Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

4 dingen die u moet weten over de belasting in 2017

Er staat dit jaar veel te gebeuren op het gebied van belastingen. We hebben de 4 belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

 1. De AOW-leeftijd gaat weer omhoog
 2. De belasting over uw vermogen gaat op de schop
 3. De jubelton keert terug
 4. Hoge inkomens krijgen in 2017 weer iets minder belastingvoordeel voor de eigen woning 

De AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2017 65 jaar en 9 maanden. U betaalt dus 9 maanden langer premie dan vroeger. En uw AOW gaat pas 9 maanden later in. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen. Zo kunt u de ouderenkorting pas krijgen vanaf het moment dat uw AOW ingaat. Gaat uw pensioen in 2017 in? En is uw ouderdomspensioen lager dan € 467,89 per jaar? Dan mag uw pensioenuitvoerder uw pensioen afkopen. U kunt de afkoop uitstellen tot na uw AOW-datum. Dit kan voordelig zijn als u bijvoorbeeld een WW-uitkering of toeslagen ontvangt. 

De belasting over uw vermogen gaat op de schop

Heeft u meer dan €25.000,- aan spaargeld en ander vermogen? Tot 2017 betaalde u daar 1,2% belasting over. Alles onder deze grens viel onder het zogenaamde heffingsvrije vermogen. In 2017 is dit percentage vervangen door 3 vermogensschijven. Voor elke schijf geldt een hoger percentage. Dus hoe meer vermogen u heeft, hoe meer belasting u moet betalen.

Zo werkt het nieuwe systeem

In de tabel hieronder ziet u hoe het werkt. 

 

Schijf Uw vermogen (€) De hefing die u betaalt
0 0 - 25.000 0%
1e 25.000 - 100.000 0,861%
2e 100.000 - 1 miljoen 1,38%
3e  > 1 miljoen  1,617%

 

2 tips om slim te besparen

Verdeel uw vermogen

Heeft u samen met uw fiscale partner een vermogen dat groter is dan € 150.000? Dan kan het slim zijn om dit vermogen in uw aangifte inkomstenbelasting te splitsen. U betaalt dan minder belasting. In uw voorlopige aangifte over 2017 kunt u uw vermogen alvast verdelen met uw fiscale partner.

Verlaag uw bezittingen

Zit u boven het heffingsvrije vermogen? Dan kan het interessant zijn om uw zorgpremie een jaar vooruit te betalen. Zo verlaagt u uw bezittingen. En betaalt u dus minder belasting. Betaal de premie wel vóór 1 januari van het komende jaar. De Belastingdienst gaat namelijk uit van uw vermogen op die datum. 

De jubelton keert terug

In 2013 en 2014 hebben veel mensen geprofiteerd van de jubelton. Zo werd de € 100.000,- genoemd die ouders hun kinderen in 2013 en 2014 belastingvrij mochten schenken voor de eigen woning. Dit jaar keert de jubelton terug. En het gaat dit keer niet om een tijdelijke maar om een permanente regeling. Wilt u gebruik maken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar
 • U gebruikt de schenking voor: 
  • het kopen, verbouwen of onderhouden van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van erfpacht

Goed om te weten: er is een overgangsregeling als u in 2015 of 2016 of vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hoge inkomens krijgen in 2017 weer iets minder belastingvoordeel voor de eigen woning

Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? En heeft u een eigen woning waarvoor u hypotheekrente betaalt? Dan kunt u deze rente niet meer aftrekken tegen 52%. Elk jaar gaat het belastingtarief waarvoor u uw kosten eigen woning mag aftrekken namelijk met 0,5% omlaag. In 2017 is het tarief voor die aftrekbare kosten nog maar 50%. Wat betekent dit precies voor u? Als u in de hoogste belastingschijf valt, wordt uw eigenwoningforfait in 2017 belast met 52%. Uw kosten eigen woning, waaronder de hypotheekrente, zijn daarentegen aftrekbaar voor slechts 50%.