Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen Verzekeren

Hoe kan het dat de premie die ik voor mijn arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering heb betaald niet overeenkomt met het bedrag op mijn jaaroverzicht?

Dat deze bedragen niet overeenkomen kan een aantal oorzaken hebben

 • Is op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) een eenmalige ongevallenuitkering verzekerd? 
​Dan is uw premie niet volledig aftrekbaar. Op  uw polis kunt u nalezen of u een eenmalige uitkering krijgt als u overlijdt of blijvend invalide raakt door een ongeval.
 • Heeft u een woonlastenverzekering en bent u zowel voor arbeidsongeschiktheid als voor werkloosheid verzekerd?
Dan kunt u alleen de premie voor de rubriek arbeidsongeschiktheid als aftrekpost gebruiken voor uw belastingaangifte. De premie voor de rubriek werkloosheid kunt u niet als aftrekpost gebruiken.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?
In het verzendschema op Aegon.nl ziet u wanneer uw jaaroverzicht beschikbaar is
Ook ziet u in dit verzendschema of u het jaaroverzicht van uw product via Mijn Aegon of per post ontvangt. 

Is uw jaaroverzicht beschikbaar in Mijn Aegon?
 • U vindt uw jaaroverzicht in Mijn Aegon via de optie 'Jaaroverzicht en mijn documenten'. Deze optie staat in het menu aan de linkerkant. U kunt het jaaroverzicht opslaan of printen. 
 • In de Mijn Aegon app vindt u uw jaaroverzicht via het blauwe menu links onder in het scherm. U kiest daar voor de optie 'Mijn documenten'. U kunt het jaaroverzicht verzenden.

Heeft u nog geen account voor Mijn Aegon?
Maak dan een account aan via ‘Account aanmaken.

Verwacht u volgens het verzendschema wel een jaaroverzicht maar staat deze niet in Mijn Aegon of heeft u deze niet per post ontvangen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice. Heeft u een Arbeidsongeschiktheids-, een Woonlasten- of een Ongevallenverzekering? Dan belt u naar 088 344 0053.

Meer informatie over het jaaroverzicht vindt u op onze pagina Jaaroverzicht 2017. Alle veelgestelde vragen over het jaaroverzicht vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over uw jaaroverzicht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ik heb verschillende Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ik heb niet alle jaaroverzichten ontvangen. Wat nu?
U krijgt voor elke polis een aparte brief met daarin uw jaaroverzicht
Het jaaroverzicht krijgt u vanaf 1 februari 2018. De jaaroverzichten sturen we niet allemaal tegelijkertijd. Het is mogelijk dat er enige tijd zit tussen de ontvangst van uw jaaroverzichten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's).

Heeft u na 1 maart nog niet al uw jaaroverzichten ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom krijg ik een jaaroverzicht als ik mijn arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering bij Aegon heb stopgezet?

U ontvangt een jaaroverzicht als u in 2017 premie heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of woonlastenverzekering.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Krijg ik nog een jaaroverzicht als mijn rekening, hypotheek of verzekering beëindigd is?
U ontvangt voor uw levensverzekering alleen een jaaroverzicht in 2018 als uw polis nog actief was op 31 december 2017
U kunt in 2017 betaalde lijfrentepremies mogelijk wel aftrekken in uw belastingaangifte. De betaalde premies vindt u terug op uw (online) bankafschriften.

U ontvangt voor uw inkomensverzekering in onderstaande situaties een jaaroverzicht
 • Heeft u in 2017 voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, de rubriek (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid op uw woonlastenverzekering of ongevallenverzekering premie betaald? Dan ontvangt u begin 2018 een jaaroverzicht. Ook als deze verzekeringen waren beëindigd. 
 • Heeft u uit één van deze verzekeringen in 2017 een eenmalige of periodieke uitkering van Aegon ontvangen en is deze verzekering beëindigd? Ook dan ontvangt u een jaaroverzicht.

U ontvangt voor uw hypotheek een jaaroverzicht als u uw hypotheek in 2017 volledig heeft afgelost
U ontvangt een jaaroverzicht begin 2018, wanneer wij in 2017 minimaal één keer hypotheekrente incasseerden.

Is uw rekening bij Aegon Bank in 2017 beëindigd?
 
Aegon Sparen
Aegon Beleggen
Uw jaaroverzicht is uiterlijk 1 februari 2018 beschikbaar.
Aegon Lijfrente Uitkeren
Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren
Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
Uw jaaroverzicht is uiterlijk 1 maart 2018 beschikbaar.

 
Aegon Lijfrente Sparen
Aegon Lijfrente Beleggen
Aegon Ontslagvergoeding Sparen
U ontvangt geen jaaroverzicht.
De ingehouden belasting staat in de omschrijving van de uitkering die u ontving.
  Aegon Levensloop Sparen
  Aegon Levensloop Beleggen
  U ontvangt geen jaaroverzicht.
  U heeft een uitkeringsspecificatie ontvangen na beëindiging van uw rekening.  
  Aegon RenteRekeningU ontvangt geen jaaroverzicht.
  Voor uw belastingaangifte 2017 gebruikt u de waarde van 31-12-2016. Deze waarde is gelijk aan de waarde van 1-1-2017.

  In het verzendschema ziet u of u het jaaroverzicht van uw product via Mijn Aegon of per post ontvangt
  Ook ziet u in dit verzendschema wanneer uw jaaroverzicht beschikbaar is.
    Heeft u nog geen account voor Mijn Aegon? 
  Maak dan een account aan via Account aanmaken.

  Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

  Waarom staan er inhoudingen op mijn jaaroverzicht terwijl ik in het buitenland woon?
  Aegon is verplicht inhoudingen te doen uw uitkering
  Deze inhoudingen dragen wij af aan de Belastingdienst. Wilt u dat wij de inhoudingen achterwege laten? Vraag dan een vrijstellingsklaring aan bij de Belastingdienst in Heerlen. U gebruikt hiervoor het formulier Verzoek vrijstelling loonbelasting/premie volksverzekeringen.

  Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

  Waarom verschillen de bedragen op het jaaroverzicht van mijn uitkerende product dit jaar met vorig jaar?
  De Belastingdienst wijzigt jaarlijks de hoogte van de in te houden loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  U vindt de loonheffingspercentages in de groene tabel van de Belastingdienst.

  Heeft u een Pensioenuitkering?
  Dan kan ook een wijziging in de hoogte van de bruto uitkering leiden tot een verschil in uitkering tussen nu en het voorgaande jaar.

  Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

  Kan ik de loonheffingskorting laten toepassen of verwijderen op mijn uitkerende product?

  Loonheffingskorting wordt toegepast door één instantie
  U kunt er voor kiezen om loonheffingskorting toe te laten passen op uw uitkerende product bij Aegon.

  U kunt loonheffingskorting bij Aegon laten toepassen of verwijderen  
  Het is afhankelijk van de situatie hoe u dit regelt. 

  • Ontving u een e-mail van ons over uw loonheffingskorting? Dan geeft u een wijziging door met een reactie op die e-mail. 
  • Ontving u deze e-mail niet? Dan gebruikt u het formulier Model opgave gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst. U kunt de wijziging ook zonder formulier doorgeven aan ons. Wij heb de volgende gegevens van u nodig:
   • ​Uw naam en voorletters
   • Uw geboortedatum
   • Uw burgerservicenummer (BSN)
   • Uw adresgegevens
   • De datum en uw handtekening
   • Uw begunstigde-of polisnummer waarop u de loonheffingskorting wilt laten toepassen
  Het formulier of uw verzoek stuurt u naar ons via het webformulier Documenten Financial Services opsturen

  Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

  Waarom staat er op mijn jaaroverzicht van mijn uitkerende product een negatief loon vermeld?

  Een negatief loon ontstaat op het moment als er een terugboeking naar Aegon wordt gedaan
  Dit kan te maken hebben met uitkeringen die ten onrechte door Aegon zijn uitgekeerd en die u vervolgens teruggeboekt heeft.

  U kunt de ingehouden heffingen met de Belastingdienst verrekenen
  Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.nl 
  Of bel met de Belastingdienst via 0800-0543.

  Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

  Staat uw vraag er niet tussen?