Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over uw jaaroverzicht

Veelgestelde vragen
Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen, kan ik een kopie jaaroverzicht krijgen?
In het verzendschema staat wanneer u uw jaaroverzicht 2016 ontvangt
Veel jaaroverzichten van Aegon zijn online via Mijn Aegon en de Mijn Aegon app beschikbaar. In het verzendschema ziet u of u uw jaaroverzicht via Mijn Aegon en de Mijn Aegon app ontvangt, of per post. 

Wordt uw jaaroverzicht online beschikbaar?
Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag Waar vind ik het jaaroverzicht in Mijn Aegon?. Het kan ook zijn dat er voor uw product geen jaaroverzicht nodig is. Wij maken alleen jaaroverzichten aan voor producten waarvan de gegevens nodig zijn voor belastingaangifte.

Verwacht u wel een jaaroverzicht volgens het verzendschema maar staat deze niet online of heeft u deze niet per post ontvangen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice. Heeft u een Arbeidsongeschiktheids-, een Woonlasten- of een Ongevallenverzekering? Dan belt u naar 088 344 0053.

Heeft u nog geen Mijn Aegon? Vraag nu uw account aan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe ontvang ik mijn jaaroverzicht?
Op onze internetpagina Verzendschema ziet u wanneer uw jaaroverzicht beschikbaar is
U ziet hier ook of u het jaaroverzicht van uw product via Mijn Aegon of per post ontvangt.

Staat in het verzendschema vermeld dat u uw jaaroverzicht in Mijn Aegon ontvangt?
Dan ontvangt u van ons een e-mail als uw jaaroverzicht digitaal beschikbaar is. Op dit jaaroverzicht staat alle informatie die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. U kunt het jaaroverzicht ook opslaan of printen. Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Waar vind ik het jaaroverzicht in Mijn Aegon? 

Er is één uitzondering waarbij u zelf kiest hoe u uw jaaroverzicht wilt ontvangen
De fiscale informatie van uw levensverzekering staat in Mijn Aegon. Voor de beleggingsinformatie van uw levensverzekering kunt u kiezen hoe u deze ontvangt. 
 • Bent u aangemeld voor Mijn Aegon? Dan ontvangt u de beleggingsinformatie van uw levensverzekering in Mijn Aegon.
 • Bent nu niet aangemeld voor Mijn Aegon? Dan ziet u in het Verzendschema wanneer u deze stukken per post ontvangt.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waar vind ik het jaaroverzicht in Mijn Aegon?
Uw jaaroverzicht staat in Mijn Aegon 
U vindt in Mijn Aegon uw jaaroverzicht voor Sparen, Beleggen, Hypotheken, Levensverzekeringen en Pensioen. U kunt hier inloggen in uw Mijn Aegon account voor uw jaaroverzicht
In 'Mijn documenten' vind u uw overzicht terug. 
Jaaroverzichten van inkomensverzekeringen en uitkerende lijfrenteverzekeringen staan nog niet in Mijn Aegon.

Voor iedere polis of rekening krijgt u een apart jaaroverzicht 
U ziet de jaaroverzichten terug van afgelopen jaar en van eerdere jaren. Wij sturen u een e-mail als er een nieuw jaaroverzicht voor u klaarstaat.

U klikt op het pdf-icoon om het jaaroverzicht te openen
Dit icoon staat achter de regel waarin het jaaroverzicht staat omschreven. U print uw jaaroverzicht via het printer icoon. Dit icoon vindt u rechtsboven in het scherm.

Heeft u nog geen Mijn Aegon account? 
U vraagt een Mijn Aegon account aan via onze pagina Inloggen Mijn Aegon.  

U vindt uw jaaroverzichten ook in de Mijn Aegon app
Ook hier vindt u uw jaaroverzicht terug voor Sparen, Beleggen, Hypotheken en Levensverzekeringen. U klikt op uw product in de app. Vervolgens gaat u naar 'Documenten'. 

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe ontvang ik mijn jaaroverzicht?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ik heb mijn rekening, hypotheek of verzekering beëindigd. Krijg ik nog een jaaroverzicht?
Heeft u uw Aegon Bank-product beëindigd?
 • Heeft u uw Aegon Sparen, Aegon Beleggen of Aegon RenteRekening bij Aegon Bank beëindigd? Of uw laatste uitkering ontvangen van uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren? Dan ontvangt u uiterlijk in maart 2018 uw jaaroverzicht per post.
 • Heeft uw Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Lijfrente Beleggen, Aegon Ontslagvergoeding Sparen, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Levensloop Sparen en Aegon Levensloop Beleggen ter aanvulling van uw inkomen of pensioen afgekocht of beëindigd in 2017? Dan heeft u al een uitkeringsspecificatie met de ingehouden belastingen ontvangen, nadat u deze rekening beëindigd had.

Heeft u uw levensverzekering beëindigd?
Voor uw levensverzekering ontving u alleen een jaaroverzicht als uw polis nog liep op 31 december 2017. In het jaar van beëindiging verstrekken wij nog wel een opgave van de betaalde lijfrentepremies. U kunt de in 2017 betaalde lijfrentepremies mogelijk aftrekken in uw belastingaangifte.

Is of heeft u uw inkomensverzekering bij Aegon Schade beëindigd?
Heeft u in 2017 premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of de rubriek (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid op uw woonlastenverzekering of ongevallenverzekering?
Dan ontvangt u begin 2018 een jaaroverzicht, ook als deze verzekeringen waren beëindigd.

Heeft u uit één van deze verzekeringen in 2017 een eenmalige of periodieke uitkering van Aegon ontvangen en is deze verzekering beëindigd? Ook dan ontvangt u een jaaroverzicht.

Heeft u uw hypotheek beëindigd?
Heeft u uw hypotheek in 2017 volledig afgelost, dan ontvangt u een jaaroverzicht wanneer wij in 2017 minimaal één keer hypotheekrente incasseerden. Deze is beschikbaar in Mijn Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Klopt het dat ik inhoudingen zie op mijn jaaroverzicht terwijl ik in het buitenland woon?
Aegon is verplicht inhoudingen te doen op uitkeringen
Deze inhoudingen dragen wij af aan de Belastingdienst. Wilt u dat wij de inhoudingen achterwege laten? Vraag dan een vrijstellingsklaring aan bij de Belastingdienst in Heerlen. U gebruikt hiervoor het formulier Verzoek vrijstelling loonbelasting/premie volksverzekeringen

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe lang is mijn beëindigde polis, hypotheek of rekening nog zichtbaar in Mijn Aegon?
Heeft u een Aegon Bank product, een levensverzekering of een hypotheek? 
Dan kunt u uw rekening of polis tot twee jaar na beëindiging inzien via Mijn Aegon.
Zo kunt bijvoorbeeld bij een bankproduct af- en bijschrijvingen inzien die u in het verleden heeft gedaan. Ook kunt u documenten nog bekijken en downloaden zoals de jaaroverzichten. Dit is ook mogelijk via de Mijn Aegon app.

Heeft u een schadeverzekering?  
Dan kunt u uw verzekering nog één jaar na beëindiging inzien via Mijn Aegon. 

Heeft u een hypotheekofferte aangevraagd?
Een offerte is nog één jaar inzichtelijk vanaf offertedatum. Een door ons afgewezen offerte, of offerte die op uw eigen verzoek is geannuleerd is nog een half jaar vanaf offertedatum zichtbaar in Mijn Aegon. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom verschillen de bedragen op het jaaroverzicht van mijn uitkerende product dit jaar met vorig jaar?
De belastingdienst wijzigt de inhoudingen op uitkeringen jaarlijks per januari
Uw bruto-uitkering blijft dus meestal gelijk, maar door de veranderde belastinginhouding krijgt u netto wat meer of wat minder uitgekeerd.

De ZVW-bijdrage daalt licht in 2017 ten opzichte van 2016
In 2017 wordt dit 5,4% over maximaal € 53.697 (dit was 5,5% over maximaal € 52.763 in 2016). De loonheffing in 2017 wijzigt ook ten opzichte van 2017.

U vindt de loonheffingspercentages in de groene tabel van de Belastingdienst.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de loonheffingskorting laten toepassen of verwijderen op mijn uitkerende product?

U kunt loonheffingskorting laten toepassen door één instantie
Over het algemeen wordt loonheffingskorting toegepast op de hoogste uitkering die u ontvangt. U kunt er voor kiezen om loonheffingskorting toe te laten passen op uw uitkerende product bij Aegon.

Het jaaroverzicht vermeldt of wij de loonheffingskorting op uw uitkering toepassen
Wilt u dit wijzigen? Dan hangt het af van de huidige situatie hoe u dit doet.

 • Ontving u een e-mail van ons over uw loonheffingskorting? Dan kunt u een wijziging regelen door te reageren op deze e-mail. 
 • Ontving u deze mail niet? Dan kunt u het formulier 'Model opgave voor de loonheffingen' insturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl. U kunt ons ook de wijziging doorgeven met een getekend verzoek. Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
  • ​Uw naam en voorletters
  • Uw geboortedatum
  • Uw burgerservicenummer (BSN)
  • Uw adresgegevens
  • De datum en uw handtekening
  • Uw begunstigde-of polisnummer waarop u de loonheffingskorting wilt laten toepassen

Dit verzoek stuurt u ons per e-mail of per post toe.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe ontvang ik het jaaroverzicht van mijn levensverzekering van Aegon?
De fiscale informatie is beschikbaar in Mijn Aegon
Deze informatie hebben wij voor u al aan de Belastingdienst doorgegeven in de vooringevulde belastingaangifte.

Wij sturen u een e-mail als er een nieuw jaaroverzicht voor u klaarstaat
In Mijn Aegon staat vanaf februari uw jaaroverzicht van het voorgaande kalenderjaar voor u klaar. 
Jaaroverzichten van inkomensverzekeringen en uitkerende lijfrenteverzekeringen staan nog niet in Mijn Aegon.

U gaat voor uw jaaroverzicht in uw account naar uw Aegonproduct
Daar kiest u voor Mijn documenten. Hier vindt u uw fiscale informatie en eventuele beleggingsinformatie
U klikt vervolgens op het pdf-icoon om het jaaroverzicht te openen.
Dit icoon staat achter de regel waarin het jaaroverzicht staat omschreven. U print uw jaaroverzicht via het printer-icoon. Dit icoon vindt u rechtsboven in het scherm.

Heeft u nog geen Mijn Aegon account? 
U maakt een Mijn Aegon account aan via Direct toegang tot Mijn Aegon

Heeft u aangegeven dat u uw productinformatie niet digitaal wilt ontvangen? Dan sturen wij de beleggingsinformatie uit het jaaroverzicht ook per post.

 


 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat staat er in de brief van het jaaroverzicht levensverzekering?
In de brief staat de jaarlijkse beleggingsinformatie van uw Aegon levensverzekering of overeenkomst
Wij brengen u op de hoogte van de belegde waarde van uw verzekering per 31 december 2016 en de kosten en risicopremies die in 2016 zijn verrekend. Ook krijgt u voorbeelden van de opbrengst op de einddatum van uw verzekering.

Fiscale informatie sturen wij niet meer mee met beleggingsinformatie
De fiscale informatie krijgt u via Mijn Aegon. Deze informatie hebben wij dan ook doorgegeven aan de Belastingdienst en is beschikbaar via de vooringevulde belastingaangifte. 

Lees meer over Fiscale informatie en beleggingsinformatie

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ik zie meer kosten dan opbrengsten op het jaaroverzicht van mijn levensverzekering. Hoe kan dat?

U heeft een beleggingsverzekering
De opbrengst daarvan is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Vallen deze resultaten tegen, dan kan het zijn dat de opbrengst lager wordt dan de kosten.

De waarde van mijn beleggingen in Mijn Aegon is anders dan op het laatste (jaar)overzicht levensverzekering. Hoe kan dat?

De belegde waarde die u ziet in Mijn Aegon is de actuele waarde
De datum waarop deze waarde is vastgesteld, staat hier ook vermeld. De belegde waarde op uw jaaroverzicht is de waarde aan het einde van het vorige jaar.

Waarom wijken de “Kosten bemiddelaar” in het jaaroverzicht levensverzekering af ten opzichte van vorig jaar?

Achter “Kosten bemiddelaar” staat het totaal aan kosten over 2016 voor de afsluit- en doorlopende provisie
Er kunnen een aantal oorzaken zijn waarom deze kosten over 2016 lager zijn dan over 2015:
 • uw verzekering of overeenkomst is in 2016 gewijzigd,
 • alle kosten voor de afsluitprovisie zijn betaald en worden daarom vanaf 2016 niet meer verrekend.

Ik heb sinds eind vorig jaar een hypotheek bij Aegon maar heb nog geen betaling gedaan. Moet ik iets opgeven in mijn belastingaangifte?

De belastingaangifte gaat over 2015. Heeft u in 2015 geen betalingen gedaan? Dan hoeft u dat ook niet in uw aangifte in te vullen. Uw hypotheekschuld op het moment van passeren bij de notaris moet u zelf nog invullen. De hypotheekschuld op 31-12-2015 is in veel gevallen vooringevuld in uw aangifte.

U heeft onterecht een mail van ons gekregen dat er een jaaroverzicht voor u klaar staat in Mijn Aegon. Onze excuses hiervoor.

Waarom krijg ik een jaaroverzicht als ik mijn arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering bij Aegon heb stopgezet?

U ontvangt een jaaroverzicht als u in 2014 premie heeft betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of woonlastenverzekering.

Ik heb verschillende Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ik heb niet alle jaaroverzichten ontvangen. Wat nu?

U krijgt voor elke polis een aparte brief met daarin uw jaaroverzicht
Het jaaroverzicht krijgt u vanaf 1 februari 2017. De jaaroverzichten sturen we niet allemaal tegelijkertijd. Het is mogelijk dat er enige tijd zit tussen de ontvangst van uw jaaroverzichten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's).

Heeft u na 1 maart nog niet al uw jaaroverzichten ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Ik krijg een jaaroverzicht van verschillende Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hoe kan dat?

Is uw polis van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in 2014 omgezet naar een nieuwe polis?
Dan krijgt u van beide polissen een jaaroverzicht van de premie die u heeft betaald.

Waarom geeft Aegon gegevens van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering door aan de Belastingdienst?

De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsdekking is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting
De Belastingdienst ontvangt van ons informatie over de door u betaalde arbeidsongeschiktheidspremie. De Belastingdienst wil namelijk de opgegeven bedragen uit uw belastingaangiftes en de daadwerkelijk betaalde premies controleren. U vindt de gegevens voor belastingaangifte op het jaaroverzicht dat u van ons ontvangt.

Wij geven bij de Belastingdienst aan wat u totaal aan premie betaalde in het voorgaande kalenderjaar
Het gaat om de totale arbeidsongeschiktheidspremie die u over dat kalenderjaar aan ons heeft betaald. Hiervan trekken wij de arbeidsongeschiktheidspremie af die u van ons terug heeft ontvangen. Bent u ook verzekerd tegen werkloosheid? Dan geven wij de premie die u betaalt voor de rubriek werkloosheid niet aan de Belastingdienst door.

De premie die ik voor mijn arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering heb betaald, komt niet overeen met het bedrag op mijn jaaroverzicht. Hoe kan dit?

Dat deze bedragen niet overeenkomen, kan een aantal oorzaken hebben:

 • Is op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) een eenmalige ongevallenuitkering verzekerd?

Dan is uw premie niet volledig aftrekbaar. Op  uw polis kunt u nalezen of u een eenmalige uitkering krijgt als u overlijdt of blijvend invalide raakt door een ongeval.

 • Heeft u een woonlastenverzekering?
Heeft u een woonlastenverzekering en bent u zowel voor arbeidsongeschiktheid als voor werkloosheid verzekerd? Dan kunt u alleen de premie voor de rubriek arbeidsongeschiktheid als aftrekpost gebruiken voor uw belastingaangifte. De premie voor de rubriek werkloosheid kunt u niet als aftrekpost gebruiken.

Wat staat er op het jaaroverzicht 2016 van mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Beleggen?

Het jaaroverzicht vermeld financiële informatie
Op het jaaroverzicht van uw Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Lijfrente Beleggen staat:

 • Het saldo per 1-1-2016
 • Het saldo per 31-12-2016
 • Bedragen die u zelf heeft gestort 
 • Bij Aegon Lijfrente Beleggen wordt ook de waarde van uw participaties in de fondsen vermeld.

Stortingen van een waardeoverdracht van een andere bank staan niet vermeld op uw jaaroverzicht
Deze stortingen heeft u al eerder bij een belastingaangifte opgegeven. Deze bedragen kunt u niet nogmaals aftrekken bij uw belastingaangifte. 

U vindt het huidige saldo van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Beleggen in Mijn Aegon 
Hiervoor gaat u naar uw rekening in Mijn Aegon. Hier ziet u ook de rentebijschrijving en kunt u uw gegevens wijzigen. 

Heeft u vragen over het invullen van lijfrentebedragen bij uw belastingaangifte?
Neem dan contact op met de Belastingdienst of uw adviseur. Zij helpen u bij het invullen van de belastingaangifte.

U vindt informatie over wanneer uw jaaroverzicht voor u klaar staat in het verzendschema. 

Wanneer krijg ik mijn jaar-of rekeningoverzicht van mijn Aegon RenteRekening?

De Aegon Renterekening wordt niet meer aangeboden
De bestaande Aegon Renterekeningen heffen wij in de loop van 2017 op. Meer informatie hierover vindt u op de pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/overige-spaarproducten/veelgestelde-vragen-over-de-renterekening. Hier vindt u ook informatie over hoe u uw Aegon Renterekening om kan zetten naar een Aegon Sparen.

U ontvangt in juni en oktober nog een rekeningoverzicht
Deze ontvangt u als u in die periode een transactie heeft gedaan van of naar uw Renterekening. 

In 2018 ontvangt u geen jaaroverzicht meer
U kunt uw jaaroverzicht over 2016 gebruiken voor uw aangifte over 2017. Uw saldo op 31 december 2017 is namelijk gelijk aan het saldo van 1 januari 2017. U vult di saldo in op uw belastingaangifte onder Box 3 'Opbrengst uit Sparen en Beleggen'.

U kunt uw jaar- en rekeningoverzicht ook inzien via Mijn Aegon of de Mijn Aegon app
Voor uw bij- en afschrijvingen gaat u in Mijn Aegon of de app naar uw Aegon RenteRekening. Uw jaaroverzichten vindt u in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app onder 'Documenten'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon?
Dan vraagt u deze eerst eenmalig aan via onze website www.aegon.nl.

Wilt u geen gebruik maken van Mijn Aegon of de app en heeft u toch bepaalde gegevens nodig?
Als u bepaalde gegevens nodig heeft voor belastingaangifte, overlijden of echtscheiding, dan helpen wij u graag. Neemt u dan contact met ons op. Ook in andere gevallen waar uw advocaat of notaris vraagt om financiële gegevens. Wij zorgen er dan voor dat u deze gegevens ontvangt per post.

 

Heb ik gegevens van mijn Aegon Sparen, Aegon Beleggen of Aegon Deposito Sparen nodig voor belastingaangifte?

Bij belastingaangifte, heeft u het saldo van uw spaar- en beleggingsproducten per 1 januari nodig
Bij uw transactie-of jaaroverzicht, ziet u het saldo van uw rekening per 1 januari staan. Dit saldo kunt u gebruiken als u uw belastingaangifte doet.

U betaalt belasting per soort inkomen. De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomen, verdeeld in drie 'boxen'. In elk van deze boxen betaalt u een ander belastingtarief.

Uw inkomen uit sparen en beleggen valt in box 3
Hier valt ook het saldo van Aegon Sparen, Aegon Deposito Sparen en Aegon Beleggen onder. U moet daarnaast ook al het andere tegoed van uw spaar-en beleggingsrekeningen optellen en opgeven bij belastingaangifte.

Aegon Sparen en Aegon Beleggen tellen dus mee in uw totale spaar-en beleggingstegoed. U betaalt pas belasting over uw totale tegoed, als dit uitkomt boven een bepaald bedrag. Dit noemen we de heffingsvrije grens. U betaalt alleen 'vermogensrendementheffing' over het tegoed dat hoger is dan dit bedrag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Staat uw vraag er niet tussen?