Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Uw huis staat ‘onder water’

Afwachten, extra aflossen of een andere hypotheek?

Door een terugval van de huizenprijzen kan de waarde van uw huis lager zijn dan uw lening. Als dat zo is, staat uw huis ‘onder water’. Blijft u in uw huis wonen en u betaalt iedere maand netjes uw hypotheeklasten? Dan is er niets aan de hand. Maar wilt u uw huis verkopen? Dan speelt het wel een grote rol. Want dan hebt u een restschuld. De hypotheekverstrekker moet dan toestemming geven voor de verkoop.  Als klant van Aegon kunt u de restschuld meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden en die zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Neem vóór de verkoop contact op met uw adviseur. Uw hypotheekadviseur berekent wat in uw situatie mogelijk is.

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze restschuld.

Het is verstandig om een restschuld te voorkomen. U kunt de kans op een restschuld op een aantal manieren verkleinen.

Manieren om uw restschuld te verkleinen

Los extra af op uw lening 

U lost eenmalig een flink bedrag af op uw lening. Dat kan bijvoorbeeld met uw spaargeld, met geld uit een erfenis of van een schenking. Hierdoor neemt uw hypotheekschuld af en betaalt u per maand minder rente. Houd wel rekening met eventuele aflossingskosten als u meer dan 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag aflost. Lost u af op het moment dat uw vaste rentepercentage afloopt? Dan betaalt u bij Aegon geen aflossingskosten.  

Staat uw huis daadwerkelijk onder water? Dan mag u als Aegonklant zonder aflossingskosten aflossen tot aan de actuele WOZ-waarde van uw koopwoning. Lees meer over (extra) aflossen.

Zet uw hypotheek om naar een andere hypotheekvorm

Heeft u nu (deels) een aflossingsvrije hypotheek? Dan kunt u deze omzetten naar een andere hypotheekvorm waarbij u wel aflost. Bijvoorbeeld naar een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Stort een extra bedrag in uw (bank)spaarhypotheek

Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan kunt u beter extra geld storten in uw polis of op uw geblokkeerde bankrekening. Dit is verstandiger dan uw lening verkleinen. In deze producten ontvangt u immers een aantrekkelijke rentevergoeding op uw spaargeld. Extra geld storten kan echter niet onbeperkt. Bespreek dit met uw adviseur.

Spaar om later af te lossen

U spaart op een spaarrekening. Voordelen: U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt, op welk moment en hoe vaak. Met de opgebouwde waarde lost u af wanneer het u uitkomt. Daarnaast behoudt u altijd de mogelijkheid om het geld voor andere zaken te gebruiken. Nadelen: u betaalt boven een spaarbedrag van ruim € 21.000 inkomstenbelasting. En de lasten van uw hypotheekrente worden pas lager op het moment dat u uw spaargeld gebruikt om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

 Schenking van uw ouders

Jaarlijks mag u van uw ouders maximaal € 5.304,- belastingvrij ontvangen. Ben u tussen de 18 en 40 jaar? Dan mogen uw ouders dit bedrag eenmalig verhogen tot €53.016,-. U moet dit bedrag dan wel gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.

Waar moet u rekening mee houden?

subhome header placeholder

Bespreek met uw hypotheekadviseur welke oplossing voor u het meest gunstig is. Dit is in elk geval belangrijk:

  • Hoe lang blijft u nog in uw huis wonen?

Als u van plan bent nog lang in uw huis te blijven wonen, lost het probleem zich misschien vanzelf op. De waarde van uw huis kan immers weer stijgen. 

  • Hoeveel geld kunt u missen?

Extra aflossen betekent ook een extra uitgave. Kunt u dat geld missen? U zult met uw adviseur een balans moeten vinden tussen extra aflossen en geld overhouden voor andere zaken.

  • Wat is de rentestand?

Als de spaarrente laag is en de hypotheekrente relatief hoog, kan het financieel aantrekkelijk zijn om extra af te lossen. U ontvangt dan immers minder rente op uw spaarrekening, dan wat u moet betalen voor uw lening. Is de situatie andersom? Dan kan het gunstiger zijn om juist te sparen. Bespreek met uw adviseur wat gunstig is voor u. 

Meer weten?

Bent u klant van Aegon en wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Log dan in op Mijn Aegon

Laat u adviseren over de beste keuze

Wilt u uw hypotheek wijzigen? Dan heeft dit vaak een grote impact op uw financiële situatie. We vinden het belangrijk dat u zo een financiële beslissing bewust maakt. Daarom kunt u sommige wijzigingen alleen door laten voeren via een bemiddelaar. U bent in dat geval dan bemiddelingsplichtig. Bijvoorbeeld bij rentemiddeling breekt u uw hypotheekovereenkomst tussentijds open. U kunt  hierdoor de rente en rentevast periode aanpassen met als doel om uw maandlasten te verlagen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om uw maandlasten te verlagen. Mogelijkheden die misschien beter bij uw situatie passen. Met een bemiddelaar bent u van alle mogelijkheden op de hoogte. Kunt u goed geïnformeerd een keuze maken en weet u precies welke gevolgen dit heeft voor uw financiële situatie. 

Bekijk nu de bespreekmogelijkheden