Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Geheugensteuntje

In alle drukte en emoties rond het overlijden van een naaste kunnen belangrijke administratieve zaken over het hoofd gezien worden. Aegon helpt u graag met een geheugensteuntje: 

  • Informeer alle bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, over het overlijden. Doe dit schriftelijk. Met een verklaring van erfrecht kunt u regelen wie over het geld op de rekeningen mag beschikken. Vervolgens kunt u rekeningen op een andere naam overschrijven of opheffen. Let er ook op dat lopende betalingen geregeld worden.
  • Informeer de (voormalige) werkgever van de overledene en/of uitkeringsinstantie (UWV en bedrijfsvereniging). Doe dit eveneens schriftelijk. NB: nabestaanden hebben vaak recht op een eenmalige overlijdensuitkering.
  • Bij overlijden eindigt de belastingplicht en moeten de erfgenamen de belastingzaken van de overledene afwikkelen. Als de overledene in aanmerking kwam voor een aanslag van de inkomstenbelasting, stuurt de Belastingdienst het aangifteformulier automatisch door naar de erfgenamen of degene die de nalatenschap beheert.
  • Informeer alle verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten. Dus naast de levensverzekeraar(s) ook bijvoorbeeld de WA-, brand/inboedel- en autoverzekeraar. Moeten er verzekeringen door blijven lopen? Zorg er dan voor dat (de naam op) de polis gewijzigd wordt.
  • Doe aangifte voor erfbelasting. Erfbelasting is een belasting over de waarde van alles wat verkregen wordt door het overlijden van iemand die in Nederland zijn officiële woonplaats had. U ontvangt ongeveer drie maanden na het overlijden een aangiftebiljet. Voor echtgenoten gelden grote vrijstellingen van de erfbelasting.
  • Kosten in verband met een overlijden zijn fiscaal aftrekbaar. Bewaar daarom alle rekeningen en nota’s.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wanneer heeft Aegon een Verklaring van Erfrecht nodig?

Bij de uitkering van een levensverzekering is soms verklaring van erfrecht nodig
De uitkering uit een levensverzekering valt niet in de nalatenschap. Deze uitkering komt na overlijden van de verzekerde toe aan de begunstigde(n). Op het polisblad leest u wie de verzekerde en de begunstigden zijn.

Staat op het polisblad dat de kinderen of de erfgenamen de begunstigden zijn?
Dan hebben wij de verklaring van erfrecht nodig waarin de notaris vermeldt wie de erfgenamen zijn. 

Ook bij de uitkering van een Aegon Bank product is soms een verklaring van erfrecht nodig
Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overledene. 

Wij laten altijd weten of we een verklaring van erfrecht nodig hebben
Wij informeren u hierover na het melden van overlijden. U hoeft dit niet zelf uit te zoeken. Bekijk voor meer informatie en het melden van overlijden onze pagina Aegon Nabestaandendesk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?