Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Betalingsvragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Hoe wijzig ik het rekeningnummer waarmee ik mijn Aegon product betaal?
U wijzigt zelf uw rekeningnummer in Mijn Aegon voor uw levens- of schadeverzekering
U kiest in het blauwe menu links voor Mijn Gegevens. De optie staat op de pagina Mijn Gegevens onder het kopje 'Betaalgegevens'.

U kunt uw rekeningnummer ook wijzigen met het machtigingsformulier
Dit kan voor alle producten waarvoor een incasso mogelijk is. U downloadt hiervoor het machtigingsformulier van onze website. 
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier passen wij uw rekeningnummer aan. Heeft u ook een actief bouwdepot? Wij vragen u dan om op het machtigingsformulier aan te geven of de tegenrekening hiervan ook aangepast moet worden. 

Het ingevulde machtigingsformulier stuurt u per e-mail of per post naar Aegon
U scant het ingevulde machtigingsformulier in en mailt het naar betalingen@aegon.nl. Een goed leesbare foto e-mailen mag ook. Per post verzendt u het formulier naar:

Aegon Nederland N.V.
FS Financieel Beheer
Antwoordnummer 6500
8900 RA Leeuwarden

Het kan zijn dat er nog één termijn van uw oude rekening wordt geïncasseerd 
De eerstvolgende periode incasseren wij uw premie of inleg automatisch van het nieuwe incassonummer.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik heb een betalingsachterstand op mijn levensverzekering. Wat kan ik doen?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op
Ons telefoonnummer is (058) 244 38 43. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.
U kunt ook een e-mail sturen naar betaalafspraak@aegon.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

U kunt uw betalingen inzien via Mijn Aegon
U ziet dan ook welke bedragen nog openstaan. Deze kunt u dan betalen. Dit kan via 'Mijn Betalingen'. Bij een openstaande vordering, is er een rode button ‘Betalen’. Als u klikt op deze button, vindt u alle rekeningnummers die u nodig heeft om een betaling te doen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik de rekeninghouder bij Aegon Bank aanpassen?
U kunt een wijziging van de rekeninghouder per e-mail of per post doorgeven
Per e-mail scant u de benodigde documenten in en voegt u deze toe als bijlage. Per post stuurt u de documenten naar:
Aegon Bank N.V.
Postbus 35
8900 AA Leeuwarden

Welke gegevens hebben wij nodig?
Als u de tweede rekeninghouder wilt verwijderen:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de tweede rekeninghouder 
 • Een kopie voor-en achterkant van het identiteitsbewijs van de tweede rekeninghouder. Van een paspoort ontvangen wij graag een kopie van de voor-en achterkant van het verharde middenstuk.


Als u een meerderjarige rekeninghouder wilt toevoegen:
 • Uw rekeningnummer bij Aegon
 • Een ondertekend verzoek van de huidige én de nieuwe rekeninghouder
 • Een kopie van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs van de huidige én de nieuwe rekeninghouder. Van een paspoort ontvangen wij graag een kopie van de voor-en achterkant van het verharde middenstuk.
 • Een kopie bankafschrift van een gezamenlijke rekening van de huidige en nieuwe rekeninghouder. Het afschrift mag maximaal drie maanden oud zijn. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.


Bovenstaande geldt voor Aegon Sparen en Aegon Beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik via automatische incasso betalen?

U wijzigt zelf de betaalwijze via Mijn Aegon voor uw levensverzekering of schadeverzekering
In uw Mijn Aegon account kiest u in het blauwe menu links voor 'Mijn Gegevens'. De optie staat op de pagina 'Mijn Gegevens' bij het kopje 'Betaalgegevens'.

U kunt ook het formulier "Machtiging automatische incasso" gebruiken
Dit kan voor alle producten waarvoor een incasso mogelijk is. U print het formulier 'Machtiging automatische incasso' en vult deze in. Na ondertekening stuurt u deze per e-mail naar Aegon.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een brief te sturen
In uw brief noteert u de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Het polisnummer waarvoor u een automatische incasso wilt
 • Het rekeningnummer waar wij de betaling van kunnen afschrijven
 • Uw handtekening

U kunt uw brief inscannen of fotograferen en per e-mail verzenden of per post versturen naar:
Aegon N.V.
Postbus 23001
8900 MB Leeuwarden

Na ontvangst van het formulier of uw brief voeren wij de wijziging uit
De eerstvolgende periode incasseren wij uw premie of inleg dan automatisch van uw juiste rekeningnummer.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

Uw kunt uw premie op verschillende manieren betalen
Dit kan:

 • Via een automatische afschrijving: u machtigt Aegon om het juiste bedrag op het moment van premiebetaling van uw rekening af te schrijven. Hiervoor vult u een machtigingsformulier in. Bent u het niet eens met een afboeking? Binnen 56 dagen kunt u deze terugdraaien via uw bank. 
 • Met een acceptgiro:  deze ontvangt u vlak voor het moment dat u de premie van uw verzekering moet betalen. De acceptgirokaart levert u getekend in bij uw bank. 
 • Met een AcceptEmail: hiermee betaalt u uw premie via iDEAL. Deze ontvangt u vlak voor het moment dat de premie van de verzekering betaald moet worden. 
 • Met een periodieke overboeking: u machtigt uw bank om iedere maand automatisch de verschuldigde premie aan Aegon over te boeken. Stopt uw verzekering of wijzigt de premie? Dan zet u zelf de periodieke overboeking stop of wijzigt u het bedrag via uw bank.


U wijzigt uw betaalwijze voor uw levensverzekering of schadeverzekering zelf via Mijn Aegon
U kiest hiervoor in het blauwe menu links in Mijn Aegon voor 'Mijn Gegevens'. De optie om uw betaalwijze te wijzigen staat op de pagina 'Mijn Gegevens' bij het kopje 'Betaalgegevens'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer staat het geld van een uitbetaling uit het bouwdepot via de app op mijn rekening?
Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur na het indienen via de app het geld op uw rekening
Om iets uit uw bouwdepot te laten uitbetalen, is een factuur of aankoopbon nodig. Het is ook belangrijk dat uw naam op de rekening staat en wij dit goed leesbaar ontvangen. Wij betalen niet uit op basis van een offerte of orderbevestiging. Vergeet niet uw handtekening op het document te zetten voordat u de foto maakt.

Rechtstreeks uitbetalen aan de leverancier kan via het online declaratieformulier
Wilt u dat we rechtstreeks betalen aan de aannemer of leverancier? Gebruik hiervoor het online declaratieformulier op Bouwdepot Aegon Hypotheken.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welk IBAN gebruikt Aegon voor uitbetalingen vanuit het bouwdepot via de app?
Alle uitbetalingen van declaraties via de app, maken wij over naar uw eigen IBAN
Het bedrag dat u declareert via de app, ontvangt u op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven in de ondertekende hypotheekofferte. U levert een goed leesbare kopie van de rekening of aankoopbon aan. Zet uw handtekening op de rekening.

Rechtstreeks uitbetalen aan de leverancier kan via het online declaratieformulier
Wilt u dat we rechtstreeks betalen aan de aannemer of leverancier? Gebruik hiervoor het online declaratieformulier op Bouwdepot Aegon Hypotheken.​

U kunt uw bankrekeningnummer waar wij naar uitbetalen, wijzigen via ons declaratieformulier
Op het declaratieformulier geeft u schriftelijk aan wat het nieuwe bankrekeningnummer is. Nadat wij dit formulier ingevuld en ondertekend terug hebben ontvangen, passen wij uw rekeningnummer aan. U kun dit ook aan ons doorgeven door een machtigingsformulier naar ons op te sturen. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik heb sinds eind vorig jaar een hypotheek bij Aegon maar heb nog geen betaling gedaan. Moet ik iets opgeven in mijn belastingaangifte?
De belastingaangifte gaat over 2015. Heeft u in 2015 geen betalingen gedaan? Dan hoeft u dat ook niet in uw aangifte in te vullen. Uw hypotheekschuld op het moment van passeren bij de notaris moet u zelf nog invullen. De hypotheekschuld op 31-12-2015 is in veel gevallen vooringevuld in uw aangifte.

U heeft onterecht een mail van ons gekregen dat er een jaaroverzicht voor u klaar staat in Mijn Aegon. Onze excuses hiervoor.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.