Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Belangrijke documenten

Om de zaken bij Aegon te regelen, hebben wij vaak verschillende documenten nodig. Hieronder ziet u welke documenten dit zijn. In de brief die u van ons ontvangt staat precies vermeld welke documenten wij van u nodig hebben. 

1. Kopie akte van overlijden 

De akte van overlijden is het bewijs uit de Burgerlijke Stand dat iemand is overleden. U kunt deze akte opvragen bij de gemeente. Vaak zorgt de uitvaartondernemer hiervoor. U heeft deze akte nodig als officieel bewijs van het overlijden voor bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.  

2. Kopie verklaring van erfrecht 

Een verklaring van erfrecht is een schriftelijke verklaring van de notaris. Deze verklaart dat hij is nagegaan of de overledene een testament heeft laten opmaken en wie de erfgenamen zijn. Vaak staat in de verklaring ook wie door de gezamenlijke erfgenamen tot gevolmachtigde is benoemd en welke taken deze heeft. Een gevolmachtigde is de persoon die beslissingen mag nemen over het geld. Een verklaring van erfrecht heeft u nodig voor het opnemen van geld en het wijzigen van bijvoorbeeld verzekeringspolissen op naam van iemand anders. En in sommige gevallen moet u deze verklaring ook geven om een uitkering, verzekeringsgeld of een teruggave van de belasting te ontvangen. 

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig? U kunt dan gebruik maken van de diensten van het bedrijf DoeHetZelfNotaris. Gemakkelijk en met een laag basistarief voor Aegon klanten. Maar u kunt uiteraard ook uw eigen notaris benaderen.

3. Kopie testament 

Een testament is de laatste wil van de persoon die is overleden en is opgenomen in een notariële akte. In een testament staat bijvoorbeeld de verdeling van de nalatenschap of wie de nalatenschap moet regelen. Ook kan erin staan of de overledene begraven of gecremeerd wil worden. Alle testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Bij dit register kunt u na het overlijden navragen of er een testament is en welke notaris het in beheer heeft. Deze notaris kan uitzoeken wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is. 

4. Kopie verklaring van executele 

Een executeur (ook wel executeur-testamentair genoemd) heeft de taak om de goederen van de erfenis te beheren en eventuele schulden te voldoen. Daarnaast regelt de executeur meestal ook de begrafenis of crematie. De persoon die is overleden wijst in zijn testament één of meer personen aan als executeur. Daarbij kan hij ook vastleggen wie wat doet. De verklaring van executele is een verklaring waarin staat wie de executeur is. De notaris stelt een verklaring van executele op. 

5. Kopie identiteitsbewijs van de nabestaande(n) 

Als wij een kopie van een identiteitsbewijs nodig hebben, dan dient dit een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te zijn. In geval van een kopie identiteitskaart of rijbewijs, dan moet de voor- en achterkant worden gekopieerd. 

Vanaf 01-01-2018 kunt u zich bij een beleggingsrekening niet meer met een rijbewijs identificeren. Dit geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Netto Havenpensioen. 

6. Codicil

Een codicil is een zelf geschreven, gedateerd en ondertekend document, waarmee de erflater een (beperkt) aantal zaken kan regelen. Er komt dus geen notaris aan te pas. Met een codicil kunnen regelingen getroffen worden voor bijvoorbeeld kleding, sieraden en inboedel. Zo kan onder meer worden vastgelegd dat deze goederen niet vallen in de gemeenschap van goederen waarin de erfgenaam getrouwd was.

Bekijk de veelgestelde vragen

Hoe kan ik een overlijden melden?

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis
Wij begrijpen dat het belangrijk is dat de financiële zaken juist dan goed en eenvoudig worden geregeld. Daarom hebben wij de Aegon Nabestaandendesk opgericht. U meldt een overlijden bij onze nabestaandendesk. U kunt ook contact met ons opnemen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?