Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Praktische adressen

Belastingdienst

BelastingTelefoon: 0800 – 0543 (gratis) 

www.belastingdienst.nl 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
telefoon 020 – 656 56 56 

www.svb.nl 

De SVB is de uitvoeringsinstantie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). 

Notarissen

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
telefoon 070 – 330 71 11 

www.notaris.nl 

Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (3 0,25 per minuut) 

Bij de Notaristelefoon kunt u terecht met algemene vragen op notarieel gebied. De Notaristelefoon is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur. 

Centraal Testamentenregister

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag 

www.centraaltestamentenregister.nl
Telefoonnummer: 0900 – 114 41 14 (3 0,25 per minuut).  

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. 

Verbond van Verzekeraars

Sector Levensverzekering
Postbus 93450
2509 AL Den Haag 

www.verzekeraars.nl 

Onder meer voor informatie over zoekgeraakte polissen van levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen, polissen die zijn overgedragen aan een andere maatschappij. 

De Nederlandsche Bank

De Informatiedesk: 0800 – 020 10 68 (gratis).
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

www.dnb.nl
Onder ‘De consument en DNB’ vindt u onder meer ‘Veelgestelde vragen’ en registers van verzekeraars en pensioenfondsen.

Bekijk de veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met het saldo op mijn rekening bij Aegon Bank als ik kom te overlijden?

Het saldo van uw rekeningen bij Aegon Bank valt in het nalatenschap
Dit houdt in dat het saldo gaat naar de nabestaanden die recht hebben op dit saldo. Het hangt af van uw persoonlijke situatie, hoe de verdeling van dit saldo tussen uw nabestaanden plaatsvindt.

Hoe nabestaanden over het saldo kunnen beschikken verschilt per product
Wanneer uw nabestaanden het overlijden aan Aegon melden, ontvangen zij een brief met informatie. Wij leggen in deze brief uit welke stukken wij nodig hebben om het overlijden te verwerken. En hoe uw nabestaanden over het saldo van uw rekening kunnen beschikken.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik ben ernstig ziek. Wat moet ik doen voordat ik kom te overlijden?

Het is verstandig om uw polissen en daarbij behorende voorwaarden nog eens goed door te nemen
Misschien moeten er nog aanpassingen plaatsvinden. Een adviseur kan u helpen om alles goed te controleren en te regelen.

Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap?
Ga dan na of na overlijden de uitkering naar de gewenste begunstigde(n) gaat. Uitsluitend de verzekeringnemer kan tijdens zijn leven beslissen wie begunstigde(n) voor de uitkering(en) is/zijn.

Bekijk voor meer informatie de Aegon Nabestaandendesk.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan de Aegon Overlijdensrisicoverzekering in termijnen uitgekeerd worden aan nabestaanden?

De Aegon Overlijdensrisicoverzekering keert altijd één bedrag uit
Uw nabestaanden kunnen het vrijkomende bedrag storten in een van de andere financiële producten bij Aegon of bij een andere aanbieder. Via dat product regelen zij dan dat er bedragen in termijnen beschikbaar komen.

Meer informatie over de Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?