bij beleggen loopt u meer risico dan bij sparen
Dit komt doordat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Maar hierdoor maakt u ook kans op een hoger rendement. Zeker in verhouding tot de huidige lage spaarrentes.Twijfelt u tussen sparen of beleggen? Lees hier meer over de verschillen tussen sparen en beleggen.

Aegon gebruikt beleggingsfondsen wat het risico op waardedaling verkleint
Bij beleggingsfondsen wordt op verschillende manieren belegd door een fondsbeheerder. Dit maakt tegelijkertijd beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed mogelijk. Het risico op waardedaling is daardoor kleiner, dan wanneer u alleen in aandelen van een enkel bedrijf belegt. U kunt uw beleggingsrisico nog verder spreiden door uw inleg te verdelen over meerdere fondsen.

U kunt uw risico verder verkleinen door uw inleg over een lange tijd te spreiden
Fluctuaties in de waarde van uw beleggingen kunt u beter opvangen door te beleggen over een langere periode. Dit doet u door bijvoorbeeld elke maand bij te storten in plaats van eenmalig. Ook beleggen over een periode van 10 jaar of langer, vermindert het risico.

Wij raden u aan om alleen te beleggen met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft
Voor geld dat u op korte termijn nodig heeft, is een spaarpotje geschikter.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe beëindig ik mijn Aegon Beleggen?
Het is mogelijk om uw Aegon Beleggen te beëindigen
U verkoopt hiervoor uw participaties in Mijn Aegon. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Daarna stuurt u een e-mail naar ons via dit webformulier met het verzoek om uw Aegon Beleggen te beëindigen. Hierin vermeldt u uw tegenrekening. Deze verzendt u vanaf uw bij Aegon bekende e-mailadres. Het saldo en de rente boeken wij naar uw tegenrekening.

Wat gebeurt er als uw Aegon Beleggen is beëindigd?
 • U ontvangt een bevestiging van het beëindigen van uw rekening per e-mail.
 • U ontvangt nog één jaaroverzicht na afloop van het jaar waarin u de rekening heeft beëindigd.
 • Uw Aegon Beleggen is na beëindigen nog twee jaar zichtbaar in Mijn Aegon en de Mijn Aegon app.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe doe ik een aan- of verkoop bij de beleggingsrekeningen van Aegon Bank?

U voert een aan- of verkoopopdracht uit in Mijn Aegon
U gaat hiervoor in uw rekening naar het tabblad ‘Beleggingsopdrachten’.

Aan- en verkoopopdrachten worden alleen op handelsdagen uitgevoerd
Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. In weekenden en op feestdagen is de beurs gesloten.

 • Een opdracht voor 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. De opdracht is de volgende dag rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.
 • Een opdracht na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. De opdracht is de dag daarna rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.


Is uw Aegon Beleggen al omgezet naar Aegon Beheerd Beleggen?
Dan kunt u zelf geen aankoopopdrachten geven. Dit doen experts voor u op basis van uw risicoprofiel.

Wilt u participaties verkopen?
U kunt tijdelijk geen verkoopopdrachten geven bij Aegon Beheerd Beleggen. Wij laten het u weten als dit weer mogelijk is. 
Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop zijn rekeningen in Box 1 waarvan het saldo niet vrij opneembaar is. Bij deze rekeningen kunt u zelf geen verkoopopdrachten geven.

Is uw rekening nog niet omgezet naar Aegon Beheerd Beleggen?
Uw rekening wordt uiterlijk eind december Aegon Beheerd Beleggen. 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

In welke beleggingsfondsen belegt Aegon Bank?
Aegon Bank belegt voor u in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund en het Aegon Diversified Equity Fund II.

Meer informatie over de actuele koersen vindt u op: https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

​Waarom moeten wij uw beleggingsprofiel vaststellen bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen geschikt is voor u
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij uw persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor u volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat u ons correcte en actuele informatie verstrekt.  

Heeft u een beleggingsrekening op twee namen?
De vragenlijst kan door één rekeninghouder worden ingevuld. U vult de vragenlijst in met uw eigen kennis en ervaring. Voor het beantwoorden van de vragen over uw risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie gaat u wel uit van u samen. Omdat wel beide rekeninghouders akkoord moeten geven voor het belegginsprofiel, nemen wij hiervoor contact op met uw mederekeninghouder.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe hoog is de dividenduitkering van Aegon Bank en betaal ik ook dividendbelasting?

Ieder jaar berekenen wij of wij dividend aan u kunnen uitkeren 
Wij keren één keer per jaar dividend uit. Meestal is dit rond mei. De hoogte van de dividenduitkering verschilt per fonds. Voor de dividenduitkering per fonds gaat u naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen. U vindt het document 'Dividenduitkering' bij de downloads.

Wij herbeleggen uw uitgekeerde dividend in de fondsen 
De wet verplicht ons om 15% belasting over het dividend in te houden. Dit bedrag betalen wij aan de Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft beleggen wij opnieuw voor u in het fonds waarvoor het dividend is uitgekeerd.

U vindt de dividendstorting op uw rekeningoverzicht in Mijn Aegon
Deze storting staat bij 'Bij- en afschrijvingen' onder het tabblad 'Overboeken'. Daarna ziet u onder het tabblad 'Beleggingsopdrachten' voor hetzelfde bedrag een aankoop van participaties. 

Uw jaaroverzicht plaatsen wij jaarlijks in januari in Mijn Aegon 
Hierop staat onder andere het bedrag dat u aan dividendbelasting heeft betaald. Dit bedrag neemt u mee bij uw belastingaangifte over 2016. Meer informatie vindt u www.belastingdienst.nl.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/dividend-en-beleggen-hoe-werkt-dat.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?