Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering

Per 30-06-2015 zijn 85% klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld;

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 18%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 23%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 33%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 11%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 15%

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd. 

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het doel van deze aanpassing is in de regel de beleggingsverzekering meer vermogen op te laten bouwen en dat de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstig is voor de klant en het bedrag van de inleg nu op andere wijze (deels) kan worden benut voor vermogensopbouw.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze heeft gemaakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en zij andere maatregelen hebben genomen om vermogen op te bouwen of besluiten extra af te lossen op de hypotheek. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. 

Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet is bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies. De verzekeraar is nu wel gestopt met hen actief te benaderen. 

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren.